Környezetgazdálkodás

2023-tól megváltozik a területalapú támogatások rendszere és megjelenik egy új támogatási forma az Agro Ökológiai Program (AÖP), amelynek célja a környezeti és természeti értékek megőrzése. A talaj, a felszíni és felszín alatti vizek, illetve az élővilág megőrzése érdekében tett vállalások alapján igényelhető támogatást az egységes kérelmek benyújtásakor évente tudja majd kérelmezni a gazdálkodó, választva az egyes eltérő földhasználati kategóriákra a jogszabályban felsorolt gyakorlatok közül (nem kizárólagosan a kiajánlásban tett ajánlások közül). Az AÖP választható előírások teljes listája és a pontszámok a cikk alján találhatóak. Az igényléskor hasznosítási módonként minimum kettő pont értékben kell majd előírásokat választania.

Az Agrárminisztérium és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szeretne segíteni a választásban. Ezért felhasználva a korábban kapott meghatalmazással elérhető támogatási és térinformatikai adatokat, egy algoritmus segítségével ajánlást készítettünk azokra az AÖP előírásokra, amelyek illeszkednek a gazdaság környezeti jellemzőihez.

A zöld kiajánlásban javasolt gyakorlatok a KAP Stratégiai Terv környezeti teljesítménye és indikátor vállalásai teljesítése szempontjából kerültek meghatározásra tekintettel arra, hogy ha ezek a vállalások nem teljesülnének a vállalt mértékben, akkor Magyarország jelentős volumenű pénzügyi szankciót kockáztat. A kiajánlást egy algoritmus határozza meg – amely a KAP Monitoring IT fejlesztés keretében, állami adatbázisok (IIER és MePAR) alapján készült - azokra az AÖP vállalásokra, amelyek megfelelhetnek adott gazdálkodó gazdasága környezeti jellemzőinek, ezáltal segíthetik a gazdálkodót a döntéshozatalban.

Az ajánlás meghatározása a talaj, víz, biodiverzitás tematikus fedvénycsoportokkal történt a gazdaságok területének összemetszése alapján, kizárólag szántó művelési ágra​ vonatkozóan. A gyep és ültetvény művelési ágra területi meghatározottságtól függetlenül csak a megjelölt gazdálkodói előírásokat javasoljuk​. Az adott gazdaság érintettségének megállapításához minden gazdaság esetében meghatározásra kerül a talaj, a víz és a biodiverzitás szempontjából érintett rész, a szántóterületek vonatkozásában (érintettség szempontjából a gazdaság tábláinak középpontja volt a meghatározó)​. A különböző szempontok szerint érintett szántóföldi táblák összterületének a teljes gazdaság szántóföldi területéhez történő viszonyítása tette lehetővé a környezeti érintettség mértékének meghatározását​. A környezeti érintettség mértéke szempontjából az országos átlaghoz való viszonyítás az irányadó​ miszerint egy gazdaság talaj, víz, vagy biodiverzitás szempontjából akkor meghatározott, ha valamely környezeti tényezőt tekintve az érintett szántóföldjeinek aránya meghaladta az adott tényezőre jellemző országos átlagot​. Azokban az esetekben, amikor egy gazdaság több környezeti tényező tekintetében is az országos átlag felett érintett, priorizálás lehetséges az érintettség tekintetében​. Végeredményben a gazdaság szempontjából az a környezeti tényező került kiválasztásra, melynek térbeli lefedettségének mértéke a leginkább meghaladja az adott környezeti tényező országos átlagértékét​.

A különböző érintettségek szerint az általunk elérhető adatok alapján a környezeti szempontból hatásos előírások:

Kérjük ügyeljen arra, hogy az előírások választását számos más, az Ön gazdaságára jellemző egyéb adottság is befolyásolhatja (pl. ÖKO vagy AKG támogatás igénylése, Natura 2000 hálózattal való érintettség), ezért vállalásait ezek ismeretében tegye meg.

Kérjük az új támogatási formáról szóló információkért keresse fel honlapunkat, ahol a www.nak.hu/kap-2023-2027 aloldalon minden fontos tájékoztatót megtalál, és vegye fel a kapcsolatot falugazdászával.

Reméljük, hogy ezzel sikerült megkönnyítenünk a választást és az idei évre való felkészülést.

Az Agro-ökológiai Program keretében választható gyakorlatok listája és a hozzájuk tartozó pontszámok (a részletes előírások megismerése érdekében keresse egyéb tájékoztató anyagainkat)

NAK

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

Őstermelői adatok lekérdezése

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám