Koronavírus

A COPA-COGECA is folyamatosan nyomon követi és értékeli a koronavírus által okozott járványhelyzet hatását az egész élelmiszerláncra, amely során tagszervezeteitől begyűjti a szükséges információkat. Az alábbi összefoglaló ezen a COPA-COGECA által összeállított legfrissebb híreket, információkat tartalmazza.


Az agrár-élelmiszeripari termékek kínálata stabil maradt az unióban. A tagállamok a COVID-19 elleni küzdelem érdekében hozott koordinálatlan intézkedései kezdetben az egységes piac zavaraihoz vezettek, amelyek befolyásolták az élelmiszer-ellátási láncok működését. Az európai mezőgazdasági termelők és az agrár-szövetkezetek képesek voltak fenntartani a magas színvonalú, biztonságos és megfizethető élelmiszerek stabil ellátását az EU polgárainak.  Ugyanakkor a gazdák és szövetkezeteik egyre nehezebb helyzetben vannak. A válság fokozódása mind az egységes piacot (beleértve a munkaerőt), mind a nemzetközi piacokat veszélyezteti, veszélyeztetve az ellátási láncokat. Rövidtávon minden olyan intézkedésre szükség van, amely megóvhatja és garantálhatja a piacok működését, ideértve további és megfelelő piacgazdálkodási intézkedések bevezetését a mezőgazdasági termelők támogatására. A COPA-COGECA kéri az Európai Parlamentet, hogy gyorsítsa fel a különféle felhatalmazáson alapuló jogi aktusok jóváhagyását.

A kivételes körülmények kivételes intézkedéseket igényelnek. A támogatásnak ezért a mezőgazdasági költségvetésből kell származnia. A KAP önmagában nem elégségesen felkészülve ilyen nagyságrendű válságra, ezért a keretén kívül eső lehetőségeket meg kell fontolni és tovább kell vizsgálni. Ebben az összefüggésben a mezőgazdasági költségvetési fejezeten belüli válságtartalék felhasználása nem enyhíti azokat a piaci problémákat, amelyekkel a mezőgazdasági termelők és szövetkezeteik jelenleg szembesülnek.

Janusz Wojciechowski agrárbiztos április 8-án a tagállami mezőgazdasági minisztereknek címzett levelében ösztönözte a rendelkezésre álló vidékfejlesztési alapok teljes mértékű felhasználását és rugalmasságát. Amint azt jelezte, önmagában a KAP nincs megfelelően felkészülve vagy felkészítve ilyen nagyságrendű válságra, ezért meg kell vizsgálni a keretén kívüli lehetőségeket.


Ágazati helyzetképek

Borászat

A helyzet minden nappal romlik, a válság hosszú távon kihat az ágazatra. A belső piacon a fogyasztás és az export visszaesését (amely várhatóan 14% -kal esik vissza a tavalyi évhez képest) egyáltalán nem ellensúlyozza a kiskereskedelem és az online értékesítés. Csak a HoReCa csatorna bezárása miatt elvesztette a piac 30% -át, ami a piaci érték 50% -át teszi ki. Készletek halmozódnak fel, és ez különösen a nagy értékű termékeket súlyosan érinti.

Miközben a COPA-COGECA üdvözöli a Bizottság azon javaslatait, hogy rugalmasabbá tegyék a borászati nemzeti támogatási programok (NSP) keretén belüli intézkedéseket, valamint a kivételes intézkedéseket mint a 219, cikk a válságdesztilláció, a magántárolás és a zöldszüret, az ilyen javaslatok költségvetési szempontból nem elegendőek. A termelők számára lehetetlen végrehajtani ezeket az intézkedéseket a fennmaradó NSP források felhasználásával. Az első kérelem mellett a munkacsoport nemrégiben a mezőgazdasági biztoshoz intézett egy hosszú távú beruházási tervre irányuló javaslatot az uniós borágazat számára. Erős, a mezőgazdasági alapokon kívüli költségvetésre van szükség. Minden országnak olyan költségvetésre van szüksége, amely a nemzeti terv megfelelő éves összegéből áll. Ezt a költségvetést három év alatt fel lehet használni arra, hogy a tagállamok sajátos igényeiknek megfelelően széles körű intézkedéseket finanszírozzanak.


Zöldség-gyümölcs

A Copa és a Cogeca tagjai sürgetik az Európai Parlamentet és a tagállamokat, hogy fogadják el a Bizottság 2020. évi C(2020)2908/F1 felhatalmazáson alapuló rendeletet, amely a 2020. év tekintetében eltér a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettől (EU) 2017/891 a gyümölcs- és zöldségágazat tekintetében, az (EU) 2016/1149 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet pedig a borágazat tekintetében. Ez a felhatalmazáson alapuló rendelet 16 eltérést biztosít a tagállamok és a termelői szervezetek számára, amelyek nagyobb rugalmasságot kínálnak a működési alapok számára.

Ami a piacot illeti, a szezonális termékek árai inkább esését mutatnak az évszakból adódó körülmények miatt. A kereskedelem vonatkozásában a paprika exportja a harmadik országokba továbbra is problematikus a magas légi szállítási árak miatt. A szállítási költségek, a társadalmi távolságtartást biztosító intézkedések végrehajtása és a munkaerő rendelkezésre állása továbbra is a fő problémák. A kiskereskedők részéről egyre nagyobb a csomagolt termékek iránti igény.


Burgonya

A Bizottság május 8-án 50 millió eurós holland állami támogatást hagyott jóvá a burgonyaágazatban működő vállalatoknak a koronavírus kitörése által okozott károk megtérítésére. A közvetlen támogatás formájában nyújtott kompenzáció a burgonyatermesztők bevételkiesésének vagy további költségeinek legfeljebb 44%-át fedezheti. Valójában azonban ez a rendszer torzítja a burgonyatermelők közötti versenyt.


Gabonafélék

Az importvámok kiszámításának automatikus mechanizmusát április 27-én indították el, és a kukorica, a cirok és a rozs behozatali vámját tonnánként 5,27 euróban állapították meg. Az új számítás eljárás május 5-től tonnánkénti 10,40 eurós felülvizsgált vámhoz vezetett.

Az olajárak összeomlása a bioetanol-üzemanyag iránti kereslet csökkenéséhez és az alacsonyabb szállítási költségekhez vezetett az Egyesült Államokban. Ezenkívül a 2020/2021-es gazdasági évre világszerte rekord kukoricatermést várnak. Ezen tényezők kombinációja eredményeként a kukorica rotterdami kikötői ára a tonnánkénti 146,63 euró lett (CIF-piaci áron).


Olajnövények

A repce nehéz helyzetben van, mivel jelenleg nem képes versenyezni a szójaliszttel. A repceárak azonban az elmúlt napokban kissé megemelkedtek, köszönhetően a kőolaj árainak erőteljes növekedésének (+ 60%!). Az EU fokozatosan enyhíti a lezárási intézkedéseket, ennek fényében a globális üzemanyag-fogyasztás gyorsan felgyorsulhat, ami a bioüzemanyagok előállításához felhasznált összes alapanyag számára előnyös lehet.

A növényi olaj értékesítésének védelme érdekében a Copa és a Cogeca felszólítja a Bizottságot, hogy folytassa a növényi alapú bioüzemanyag-keverés támogatását a fosszilis tüzelőanyagokban, valamint használja az USA-ból származó biodízel (B99) dömpingellenes és kiegyenlítő intézkedéseit.


Tej és húságazat

Összességében a helyzet továbbra is hasonló az elmúlt hetekhez. A COVID-19 válság hatása a sertéshús és a baromfi árára azonban most 20 euróval  (€/100 kg) esett az elmúlt héthez képest. A kulcsfontosságú csatornák (például a HoReCa) bezáródása fokozott nyomást gyakorol az EU belső piacára. Az alternatív kivezetés nélküli behozatal felhalmozódik a raktárakban. Az újbóli forgalomba hozatal a korlátozások feloldása után komoly zavart okozhat. A COPA-COGECA kéri a fogyasztói piac változásainak figyelembevételét az import kezelésében.

A sertéshús-ágazat szereplői magánraktározást kértek a sütésre szánt malac és friss sonka esetében, amelyek olyan európai minőségbiztosítási rendszerek (OEM, OFJ, TSG és különleges tagállami minőségi szabványrendszerek) hatálya alá tartoznak, mint például a Prosciutto di Parma vagy a Jamón Ibérico.A COPA-COGECA levelet küldött a Bizottságnak, amelyben kérte, hogy sürgősen tegyék hozzáférhetővé a magánraktározási támogatást a borjúhúságazat számára is, amelyet az Európai Bizottság első csomagja nem tartalmazott.

A COVID-19 vírus hatásai mellett az állattenyésztési ágazatot idén ugyan úgy sújtja az aszály is. A tejpiac továbbra is nyomás alatt áll a COVID-19 kitörése miatt. A COPA-COGECA véleménye, hogy a közelmúltban bevezetett piaci intézkedések hozzájárulnak a piaci hangulat javulásához. A magántárolási támogatás PSA elosztása azonban elégtelennek bizonyulhat a válság mértékének kezeléséhez.


Cukorpiac

Az EU cukorfogyasztásának csökkenő tendenciája figyelhető meg. A 2019/2020. évi uniós cukormérlegről vizsgálata megerősítette, hogy a készletek növekednek az előző becsléshez képest. Az elemzők szerint az EU piaci árai még tovább estek május első hetében.

Brazília hivatalos kormányzati előrejelző ügynöksége a CONAB közölte, hogy Brazília 2020/21-es cukortermelése +18,5% -kal növekszik. A brazil reál tartós gyengesége a dollárral szemben a cukor árcsökkenésének legfontosabb tényezője. A reál 5,8744 reál/USD-ra zuhant. A gyengébb reál ösztönzi a brazil cukorgyártók exportértékesítését. Valójában, bár a brazil valutában kifejezett cukorárak meglehetősen stabilak maradtak, dollárban és euróban zuhantak.

A WTO egyezmények hatására az EU piacára 98 €/t csökkentett vámmal kezdett belépni cukor, ami tükrözi az EU piacának viszonylagos vonzerejét és a cukor behozatali árának nagyon alacsony szintjét. A Bizottság legfrissebb adatai szerint április közepéig az összes 2019/20-as import 25%-kal haladta meg az előző évi azonos időszakot, és a 2019/20-as teljes export 56%-kal volt alacsonyabb, mint az előző év azonos időszakában. Az ágazat képviselői felszólítják a Bizottságot, hogy tegyen lépéseket, mivel a cukor ára az EU piacán 28 egymást követő hónapban a referenciaár alatt volt, és a jelenlegi tendencia nagyon negatív hatással van az ágazatra.


Dohány

Az idénymunkásokhoz való hozzáférés hiánya miatt néhány országban a mezőgazdasági termelők nem tudták az összes palántát a gazdaságukban kiültetni. Németországban például a dohánytermesztés az előrejelzés szerint 2020-ban 20%-kal esik vissza. Az export szintén áll, mivel más termékek elsőbbséget élveznek a vámkezelés során.


NAK/Dr. Laczkó András – Forrás: COPA-COGECA

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ