Közös Agrárpolitika

Munkavédelmi cikksorozatunkban egy újabb - szinte mindenki által már tapasztalt - témakör kerül bemutatásra. Nem csupán a cikksorozatunk első részében ismertetett https://www.nak.hu/tajekoztatasi-szolgaltatas/kozos-agrarpolitika/107126-munkavedelem-alapjai-1-resz-munkahelyi-kockazatertekeles munkahelyi kockázatértékelés elkészítése alapvető egy munkahelyen, hanem legalább ilyen fontos (és egyben jogszabályi kötelezettségünk is), a munkavédelmi oktatás megtartása, mely során a munkavállalókat tájékoztatjuk a biztonságos munkavégzés feltételeiről.

Munkavédelmi oktatás szabályai kapcsán is a 1993. évi XCIII. a munkavédelemről szóló törvényünk az irányadó. Munkavéd. tv. - 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről - Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye (jogtar.hu)

Milyen esetben kell gondoskodnia a munkáltatónak a munkavédelmi oktatásról? – mely oktatáson a munkavállalónak kötelező részt vennie.

- munkába álláskor,

- munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor,

- munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor,

- új technológia bevezetésekor.

A törvény előírásai szerint az oktatást elméleti és gyakorlati ismeret átadással kell lebonyolítani, illetve a tematika megjelölésével és a résztvevők aláírásával ellátva, írásban is rögzíteni kell az oktatás megtörténtét. A munkabiztonsági és munkaegészségügyi szakember által összeállított, és a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást biztosító szakember által ellenjegyzett tematikában szereplő ismeretek megszerzéséig a munkavállaló önállóan nem foglalkoztatható.

2024-ben történt némi könnyítés a munkavédelmi oktatások kapcsán az ide vonatkozó törvény módosításával.

A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszteri rendelet meghatározza az általános oktatási tematika felhasználhatósági körét.

Az alábbi linken közzétett általános oktatási tematikát a munkáltatónak szükség szerint ki kell egészítenie a saját kockázatértékelésében szereplő helyi kockázatokkal kapcsolatos információkra épülő ismeretekkel is.

Munkavédelem, Foglalkoztatás-felügyelet

Fontos viszont kiemelni, hogy az általános oktatási tematikát kizárólag az alábbi munkakörökben alkalmazhatjuk:

 • a) az információtechnológiai és számítástechnikai eszközzel végzett irodai munkahelyi tevékenységre, munkakörre, álláshelyre, illetve
 • b) az információtechnológiai és számítástechnikai eszközzel végzett távmunkavégzésre

Ahogyan az a munkahelyi kockázatértékelés esetében is igaz volt, úgy itt is elmondható, hogy a munkavédelmi oktatás lebonyolítása egy szakember bevonásával nem bonyolult és nem is igazán költséges feladat. Érdemes itt is szem előtt tartani, hogy az oktatás lebonyolításával a munkáltató sokat megtett azért, hogy munkavállalói biztonságos körülmények között végezzék a munkát, illetve ezáltal egy esetleges baleset bekövetkezése és munkavédelmi bírság kiszabása is könnyedén megelőzhető, elkerülhető.

NAK / Benedek Borbála

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám