Környezetgazdálkodás

Az aszály miatt az új telepítésű AKG ültetvényekben jelentős tőszámpusztulás léphet fel (85 % alá csökken a beállottság). Ez esetben is vis maior bejelentéssel lehet élni, csatolni nem kell dokumentumot.

Ugyancsak az aszály miatt az idei évi zöldugar/méhlegelő szegélyek kelése gyér volt, majd a kikelt állomány kisült. Természetesen ez esetben is jelenthető vis maior az EK felületen, azonban az fontos, hogy az ügyfélnek igazolnia kell a friss telepítést számlával, valamint visszatelepítési kötelezettség is terheli a területet. A visszatelepítési kötelezettség teljesítése direkt kiválasztás során kerül ellenőrzésre. Amennyiben a vis maior kérelem elfogadásra kerül, akkor az adott évre fog vonatkozni, vagyis a kedvezményezett nem fog mentesülni a kötelezettségvállalási időszak további éveire. Amennyiben lehetséges hasznosítási kódot, ne változtassuk pihentetettre, hiszen ez esetben a növény vetésszerkezet szempontjából egyéb növénynek fog számítani.

Amennyiben az újratelepítésnek nem teszünk eleget, vagy 2. évben is vis maior eseményre hivatkozással a szegély ismételten nem funkcionál, úgy a zöldugar/zöldugar szegély, méhlegelő szegély elfogadhatósága megszűnik, és az első év tekintetében is ismételten sor kerül a vetésszerkezeti ill. szegély előírások teljesítésének vizsgálatára.

A pályázati felhívás ugyanis az alábbi kötelezettséget tartalmazza: „Ha ugyanazon kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen legalább kettő évben vis maior körülmény miatt nem történik meg a tematikus előíráscsoport előírásainak megfelelő hasznosítás, akkor az adott kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület a támogatásból, a területre addig felvett támogatási összeg visszafizetésének kötelezettsége nélkül, a tematikus előíráscsoport támogatási időszakának lejártáig kizárásra kerül.” Tehát ez a terület – az egész KET, nemcsak a szegély - kiesik a teljes kérelemből visszamenőlegesen is, ami befolyásolja a pl. vetésszerkezet meglétét.

 

NAK/Sztahura

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése