Környezetgazdálkodás

Nitrogénkötés és a talaj vízgazdálkodásának javítása.

A biostimuláns termékek - köztük a mikrobiológiai oltóanyagok - iránti érdeklődés és kereslet évről-évre folyamatosan növekszik hazai és globális vonatkozásban is. Az elmúlt évtizedek eredményei, a kutatás –fejlesztés, a kijuttatás új módszereinek segítségével mind nagyobb területen használják az üzemi technológia részeként ezeket a készítményeket. Mivel a 2023-ban induló új agro-ökológiai program (AÖP) választható gyakorlatai között a mikrobiológiai készítmények alkalmazása is lehetőségként szerepel (2 ponttal mind a szántóföldi, mind az ültetvény hasznosítási módoknál), e termékek a jövőben is fokozott figyelemre tarthatnak igényt, ezért fontosnak láttuk, hogy röviden összefoglaljuk, miben lehetnek segítségünkre ezek a technológiák és anyagok.

A mikrobiológiai készítmények olyan mikroorganizmusokat tartalmazó termékek, amelyek – kissé leegyszerűsítve - természetes forrásból (talaj, szerves anyag, légkör) képesek ellátni a növényeket a szükséges tápanyagokkal. Különböző mechanizmusok segítségével a tápanyagfelvétel javításán át elősegítik a növények növekedését. Használatukkal egészséges növények termeszthetők, miközben fenntartható módon gazdálkodva a talaj termékenysége is javítható, csökkentve a szintetikus műtrágyák és növényvédőszerek mennyiségét.

Az egyes talajmikrobák talajoltó készítményekben történő felhasználása több mint 100 éves múltra tekint vissza. Az ún. első generációs oltóanyagok a pillangós virágú növényekkel szimbiózisban élő Rhizobium fajok légköri N2 kötésének képességét használták ki (mértéke elérheti a 250 kg-ot hektáronként, sőt labor körülmények között akár a 400 kg-ot is!). A hüvelyes növények talajoltása a mikrobiológiai oltóanyagok sikertörténetének tekinthető.

A nitrogénkötő baktériumok másik csoportjába azok az un. asszociatív nitrogénkötő fajok tartoznak, melyek szabadon élnek, vagy közvetlenül a növény gyökerein, nem képeznek gümőket, de lazább-szorosabb kapcsolatot tartanak fenn a növényekkel. A manapság kapható mikrobiológiai termékek szinte mindegyike tartalmaz ezekből a törzsekből egyet-kettőt. Az általuk megkötött nitrogén mennyisége 15-60 kg-ra tehető hektáronként, a növény nitrogénigényének közel negyedét biztosítják nitrogénkötésükkel. Ide tartoznak például az Azotobacter, Azospirillum fajok.

Az elmúlt évek műtrágyaár-robbanása okán világosan látszik, hogy felértékelődik minden anyag, készítmény vagy technológiai, amellyel a gazdálkodók képesek tápanyagokat juttatni, feltárni, mobilizálni a talajban, a növények szükségletének kielégítésére. A gyártók is felismerték ezt, a fejlesztési irányok is e területre fókuszálnak jelenleg is.

A nitrogén mellett leginkább a foszfor az a tápelem, amely biológiai feltárása e készítmények másik fontos feladata. A szervetlen foszfor oldását ugyanis e termékek baktérium és/vagy gombatörzsei által kiválasztott kis tömegű szerves savak fém ionokkal alkotott fém komplexei teszik lehetővé. E mikroorganizmusok így részt vesznek a szervetlen foszfátok oldatba vitelében.

A tápanyagpótlás nem az egyetlen terület, melyben óriási segítségünkre vannak-lesznek ezek a speciális baktérium és gomba törzsek.

Európa átlaghőmérsékletének növekedése az elmúlt 10 évben csaknem kétszerese volt a globális átlagnövekedésnek. Ami ugyancsak rossz hír, Európán belül pedig a Kárpát-medence felmelegedése prognosztizálható legnagyobb mértékben. A csapadékhiány, a hőstressz, valamint az extrém mértékű UV sugárzás nagyon sok termesztett növénykultúra esetén soha nem látott kihívás elé fogja állítani a gazdálkodókat. E stressz faktorok hatásának mérséklésére szintén segítségünkre lehetnek e mikrobiológiai készítmények baktériumtörzsei, hiszen többféle módon képesek a növények vízháztartásának, valamint a káros szabad gyökök semlegesítésének támogatására.

Az aszály elleni harcban mikroszkopikus méretű szövetségeseink nem csak közvetlenül a növénykultúra fiziológiai támogatásával vannak segítségünkre. A talajszerkezetet kialakító aggregátum-részecskék között és azok belsejében is őket találjuk. Ezeknek az aggregátumoknak a porozitását és összekapcsolódását anyagcseretermékeikkel a baktériumok és gombák is erősen támogatják. Az aggregátumuk pedig végső soron a szerves anyag megkötésével, az eróziós folyamatok csökkentésével, a vízáramlás biztosításával tartják fenn talajaink termékenységét.

NAK

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

Őstermelői adatok lekérdezése

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám