Mezőgazdasági termelés

Módosult a Széchenyi2020 keretében megjelent „Kertészet – ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása” című (VP2-4.1.3.2-4.1.3.3.-5.1.1-21 kódszámú) felhívás dokumentációja.

Felhívjuk a Támogatást Igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulása az alábbi pontokat érinti:

1. A felhívás 1.3. (A támogatás háttere) pontban a vonatkozó intézkedések felsorolása kiegészült a Vidékfejlesztési Program 5.1.1. számú, Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási kockázatok megelőzését szolgáló beruházások támogatása című műveletének „B” célterületével.
2. A 7. számú lábjegyzet kiegészítésre került „a 3/B fókuszterülethez sorolandó tevékenységek kivételével”szövegrésszel.
3. A felhívás bizonyos esetekben előírja vízhatékonyság számítás benyújtását, amelyet megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező készíthet. A 3.4.1.1. II.5. pontban (és további pontokban) a számítás elvégzésére jogosult tervezői minősítés kiegészítésre került a „VZ-VKG” tervezői jogosultsággal.
4. Törlésre került a felhívás 6.1.2. fejezet 16. pontja: a továbbiakban nem szükséges az őstermelők családi gazdasága és családi mezőgazdasági társaság esetén a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által kiállított nyilvántartásba vételt igazoló dokumentumot benyújtani.
5. Az 1. számú melléklet II/a táblázatában a sorszámozás pontosításra került.


(NAK, Komma László)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése