Koronavírus

A COVID-19 világjárvány jelentős gazdasági és társadalmi kihívásokat hozott, amelyek leküzdése szükségessé teszi, hogy mind a tagállamokban, mind az egész EU-ban rendkívüli intézkedések legyenek. Az alábbiakban – a COPA-COGECA által összegyűjtött – az egyes tagállamok kifejezetten a mezőgazdasági ágazat kihívásainak kezelésére irányulóan hozott intézkedései közül igyekszünk bemutatni néhányat.


Ausztria

A kormány rendkívüli segélyalapot hozott létre 1 milliárd euró összeggel a vállalkozók támogatására, amelyből a gazdálkodók is igényelhetnek támogatást gazdaságonként 3 hónapig legfeljebb 6.000 euró mértékig. Az első lépésben 500 vagy 1000 euró összegeket fizetnek ki azonnal az érvényes kérelem után; a támogatás fennmaradó része később kerül kifizetésre.

Egyes gazdaságok támogatást kérhetnek a mezőgazdaságból és erdészetből származó jövedelem (jövedelem-kiesés és magasabb költségek miatti) elvesztésének részleges pótlására. Ezek a következők:
•    bor és almabor „Buschenschank-ok” (egyfajta vidéki borozók)
•    gazdaságok a szőlő-, gyümölcs-, kerti- és zöldségtermesztésben, valamint karácsonyfa-termesztésben, amelyeknek magasabb külső munkaerőköltségeket kell viselniük a növények ültetése, karbantartása és betakarítása során;
•    olyan gazdaságok, amelyek magánszobákat vagy nyaraló apartmanokat adnak bérbe a mezőgazdasági és erdészeti másodlagos vállalkozás részeként (nyaralás a farmon);
•    olyan gazdaságok, amelyek közvetlenül értékesítenek mezőgazdasági termékeket éttermek, iskolák és a közétkeztetés részére, valamint kertészeti termékeket közvetlenül nagy- és kiskereskedők részére;
•    mezőgazdasági és erdészeti oktatási tevékenységeket kínáló gazdaságok.


Németország

A határok az idénymunka szorítása miatt megnyíltak a munkavállalók számára, valamint kijelölésre került egy külön határellenőrző pont az élő állatok Lengyelországba és onnan történő szállításához. A német gazdaszövetség fellépésének köszönhetően a kormány engedélyezte 80000 idénymunkás számára (40000 áprilisi és 40000 májusi érkezéssel), hogy Németországban gazdaságokban dolgozzanak. A mezőgazdasági minisztérium hivatalos listát tett közzé, amelyben kijelöl minden kritikus infrastruktúrát.

A Landwirtschaftliche Rentenbank a Német Szövetségi Élelmezési és Mezőgazdasági Minisztériummal együtt likviditásvédelmi programot hirdetett meg az agrárszektor számára, amely az elsődleges mezőgazdasági termeléssel foglalkozó valamennyi vállalkozásra vonatkozik, beleértve a szőlőtermesztést, a kertészetet, az erdőgazdálkodást, a halászatot és az akvakultúrát. A program a következőket tartalmazza:
•    90%-os szövetségi garancia legfeljebb 6 évre,
•    legalább 10000 eurós kölcsönök legfeljebb a 2019-es éves bérköltség, vagy a 2019-es évi forgalom 25%-a erejéig,

Portugália

A földművelésügyi minisztérium intézkedései magában foglalják a piaci helyzet folyamatos nyomon követését egy speciális „kapcsolattartó csoport” révén, amely konzultációt folytat a mezőgazdasági szövetségekkel és a különféle mezőgazdasági ágazatokat képviselő testületekkel a legsürgetőbb kérdések felmérése és a szükséges válaszok felgyorsítása érdekében. Ennek eredményeként többek között a következő intézkedéseket tették:
•    elindult az „Alimente quem o Alimenta” (Tápláld azt, aki táplál téged) kampány, amelynek célja a helyi termékek fogyasztásának és a helyi piacok használatának előmozdítása;
•    zöldség és gyümölcstermelői szervezetek részére előlegek juttatása és támogatás a piaci veszteség csökkentésére;
•    támogatás nyújtása a bor és a borászati termékek promóciójához, valamint a melléktermékek lepárlásához;
•    a támogatásokhoz és pályázatokhoz kapcsolódó szankciók ideiglenes megszüntetése, a pályázatok határidejének meghosszabbítása, a helyi ellenőrzésekkel kapcsolatos kötelezettségek rugalmasabbá tétele.

A mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban jelentkező problémák szinte minden EU-tagországban hasonló képet mutatnak. A COPA-COGECA tagszervezetetek kéréseinek a válságkezeléssel kapcsolatban (már meghozott, valamint szorgalmazott intézkedések) közös pontja, hogy aktív egyensúlykezelési politika részeként szükségesnek tartják az alábbi intézkedések alkalmazását az ágazat stabilitása érdekében:
•    a magántárolási támogatás működtetése, a termelés korlátozása állami támogatás felvásárlási rendszer formájában;
•    a piaci árak stabilizálására hozott intézkedések meghozatala;
•    támogatás forgótőkével az új befektetéshez, a meglévők működtetéséhez;
•    rugalmas megközelítés a meglévő KAP-szabályok és a rendkívüli támogatási intézkedések tekintetében;
•    nagyobb rugalmasság a zöldítésre vonatkozó szabályokban a költségek csökkentése érdekében;
•    az EU-n kívüli import korlátozása, védőzáradék a kereskedelmi megállapodások keretében a harmadik országokból származó termékek esetében.

NAK/ Dr. Laczkó András

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ