Környezetgazdálkodás

Cikksorozatunk kezdő részében a természeti, táji és kulturális örökségi értékeket egyaránt hordozó, a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot feltételrendszerén belül megőrzendő tájképi elemként nagy számban kijelölt „kunhalmok” főbb típusait vettük sorra. Ebben az írásunkban a mezőgazdasági hasznosítás alatt álló síkvidékeinken található halomsírok, kurgánok jelentőségéről és értékéről adunk rövid áttekintést.

A régészeti korokban temetkezési céllal létesített domború (félgömb, kúp alakú) földművek elnevezése: halomsír, halom, kurgán. Utóbbi főleg az őskori (rézkori, bronzkori), akár az egyiptomi piramisoknál is régebbi halmainkra használatos. Különböző korú kurgánjainkban közös azonban, hogy építőik az eurázsiai sztyeppei nomád kultúrkörből érkezve telepedtek meg a Kárpát-medencében az elmúlt évezredekben. Az e kultúrák által a sztyepp övezetben valaha épített halmok számát milliós nagyságrendűre becsülik. Legnyugatabbi képviselőik hazánk síkvidékeinek kurgánjai, amelyek eredetileg feltehetően több tízezres(!) sokaságot alkottak. Túlnyomó részük azonban − elsősorban az elmúlt 300 év emberi behatásai miatt − mára nyomtalanul eltűnt. Egy átlagos méretű kurgán megépítése 500(!) fő egynapi folyamatos munkájával egyenértékű erőforrást igényelhetett. Ehhez képest a modern kor technológiájával végzett tájalakítások során játszi könnyedséggel pusztították el ezeket a régészeti, kultúrtörténeti szempontból európai szinten is jelentős értéket képviselő emlékeket.

A jellemzően intenzív, nagytáblás mezőgazdasági művelés alatt álló síkvidékeink tájképi egyhangúságát mérsékli a termesztett kultúrák tengeréből kiemelkedő, gyeppel borított halmok látványa.

Azok a halmok, amelyeket meredek oldaluk miatt nem szántottak fel, a természetes élővilág szempontjából is szigeteket alkotnak: 5000 évvel ezelőtti bronzkori gyepekre jellemző növényfajoknak is jelenthetnek − talán végső − menedéket a tájban (a művelésből szintén kihagyott mezsgyék, partoldalak mellett).

A kurgánok különböző irányú lejtőin eltérő adottságú (pl. nedvesebb, szárazabb; hűvösebb, melegebb) élőhelyek vannak, amelyeken különböző igényű növényfajok telepedhetnek meg. Ezért egy sík gyepből kiemelkedő halmon a környezeténél változatosabb a növényzet. A természetes gyeppel borított kurgánok ily módon tehát a biológiai sokféleség fenntartásában is szerepet játszanak.

A halmok fontos „lépőköveket”, „állomásokat” jelentenek a mezőgazdasági területeken a természetes fajok terjedéséhez, elősegítve genetikai változatosságuk fennmaradását, valamint szerepet játszhatnak arra alkalmas területeken természetes vagy ahhoz közeli fajok visszatelepülésében. Ökológiai jelentőségük ezért nem csak lokálisan, kisméretű természetes élőhely-szigetekként, hanem akár táji léptékben is érvényesülhet.

A fentiek alapján kétségtelen, hogy a kurgánok a mezőgazdasági művelés alatt álló síkvidékeink több szempontból is értéket képviselő, különleges helyszínei, amelyek természetességi állapotát óvni, javítani érdemes!

A Kunhalmok megőrzése mezőgazdasági területeken. Gyepek megőrzése és helyreállítása kurgánokon című könyvben további információk találhatók a mezőgazdasági területek kurgánjainak értékeiről és jelentőségéről.

Cikksorozatunk előző része:

A következő részben áttekintjük, hogy a halmok jó állapota miért előnyös és hasznos a gazdálkodás szempontjából.

Forrás: Árgay Zoltán, táj- és természetvédelmi szakreferens, Agrárminisztérium

NAK / Sztahura Erzsébet

 

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

Őstermelői adatok lekérdezése

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám