Mezőgazdasági termelés

A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 30. §-a alapján a 2019–2021. évben a 6. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti kockázatközösséghez önkéntesen csatlakozó mezőgazdasági termelő az agrárkár-enyhítési szerv számára 2021. augusztus 2-től 2021. augusztus 16-áig, a Magyar Államkincstár által a honlapján közzétett közleményben foglaltaknak megfelelően elektronikus úton benyújtott nyilatkozatával jogosult a tagsági jogviszonyát megszüntetni, azzal, hogy a mezőgazdasági termelőt kárenyhítési hozzájárulásfizetési kötelezettség 2021. évben nem terheli.

Az önkéntes tagsági jogviszony megszüntetését elektronikusan, a www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon keresztül, ügyfélkapus azonosítást (bejelentkezést) követően elérhető elektronikus kérelemkitöltő felületen keresztül kell benyújtani. Az önkéntes tagsági jogviszony megszüntetésére vonatkozóan a Kincstár nem rendszeresít papír alapú nyomtatványokat. A nem elektronikus úton benyújtott kérelmet a Kincstár visszautasítja, az egyéb nem elektronikusan benyújtott dokumentum a döntés meghozatalánál nem vehető figyelembe.

Az önkéntes tagsági jogviszony megszüntetésére irányuló kérelem az ügyfélkapus azonosítást (bejelentkezést) követően elérhető elektronikus kérelemkitöltő felületen

2021. augusztus 2. 00:00:00 és 2021. augusztus 16. 23:59:59 között

az Általános ügyintézés → Támogatáshoz kapcsolódó iratok elektronikus beküldése menüponton keresztül tölthető ki és nyújtható be. Az elektronikus kérelemkitöltő felületen a jogcímek/intézkedéseknél: „MKR – Csatlakozás kezelés”-t kell kiválasztani, a kérelem tárgya: „Egyéb kérelem”.

Az elektronikus kérelemkitöltő felületen kötelező dokumentumot csatolni, amelyhez a kérelem benyújtásának megkönnyítésére jelen közlemény 1. számú Mellékleteként a Kincstár nyilatkozat mintát tesz közzé.

 

Link:

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/63-2021-vii-29-szamu-kincstar-kozlemeny

 

(NAK/Fodor Zoltán)

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése