Közös Agrárpolitika

A kétéves átmeneti időszak után 2023. január elsejétől indul az európai unióban, így hazánkban is az új hét éves támogatási ciklus, melyhez az elmúlt 2 év alatt megtervezett Hazai Közös Agrárpolitika Stratégiai terv leadásra került.

A terv keretein belül kellett megtervezni és felépíteni a közvetlen és a vidékfejlesztési támogatások rendszerét, célkitűzéseit úgy, hogy a leírt célok megfeleljenek az EU különféle stratégiáinak, irányelveinek (Zöld Megállapodás, Termőföldtől az asztalig, Biodiverzitás stratégia stb.), s ugyanakkor a gazdálkodók számára is vonzóak legyenek a rögzített lehetőségek, melyek által a gazdaságaikat is gazdaságosabban tudják üzemeltetni, védve talajaikat, az életteret is.

A fenti célok eléréséhez a hazai KAP Stratégiai Tervben ezért egy speciális rendszert, az ún. zöld felépítményt hoztak létre. Ez egy olyan egymásra épülő, komplex támogatási rendszer, amely a környezeti állapot javítását és a természeti erőforrások fenntartható használatát hivatott elősegíteni. Célja, hogy a termelőket a gazdálkodási gyakorlataik megújítására ösztönözze.

Az új időszakban két jelentős változást figyelhetünk meg az eddigiekhez képest. Először is az eddig megszokott Zöldítés és Kölcsönös megfeleltetés (KM) és a hozzá tartozó előírások átalakulnak és közösen fogják alkotni a 2023-tól bevezetésre kerülő kondicionalitást, mely a támogatásokért cserébe - mint eddig is a KM - minden közvetlen kifizetésben és egyéb érintett támogatásban részesülő számára kötelezően betartandó. Másodszor pedig új elemként fog megjelenni az önkéntes alapon választható Agrár Ökológiai program, mely évente és önkéntesen a teljes üzemméretre igényelhető területalapú támogatási forma lesz, természetesen a meghatározott szabályok figyelembevételével.

Az új KAP és változásai az előző ciklushoz képest

Fontos kiemelnünk, hogy a jelen jegyzetben található információk a stratégiai tervben foglaltakat tartalmazzák, melynek tervezésénél minél szélesebb lehetőséget akart a hazai jogalkotó hagyni. Ebből fakadóan, a leírtak a hazai jogszabályban megfogalmazottakkal lesznek pontosan definiálva.

Jelen cikksorozatunk következő részeiben egyelőre csak a Kondicionalitásban rögzített előírásokat és azok által elvárt célokat, lehetőségeket ismertetjük meg általános áttekintéssel, hiszen a részleteket a megalkotásra kerülő jogszabályok tartalmazzák majd.

NAK/ Sztahura, Vadkerti, Gyenes

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ