Környezetgazdálkodás

A támogatást igénylők körében ismeretes, hogy a Nébih évente összeállítja a különböző támogatási programokban tiltott, valamint az azokban felhasználható növényvédő szer hatóanyaglistákat, melyekre vonatkozóan számos kérdés érkezik a hivatalhoz is, így ismertetőjükkel segítenek eligazodásban.

Tiltólisták kialakításakor a hivatal az Európai Unióban használható növényvédő szer hatóanyagok jegyzékét a növényvédő szerekről szóló uniós jogszabály mellékletét* veszi alapul. Az a hatóanyag ugyanis, amelyik nem szerepel az uniós rendelet mellékletében, vagy jóváhagyását a hatóság visszavonta, nem használható fel a növénytermesztésben az unió területén.

Felhívják a figyelmet arra, hogy a korábban betiltott hatóanyagok, mint például a klórpirifosz, vagy az uniós szinten soha nem engedélyezett hatóanyagok, mint a klórfacinon, nem szerepelnek a támogatási programok tiltólistáin, azok felhasználása ugyanis enélkül is egyértelműen tilos. Ezt a korlátozást nem írja felül az sem -írja a Nébih -, ha egy már nem engedélyezett hatóanyagú készítmény adott esetben 120 napra szükséghelyzeti engedélyt kap a hatóságtól. A szükséghelyzeti engedély ugyanis kizárólag azok számára adhat lehetőséget a védekezésre, akik nem vesznek részt a támogatási programokban.

A támogatási programok tiltólistáján olyan hatóanyagok találhatóak, amelyek általánosan felhasználhatóak az unióban, ugyanakkor a gazdálkodók, az adott támogatási programhoz kapcsolódó vállalásukból kifolyólag, nem alkalmazhatják azokat. Az év közben elfogadott, új hatóanyagú készítményeket ‒ a szer engedélyokiratában foglaltak betartása mellett ‒ fel lehet használni a tiltólistát tartalmazó támogatási programokban.

További fontos információ, hogy a hatóság 2024-től termékneveket már nem, kizárólag hatóanyagokat jelenít meg a tiltólistákon. Ennek oka, hogy a korábbi években a jegyzékek érthetőségét segítő példa készítményekről, sok esetben az a téves következtetés alakult ki, hogy csak ezen konkrét készítmények felhasználása tilos.

A tiltólistán túl találkozhatunk „Pozitív listá”-val is, amely azt mutatja meg, hogy adott támogatásban mely szerek alkalmazhatóak kizárólagosan.

Az év közben engedélyezett, új hatóanyag esetében az adott hatóanyagot tartalmazó készítményeket értelemszerűen nem lehet felhasználni a pozitív listát tartalmazó támogatási programokban, hiszen a szóban forgó hatóanyag biztosan nem szerepel a pozitív listán. 
Az év közben módosított engedélyokiratú készítményeknél figyelni kell a termék címkéjét, mivel jelentősen változhat az engedélyokirat tartalma.

A Nébih felhívja az érintett gazdálkodók figyelmét arra, hogy az engedélyokiratokban foglalt felhasználási előírásokat minden esetben be kell tartani! A támogatási programban történő részvételnél ezen szabályok következetes alkalmazásával minimálisra csökkenthető a szankció kockázata.

A teljes hír az alábbi linken érhető el:

https://portal.nebih.gov.hu/-/ismerteto-a-tamogatasi-programokhoz-akg-aop-kapcsolodo-novenyvedo-szer-hatoanyaglistakrol

 

NAK / Sztahura Erzsébet

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

Őstermelői adatok lekérdezése

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám