Közös Agrárpolitika

Az EU Parlament 2022. február 15-i ülésén elfogadták a gazdasági állatok jólétére vonatkozó jelentést, melyhez kapcsolódóan a COPA-COGECA (az európai termelők és termelői szervezetek szövetsége) is nyilatkozatban adott hangot támogatásának.

A COM AGRI-ban már 2021. októberében elfogadott szövegben csak minimális módosítások történtek, a beérkezett javaslatok közül is csupán egy ellenjavaslat került elutasításra, végül a szavazáson 72%-os többséggel fogadták el a dokumentumot. Ez egyértelműen azt mutatja, hogy az Európai Parlament bízik az uniós gazdálkodókban, és úgy látja, hogy készen állnak arra, hogy segítségükkel a világ jelenleg legszigorúbb állatjóléti jogszabályait a valóságban is végre lehessen majd hajtani. Az unió-szerte az állattartókat érő rendszeres támadások ellenére örömmel nyugtázható, hogy az Európai Parlament elismeri az állattartók eddigi és jelenlegi teljesítményét és ösztönözni kívánja őket, hogy folytassák erőfeszítéseiket.

Az állatjólét kérdése összetett és a tudományos ismeretek bővülésével folyamatosan fejlődő terület. A szakmai szervezetek egyetértenek abban, hogy alapvető fontosságú, hogy az ezzel kapcsolatos döntések szilárd tudományos bizonyítékokon, többek között hatásvizsgálatokon alapuljanak. Ezen túlmenően, e szavazásra és a javasolt módosításokra gondolva, hangsúlyozni kell, hogy az EU működéséről szóló szerződésében foglaltak szerint és a szabadpiaci szabályok alapján minden mezőgazdasági termelőnek lehetőséget kell adni arra, hogy szabadon értékesíthesse állatait az EU-ban. Ez azt jelenti, hogy a jelenleg is magas európai standardok alapján minden megengedett belpiaci termelési mód elfogadható, és abban sem szabad kivetnivalót találni, ha a magasabb állatjóléti színvonal érdekében tett erőfeszítéseket a gazdák versenyelőnnyé kívánják tenni az EU kereskedelmi partnereivel szemben. Az állatjólét ugyanis a gazdálkodók jólététéhez is szorosan kapcsolódik. Ezért fontos, hogy az EU ne feledkezzen meg arról, hogy egyik alapvető küldetése a gazdálkodók támogatása abban, hogy az uniós polgárokat és a globális piacot fenntartható módon előállított, jó minőségű, megfizethető és biztonságos élelmiszerekkel lássák el.

A gazdálkodók és szervezeteik teljesen tisztában vannak azzal, hogy a fogyasztók bizalma az európai mezőgazdasági és élelmiszer-ágazat termékeinek magas értékében és minőségében, valamint a magas állategészségügyi és állatjóléti szabványok fenntartásán múlik. Ennek megfelelően a COPA és COGECA bízik benne, hogy a „Termőföldtől az asztalig” (Farm to Fork) stratégiában foglalt állatjóléti intézkedések felülvizsgálata az egyensúlyi megközelítés jegyében történik, egészében szemlélve a körülményeket, és rugalmas, önkéntes lehetőségeket fog biztosítani a gazdák számára, ami segítheti a gazdák és termékeik versenyképességét magas szintű állatjóléti előírások mellett.

A folyamat célja az, hogy az állattartók végső soron teljesíteni tudják az emelt szintű, de valódi termelési körülmények között megvalósítható állatjóléti előírásokat úgy, hogy ehhez megfelelő átmeneti időszakot, és eszközöket biztosítanak számukra.

A nyilatkozat eredeti szövege a Szövetségek honlapján érhető el. A képviselői vita pedig visszanézhető a Médiatárban. A jelentés indokolásáról, hátteréről és az ajánlásokról pedig magyar nyelven érhetőek el információk az Európai Parlament honlapján.

NAK/Pető Krisztina, Dúl Udó Endre

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

 
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám