Koronavírus

A mezőgazdaság európai társadalmi partnerei, a GEOPA-COPA és EFFAT közös nyilatkozatot adtak ki az európai országokból származó szezonális munkavállalók elhelyezéséről az Európai Unióban.


A COVID-19 terjedése egész Európában közegészségügyi veszélyt jelent minden gazdasági ágazat számára. A mezőgazdasági ágazat a gazdaság egyik alapvető ágazata. A mezőgazdasági termelők és a mezőgazdasági dolgozók ma minden eddiginél fontosabbak, mivel hatalmas területeken kell, hogy termeljenek és szállítsanak annak biztosítása érdekében, hogy az európai élelmiszerlánc a fogyasztók érdekében megfelelően működjön.

A mezőgazdaság továbbra is jelentős foglalkoztató, az Európai Unió teljes foglalkoztatásának csaknem 4%-át teszi ki. A termelés természetes ciklusoknak van kitéve. Mint ilyen, a termelés ütemét a betakarítás időszakában a munkaterhelés csúcsai jellemzik. Ezek az ütemezési igények rendkívül rugalmas munkaerő szükséglethez vezetnek. A vírusfertőzés kockázata azonban közvetlenül befolyásolja a munkavállalók, nevezetesen a szezonális munkavállalók elérhetőségét az ágazatban.
Ezért biztosítani kell, hogy az egészséges idénymunkások, akik egy másik EU-tagállamba kívánnak utazni, gyakorolhassák az országok közötti szabad mozgás jogát, amint azt az Európai Bizottság erről szóló iránymutatásai megállapítják.

Ennek érdekében az Európai Unióban működő mezőgazdasági szervezetek munkáltatói csoportja, a GEOPA-COPA, valamint az Élelmezési, Mezőgazdasági és Idegenforgalmi Ágazati Szakszervezetek Európai Szövetsége, az EFFAT egyetértenek abban, hogy az EU-ból származó szezonális munkavállalóknak át kell tudniuk lépni a határokat, hogy munkahelyüket elérhessék.

Mindezek fényében a biztonságos termelés érdekében felhívja a figyelmet, hogy a munkáltatóknak garantálniuk kell a nemzeti hatóságok által meghatározott társadalmi távolságtartási szabályokat, valamint az egészségvédelmi és biztonsági intézkedéseket mind a munkakörnyezetben, mind a munkavállalók elhelyezésével kapcsolatban.
Amikor a munkáltató szállítja a dolgozót a szállásról a munkahelyre, gondoskodni kell arról, hogy a szállítóeszközbe való beszállás előtt megvizsgálják az összes munkavállaló testhőmérsékletét és biztosítsanak maszkot, kesztyűt és egyéb higiéniai felszerelést. A munkáltatóknak - az illetékes hatóságok által biztosított információk felhasználásával - olyan nyelven kell tájékoztatniuk a munkavállalókat, amelyen képesek teljes körűen megérteni a meglévő védelmi rendelkezéseket.

A munkáltatóknak a meglévő szabályoknak megfelelően ingyenesen kell biztosítaniuk a munkavállalók részére védőfelszerelést (maszkok, kesztyűk stb.) és higiéniai termékeket (víz, szappan, mosó- és fertőtlenítőszer). Ha a munkáltató felelős az idénymunkások elhelyezéséért, akkor garantálniuk kell, hogy a társadalmi távolságtámogatást és az összes egyéb egészségügyi és higiéniai szabályt a nemzeti előírásokkal összhangban alkalmazzák.

NAK/Dr. Laczkó András

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ