Közös Agrárpolitika

A Copa-Cogeca termelői elégedettségi felmérésének kiértékelése alapján a mezőgazdasági termelők összességében pozitívan ítélik meg saját gazdasági helyzetüket, a jövőt tekintve azonban már nem ennyire derűlátók. A közelmúltban felmerült problémák közül legtöbben az időjárási körülményeket, a közüzemi költségeket, valamint a munkaerőtoborzással kapcsolatos nehézségeket jelölték meg.

2021. év végén jelent meg az európai mezőgazdasági termelők elégedettségének alakulását bemutató jelentés, amely a tavaly őszi felmérés eredményeit ismerteti. A kérdőívezés már hosszabb múltra tekint vissza, a kezdeményezést pedig a Copa-Cogeca indította el több mint 10 évvel ezelőtt. A felmérés célja, hogy a brüsszeli ernyőszervezet évente kétszer visszajelzést kapjon az uniós tagországok termelőinek saját helyzetükre vonatkozó jelenlegi és jövőbeli megítéléséről, a felmerült problémák köréről és a termelőket ért esetleges negatív kritikákról.

A vizsgálatban a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is részt vesz, melynek keretében ősszel és tavasszal telefonos úton keresi meg a reprezentatív mintában szereplő 150 tagját. A felmérésben szereplő tagállamok – Belgium (Flandria), Németország, Franciaország, Olaszország, Hollandia, Svédország, Magyarország – összesített eredményeit egy aggregált mutatóba számítják bele, de a jelentésben megtalálható az országonkénti kiértékelés is. A rendelkezésre álló adatok alapján az európai szintű összkép egy enyhén javuló trendet jelez, ugyanakkor érdemes megnézni a mögöttes értékeket, mivel az átlag több, országonként eltérő trendeket fed.

A termelők jelenlegi gazdasági helyzetének megítélését illetően Magyarország esetében némi javulás tapasztalható, amely még Belgiumról, Franciaországról és Olaszországról mondható el. A jövő tekintetében viszont a megkérdezettek már kevésbé nyilatkoztak optimistán, mivel a 7 tagállamból 5 került – köztünk hazánk is – a skála negatív tartományába, amely egy jellemzően borúlátó hangulatról árulkodik.

A felmérést megelőző 3 hónapban előforduló problémák esetében a magyar megkérdezettek közel 41%-a nyilatkozott úgy, hogy az ő esetében nem merült fel ilyen és 36% jelezte, hogy csak kisebb gondok jelentkeztek. Jelentős problémákról a válaszadók 16%-a, súlyos gondokról pedig 7,33% számolt be. Az európai mezőgazdasági termelők a legnagyobb problémaként az időjárási körülményeket, a közüzemi költségeket, valamint a munkaerőtoborzással kapcsolatos problémákat jelölték meg.

A Copa-Cogeca 2021. őszi termelői elégedettségi felmérésről készített angol nyelvű jelentése az itt elérhető.

Horváth Dóra (NAK)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ