Környezetgazdálkodás

A támogatást igénylőnek a teljes kötelezettségvállalási időszak alatt a gazdasága teljes területén be kell tartania:

2022. évben a Kölcsönös megfeleltetés részeit képező, az 50/2008. (IV. 24.) FVM rendeletben meghatározott Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapotra (HMKÁ) vonatkozó feltételrendszer, valamint az itt meghatározott JFGK-kat kellett betartani, míg 2023. évtől a 14/2023. (IV.19.) AM rendelet – Feltételesség – követelményei kerülnek ellenőrzésre.

Ugyancsak a jogszabályi változások miatt a területek gyommentességére vonatkozó szabályokat 2022. évben a 10/2015. (III. 13.) FM rendelet (Zöldítés rendelet) 2. §-a alapján határozták meg, míg 2023 évtől a 13/2023. (IV. 19.) AM rendelete (a továbbiakban egységes kérelem rendelet) szerint kell teljesíteni (a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartására irányuló kritériumok és minimumtevékenységek).

Változik továbbá a Gazdálkodási Naplóra vonatkozó elvárás is.

A 2023. évi Egységes Kérelem benyújtási időszakának utolsó napjától kezdődően – június 10. - a 13/2023. (IV. 19.) AM rendelet szerinti gazdálkodási napló fogadható el, mely napló a Nébih weboldalán érhető el. A tevékenységeket ezen esetben legkésőbb azok elvégzésétől számított 15 napon belül rögzíteni kell a gazdálkodási naplóba, néhány kivételtől eltekintve.

https://portal.nebih.gov.hu/-/megjelent-a-2023-evre-vonatkozo-gazdalkodasi-naplo-vezetesere-rendszeresitett-formanyomtatvany

A 2023. évi egységes kérelem benyújtási időszakának utolsó napját, azaz 2023. június 9-ét megelőző időszak tekintetében a Magyar Államkincstár honlapján közzétett gazdálkodási napló vezetése szükséges az eddig megszokott módon, azaz tevékenységeket legkésőbb azok elvégzésétől számított egy héten belül rögzíteni kell, kivéve egyes eseteket pl. növényvédelmi kezelés, állatállomány.

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/118-2020-xii-21-szamu-kincstar-kozlemeny

Fentiek okán pontosításra került, hogy a gazdálkodónak a 2023. évre vonatkozóan a 13/2023. (IV. 19.) AM rendelet szerinti gazdálkodási naplót, valamint az esetileg előírt tápanyag-gazdálkodási terv meghatározott adatait, a NÉBIH honlapján elérhető elektronikus Gazdálkodási Naplóba (e-GN) kell rögzíteni és benyújtani 2024. január 31-ig, ha nem az elektronikus naplót tölti a felületen.

Beemelésre került azon szabályozás miszerint, ha a gazdálkodó egy AKG-ba bevitt területen az Agro-ökológiai Program keretében választja a talajtakarás szántóterületen gyakorlatot, illetve a nem termelő tájképi elemek és területek kijelölése gyakorlatot, vagy a Feltételesség keretében nem termelő területként bejelentett ökológiai másodvetést is el kíván számolni, abban az esetben adott évben ugyanazon területre nem jelölheti az AKG zöldtrágyázási célú másodvetést.

Zöldugar pont kiegészítésre került, miszerint a kaszálék a területről lehordható, figyelembe véve a HMKÁ minimális talajborításra vonatkozó előírásokat;Bővült a szankciómentes visszavonási lehetőségek köre.

A vonatkozó uniós rendelet szerint (1305/2013/EU rendelet 48. cikk) alapján a támogatásban lévő gazdálkodónak lehetősége van a teljes támogatási kérelmét visszavonni, amennyiben módosulnak a kötelező előírások, követelmények vagy kötelezettségek. Amennyiben 2023. január 1-jétől, a gazdálkodó a KAP Stratégiai Tervhez kapcsolódó feltételekkel a kötelezettségeket nem kívánja fenntartani, úgy a gazdálkodó kérelmére a támogatási jogviszonya megszűnik, és visszafizetési kötelezettsége nem keletkezik. Ez esetben a visszavonást 2023. szeptember 29-ig elektronikusan, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani az Államkincstárhoz.

Változik 2023 évtől a túligénylés szankciója is.

2023 év vonatkozásában – az EK rendelet szerint - az alábbi eljárást kell alkalmazni:

 • Ha a bejelentett terület meghaladja a ténylegesen meglévő területet – tehát túligénylés kerül megállapításra - , úgy a ténylegesen meglévő terület alapján kiszámított támogatást a túligénylés mértékében (ha) megállapított különbség 0,75-szeresével kell csökkenteni, ha ez a különbség 3%-nál, vagy 2 hektárnál nagyobb, de legfeljebb a ténylegesen meglévő terület 20%-a. Ezen terület eltérés enyhe eltérésnek minősül.
 • Ha az eltérés meghaladja a ténylegesen meglévő terület 20%-át, úgy a ténylegesen meglévő területet a hektárban megállapított különbség másfélszeresével kell csökkenteni. Ezen terület eltérés közepes eltérésnek minősül.
 • Ha a különbség meghaladja a ténylegesen meglévő terület 50%-át, az érintett terménycsoportra támogatás nem nyújtható. Ezen terület eltérés súlyos eltérésnek minősül.
 • Ha a következő évben is előfordul enyhe eltérés, úgy a ténylegesen meglévő területet a különbség másfélszeresével kell csökkenteni.
 • Ha egy enyhe eltérést követően a következő évben is megállapításra kerül egy közepes eltérés, úgy a ténylegesen meglévő területet a megállapított különbség háromszorosával kell csökkenteni.

A levonandó összeg azonban nem haladhatja meg a kifizethető területalapú támogatás 100%-át, azaz nincs áthúzódó szankció.

A Fogalomjegyzék is kiegészítésre és pontosításra került az EK rendelettel (13/2023. (IV.19.) AM rendelet) történő összhang megteremtése érdekében pl. parlag.

NAK / Sztahura Erzsébet

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése

 
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Ha Ön kamarai tag, akkor a belépést követően szakterületét, tevékenységét érintő személyre szabott információkat, híreket olvashat, illetve az e-Irodában ügyeket intézhet.

Amennyiben Ön még nem rendelkezik kamarai azonosítóval, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.


Lépjen be a kamarai azonosítója és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám