Környezetgazdálkodás

Első körben a kötelezettségátadás-átvétel lehetőségéről szólunk.

A VPAKG/ÖKO támogatások esetében lehetőség van arra, hogy 2023 év vonatkozásában átadjuk kötelezettségeinket másik gazdálkodó számára. A kötelezettség átadás legkisebb egysége a kötelezettségvállalással érintett terület egésze. Egy terület a kötelezettségvállalás időszaka alatt csak egyszer adható át- kivéve vis maior esetek. A kötelezettségátadási kérelemben több terület is szerepelhet, illetve egy gazdálkodó kötelezettségvállalással érintett különböző területeit más-más gazdálkodónak is átadhatja.

2023. évre vonatkozóan a normál kötelezettségátadási kérelmet – jelen kiírás szerint - 2023. január 15-ig kell elektronikus úton kell benyújtani a Kincstár felé az átvevőnek, mely kérelmet az átadónak is jóvá kell hagynia ügyfélkapun keresztül, kivéve, ha az átadó elhunyt, vagy ha az átadó megszűnt gazdálkodó szervezet.

A támogatást igénylő elhalálozása esetén kötelezettség átvállalási kérelmet az elhalálozás napját követő egy éven belül lehet benyújtani. Ha a beérkezett kötelezettségvállalási kérelmek feldolgozását követően marad támogatott terület az elhunyt kedvezményezett nevén, a megmaradt területek vonatkozásában a támogatási jogosultság megszűnik. Ezen területekre kifizetett támogatás nem minősül jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak.

A kötelezettségátadásra vonatkozó kérelmet a benyújtási időszakot követő 60 napon belül a kötelezettség átadója és átvevője is visszavonhatja a támogatói okirat hatálybalépéséig. A benyújtási időszakot követő 60 napon túl a kérelmet a kötelezettség átadója és átvevője kizárólag együttesen vonhatja vissza a támogatói okirat hatálybalépéséig. Amennyiben a kötelezettség átadója elhunyt vagy megszűnt gazdálkodó szervezet, a benyújtási időszakot követő 60 napon túl a kérelmet a kötelezettség átvevője önállóan is visszavonhatja.

 

NAK/Sztahura Erzsébet

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése