Környezetgazdálkodás

Javában zajlik a gabona betakarítása. Azonban a fárasztó mezőgazdasági munkálatok közben is figyelnünk kell arra, hogy a támogatásokért elvárt feltételeket is teljesítsük, melyek hosszútávon talajaink javát szolgálják.

Mire kell most figyelnünk? A minimális talajborításra vonatkozó előírások szerint fenn kell tartani a minimális talajborítást július 15-től legalább szeptember 30-ig.

Hogyan tehetjük ezt meg?  Őszi kultúra vetésével, ami az előző kultúra lekerülése után 30 napon belül elvetésre kerül. Ha ez nem lehetséges, úgy a tarló fenntartásával vagy másodvetéssel, amennyiben a nyári betakarítású kultúra lekerülése és az őszi kultúra elvetése között 30 napnál hosszabb idő telik el, az ezen időn felüli periódusban.

Mindezeken túl megfelelő az is, ha a növény vagy tarló szeptember 30-áig történő megőrzésre kerül, azzal, hogy tarlóval borított területen legfeljebb sekély tarlóhántás és -ápolás végezhető, tehát a talaj bolygatása minimális legyen a vízvesztés elkerülése végett. Sekély tarlóhántás során a karbamid, mikrobiológiai készítmény talajba dolgozása is teljesíthető, azonban figyelni kell, hogy maximum 10 cm mélységig történhet talajbolygatás. Sekély tarlóhántásnál ügyelni kell arra, hogy a művelet után a növényi maradványok továbbra is biztosítsanak megfelelő talajtakarást.

A tarló kezelését a talajborítás fenntartása érdekében tehát elvégezhetjük mechanikai gyomirtással, sekély tarlóhántással - amely után a növényi maradványok továbbra is biztosítják a talajborítottságot a területen - illetve növényvédőszer használattal.

Figyeljünk azonban arra, hogy ha olyan kultúrát termesztünk (például gyökérzöldségek), ahol nem marad tarló a betakarítás után, az előírás teljesítése tarló fennhagyással nem lehetséges. Ezekben az esetekben a betakarítást követően 30 napon belül másodvetés szükséges. A tarlót nem takaró növények listáját a 17/2024 (IV.9.) AM rendelet 7. melléklete tartalmazza.

Az előírás teljesítésére az ökológiai másodvetés és az AKG zöldtrágyaként vetett másodvetés is megfelelő megoldás lehet. A talaj ezen időszakon belüli takarása a pihentetett területeken is elvárt pl. spontán zöld növényzettel.

Ültetvények esetében is elvárt a 12 % feletti lejtésű táblán a talajtakarás egész évben – függetlenül a telepítési iránytól és attól, hogy van-e kialakított terasz- legalább mulcsozással, vagy egynyári növények fenntartásával. Az előírás teljesítésére az évelő kultúra vetése tökéletes megoldás.

Lejtőszögtől függetlenül, ha az ültetvény kivágásra kerül, akkor az újratelepítésig, de legalább július 15 - szeptember 30 között, a talajt takarni kötelező, például spontán zöld növényi borítottsággal, vetett növényzettel.

További részleteket kiadványunkban olvashat.

NAK / Sztahura Erzsébet

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

Őstermelői adatok lekérdezése

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám