Mezőgazdasági termelés

Tájékoztatjuk a gazdálkodókat, hogy a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 15 napos határidőt szab meg a kárbejelentés megtételére.


Hozamcsökkenést okozó aszály, belvíz, téli fagy vagy mezőgazdasági árvíz esetén a mezőgazdasági káresemény bekövetkezésének, azt az időpontot kell tekinteni, amikor a károsodással érintett területen termesztett növénykultúrán a károsodás első alkalommal észlelhetővé válik, ettől a naptól számítódik a 15 napos bejelentési határidő.

Hozamcsökkenést okozó felhőszakadás, jégeső, tavaszi fagy, őszi fagy vagy vihar esetén a mezőgazdasági káresemény bekövetkezésének azt az időpontot kell tekinteni, amikor az időjárási jelenség és természeti esemény a károsodással érintett területen bekövetkezik. Itt a káresemény jól beazonosítható, egy adott naphoz kötődik, ettől a naptól számítódik a 15 napos bejelentési határidő.

A bejelentési határidőt módosíthatja a betakarítás. Azaz, ha a termelő betakarítást tervez, akkor a kárbejelentésre rendelkezésre álló határidő 10 nap, vagyis azt legkésőbb a tervezett betakarítás vagy a károsodással érintett terület más növénykultúrával való hasznosítását megelőző talaj előkészítés előtt tíz nappal kell megtenni. A sürgős betakarítás, vagy a terület kármentése esetén javasolt az illetékes Kormányhivatalt értesíteni és kérni a szemle lefolytatását.

A kárbejelentés elmulasztása esetén a mezőgazdasági termelő kárenyhítő juttatásra vonatkozó kérelmében, az adott mezőgazdasági káresemény által előidézett hozamcsökkenés nem vehető figyelembe.
Emlékeztetjük továbbá a gazdálkodókat, hogy az agrárkár-enyhítési szerv tárgyév július 15-ig határozatban értesíti a mezőgazdasági termelőt a kárenyhítési hozzájárulás-fizetési kötelezettségének összegéről.

A 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet itt érhető el.


NAK/Mátyus Kornél

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése