Mezőgazdasági termelés

Az év elejétől hatályos jogszabályok szerint az egynyári öntözést felváltotta az egyszerűsített öntözési vízhasználat. Az egyszerűsített öntözési vízhasználat nem összekeverendő a hosszú távú öntözési vízhasználatra vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedéllyel.

 

Egyszerűsített öntözési vízhasználat fogalma: 100 ha alatti öntözendő terület esetében olyan öntözési célú vízhasználat, amely során a vízkivétel és a vízellátás ideiglenes szivattyúállással – telepített vízelosztó-hálózat nélkül – felszíni vízből biztosított a rendelkezésre állásig. Az egyszerűsített öntözési vízhasználatra szóló vízjogi üzemeltetési engedély – a talajvédelmi hatóság által előírt felülvizsgálatnak a vízjogi engedélyben történő rögzítése mellett – az egyszerűsített talajvédelmi terv alapján kialakított talajvédelmi szakhatósági állásfoglalásban meghatározott időtartamig, de legfeljebb öt évig hatályos.

Fontos, hogy az egyszerűsített öntözési vízhasználat nem összekeverendő a hosszú távú öntözési vízhasználatra vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedéllyel, amely a talajvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalásában meghatározott időtartamra, de legfeljebb 20 évre adható ki. Egyszerűsített öntözési vízhasználatra vonatkozó dokumentáció tartalmi követelményei a következők:

1)    Általános adatok
-    Kérelmező adatai, elérhetősége (név, cím, adóazonosító jel, adószám).
-    Meghatalmazott adatai, elérhetősége (név, cím, adóazonosító jel, adószám).
-    Kérelem tartalma:
*    új (üzemeltetési) engedély iránti kérelem;
*   meglévő engedély módosítása (időbeli hatály módosítása/engedélyes személyében bekövetkezett változás/engedélyezett vízmennyiség módosítása/műszaki adatokban bekövetkezett változás);
-    Az engedélyezéssel közvetlenül érintett felszíni vagy felszín alatti víz vagyonkezelő) neve, azaz területileg illetékes vízügyi igazgatóság megnevezése.
-    A műszaki dokumentáció elkészítésére jogosult nyilatkozata a megbízásáról és a jogosultságáról.

2)    Kérelmezett/engedélyezett vízhasználat adatai
-    A vízhasználat megnevezése.
-    Az érintett terület helye: település, cím, helyrajzi szám, EOV koordináták.
-    Műszaki leírás:
*    a vízkivétel helye: az öntöző- vagy belvízcsatorna és az annak vizét szolgáltató megnevezése, szelvényszáma vagy a vizet adó vízfolyás megnevezése és szelvényszáma vagy pedig a vizet adó tó, holtág, illetőleg tározó megnevezése;
*   az öntözendő terület településnevének és helyrajzi számának megadása, illetve adott helyrajzi számú területen belüli öntözni kívánt részterület esetén annak pontos lehatárolás
*    az öntözés módja és megvalósítása, valamint az öntözendő terület nagysága, növénykultúrája;
*    vízigényszámítás, a felhasználandó öntözővíz mennyisége (l/s, m3/év), valamint csúcsmennyisége (l/s) és az üzemelés napi leghosszabb időtartama.
-    Egyszerűsített talajvédelmi terv.

3)    A megszüntetési engedélyezési eljáráshoz szükséges egyszerűsített dokumentáció tartalma (a 2. pontban foglaltak helyett)
-    A vízkivétel helye: az öntöző- vagy belvízcsatorna és az annak vizét szolgáltató megnevezése, szelvényszáma vagy a vizet adó vízfolyás megnevezése és szelvényszáma vagy pedig a vizet adó tó, holtág, illetőleg tározó megnevezése.
-    Az öntözött terület településnevének és helyrajzi számának megadása, illetve adott helyrajzi számú területen belül öntözött részterület esetén annak pontos lehatárolása.
-    A felhasznált öntözővíz mennyisége (l/s, m3/év).

4)    A tervezett vízilétesítmények részletes műszaki adatai:
-    öntözőrendszer,
-    öntözőfürt,
-    szivattyútelep, szivattyúállás,
-    kút, kútfürt,
-    vízfolyás, tározó,
-    vízhozammérő műtárgy,
-    felszín alatti vízelvonás – vízterhelési pont,
-    felszíni vízkivétel – vízterhelési pont,
-    felszíni vízbevezetés – vízterhelési pont,
-    az öntözőtelep vagy rizstelep estében.

Vonatkozó jogszabályok:
-     vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet
-    a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet

NAK/ Tasnádi Gabriella

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése