Környezetgazdálkodás

A programban résztvevőnek lehetősége nyílik a kötelezettségvállalás időszakának 5 évről 6 évre történő meghosszabbítására. Nézzük, hogy mit érint, ha élünk a hosszabbítás lehetőségével!

Kötelezettségvállalás időszaka:

Alapesetben a kötelezettségvállalás időszaka 2019. január 1-től 2023. december 31-ig tart, de amennyiben a támogatást igénylő él a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbításának lehetőségével, akkor 2019. január 1-től 2024. december 31-ig tart.

Kötelezettség átvételnél, ha a kötelezettségvállalási időszak ötödik évét követő évre vonatkozik a kötelezettség átvétele, akkor a kötelezettségvállalási időszak szintén 2019. január 1-től 2024.  december 31-ig tart. A kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítására irányuló kérelem alapján a támogatói okirat módosításra kerül.

Képzéssel kapcsolatos kötelezettség:

A támogatást igénylőnek a képzési kötelezettséget a kötelezettségvállalási időszakban egyszer, 2023. december 31-ig kell teljesítenie (függetlenül attól, hogy a Kedvezményezett él-e a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbításának lehetőségével, vagy sem). Abban az esetben, ha a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítási idejére esik a kötelezettség átadása, a képzési kötelezettséget 2024. december 31-ig kell teljesítenie a támogatást igénylőnek, kivéve, ha már 2019. január 1-től ökológiai gazdálkodási támogatásban részesült, úgy a képzést 2023. december 31-ig kell teljesítenie.

Kiket érint és milyen módon nyújtható be a hosszabbítási igény:

 • Azon támogatást igénylők nyújthatnak be kérelmet a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítására vonatkozóan, akik a kérelem beadásának időpontjában részt vesznek a programban.
 • A programban részt vevőnek lehetősége van a kötelezettségvállalás időszakának 5 évről 6 évre történő meghosszabbítására.
 • A kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítását a Magyar Államkincstár által rendszeresített és a Magyar Államkincstár által közzétett elektronikus formanyomtatvány Ügyfélkapun keresztül történő benyújtásával kérelmezhető: október 16-tól 2023. november 15-ig terjedő időszakban.
 • A kedvezményezettek a kérelemben arról rendelkezhetnek, hogy támogatásba vont teljes területük vonatkozásában élnek a kötelezettségvállalási időszak egy évvel történő meghosszabbításának lehetőségével, ugyanakkor január 15-ig lehetőség nyílik bármelyik teljes kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület (KET) visszavonására is.

 

A kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek részleges visszavonására a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítása kapcsán nincs lehetőség. Az ilyen bejelentések esetén visszavonással érintett kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület(ek) támogatási jogosultsága 2023. december 31-ig tart, viszont ezen visszavonással érintett kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület(ek)re kifizetett támogatás nem minősül jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak.

Fontos kiemelni azt is, hogy a meghosszabbítás előtti támogatási jogviszony során megállapított meg nem felelések nem kerülnek figyelembevételre a hosszabbítás évében megállapított meg nem felelésekre hozott szankciók ismétlődő jellegének tekintetében.

Továbbá a 6. év vonatkozásában megállapított meg nem felelések, illetve visszavonási kérelmek alapján keletkezett visszakövetelések nem érintik az első 5 év kifizetéseit.

 

A felhívás mellékleteit érintő változás:

 • A 8. számú mellékletben a kötelezettségvállalási időszak és a zöldugar fogalma került kiegészítésre a támogatási időszak meghosszabbításának lehetősége tekintetében.
 • Továbbá a 7. és a 10. számú mellékletben, valamint a támogatói okiratban is módosításra került a támogatási időszak.

A pályázati felhívás dokumentációjának módosítása itt érhető el.

 

NAK / Ribóczi Edina

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

Őstermelői adatok lekérdezése

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám