Mezőgazdasági termelés

Tagi megkeresések alapján több kérdés is egyeztetésre került az Irányító Hatósággal (IH), amelyeket az alábbiakban olvashatnak:

 - VP2-4.1.1.9-21 Állattartó telepek megújításának támogatása

Kérdés: A tagunk őstermelői családi gazdaságban tag, értékesít, így bejelentkezett a NAV felé, ÁFÁ-s adószámmal rendelkezik és ugyanolyan számlaképes, mint az „ÖCSG” képviselője. Az őstermelői tevékenységet 2012.-től folytatja, emellett egyéni vállalkozást is indított a fiatal gazda pályázaton való megfelelés érdekében (24/2015 MvM rendelet). Az őstermelői tevékenységeiből származik az árbevétele jóval több, mint 50 %-a. Tekintettel arra, hogy értékesítési tevékenységet is végez, így őstermelőként benyújtotta az ÁTMT-s pályázatot. 2021.10.14.-én jött ki egy módosító közlemény, amely „ŐCSG-k esetében rögzíti az együttműködési megállapodás vagy az ŐCSG tag nyilatkozata benyújtásának lehetőségeit”. Sajnos ez nem teljesen egyértelmű, hogy pontosan mit jelent. El fogják utasítani a tag kérelmét, vagy elfogadható a benyújtott kérelme, mint őstermelő, aki adószámmal rendelkezik, gazdálkodási tevékenységet folytat és ŐCSG-ben tag?

IH válasz: A közleményben jelzett módosítások minden esetben az ŐCSG, mint támogatást igénylő körében jelöl meg kötelezettségeket, emiatt a kérdezőnek nem jelenthet hátrányt a 2021.10.14-i felhívás módosítása, hiszen mint egyéni őstermelő pályázott. Azonban arra felhívjuk a figyelmet, hogy a Családi gazdaságokról szóló törvény 3. § (3) bek. szerint: „A mezőgazdasági őstermelő az őstermelői tevékenységét önállóan vagy őstermelők családi gazdaságának tagjaként végezheti. Mezőgazdasági őstermelő az őstermelői tevékenysége tekintetében nem folytathat egyéni vállalkozói tevékenységet.” Ebből kifolyólag – ugyan a kérdés arra nem tér ki, milyen tevékenységet folytat egyéni vállalkozóként – egyéni vállalkozást nem folytathat azon tevékenységi körben, amelyből őstermelőként bevétele származik.

 

- VP2-4.1.8-21 Mezőgazdaság digitális átállásához kapcsolódó precíziós fejlesztések támogatása

Kérdés: A precíziós gép támogatásnál, ha Családi Mezőgazdasági Társaság a pályázó, úgy az átminősítés előtti jogi személy gazdálkodói tevékenysége is figyelembe vehető, - azaz a 2020- as teljes lezárt üzleti év -, vagy az üzemméret meghatározásánál csak is kizárólag a CSMT minősítéssel megszerzett évek számítanak? A CSMT-k jelenleg még nem rendelkeznek teljes lezárt üzleti évvel, így a felhívás 16. oldala szerint a tagok legalább 50 %-ának vonatkozásában igazolni kell a legalább 6000 euró értékű üzemméretettel való rendelkezést. Sajnos ez sok pályázónál problémát jelenthet ugyanis, ha egy cég megfelel a pályázati felhívás előírásainak nem biztos, hogy a tagok is.

IH válasz: A családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény 14. § (1)-(2) bekezdései alapján a családi mezőgazdasági társaság egy olyan minősítés, amelyet bármilyen, a cégbíróságon bejegyzett gazdasági társaság, szövetkezet vagy erdőbirtokossági társulat megszerezhet, amely megfelel a feltételeknek. Természetesen újonnan alapított társaságok is megkaphatják ezt a minősítést, és ezért átmeneti és megengedő szabályként tartalmazza a felhívás, hogy mindaddig, amíg a CSMT teljes lezárt üzleti évvel nem rendelkezik, úgy tagjain keresztül is igazolhatja a jogosultsági feltételeknek való megfelelést. Ez a szabály teszi lehetővé azt, hogy újonnan alapított cégek (CSMT-k) a minősítés megszerzésének évében is pályázhassanak. Ugyanakkor egy korábban alapított, teljes lezárt üzleti évvel már rendelkező cég – függetlenül a CSMT minősítés megszerzésétől – önmagában kell, hogy igazolja a jogosultsági feltételt, tehát az üzemméret meghatározásánál nem csak a CSMT minősítéssel megszerzett évek számítanak.

 

- VP6-6.4.1-21 Nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja - Vidéki turizmus fejlesztése

Kérdés: A diverzifikációs felhívásnál a kistermelői rendeletben rögzített falusi vendégasztal fejlesztése elszámolható-e a pályázat keretében?

IH válasz: A felhívás keretében nem támogatható tevékenység (3.3 fejezet/c) pont) az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében szereplő mezőgazdasági termékek elsődleges élelmiszer-feldolgozására és a kapcsolódó termékek értékesítésére irányuló fejlesztések megvalósítása (az Annex I. terméklistát a felhívás 2. számú melléklete tartalmazza). Arra azonban van lehetőség, hogy a támogatást igénylő a szálláshely épületének fejlesztése mellett, önállóan nem támogatható tevékenységként a szálláshely-szolgáltatáshoz kapcsolódó főzőkonyha, tálaló konyha, melegítőkonyha, étterem, étkezőhelyiség bővítését, felújítását, kialakítását, építését megvalósítsa. Támogathatóak továbbá a konyha és tálaló helyiség eszközei és bútorai azzal, hogy nem szerepel közöttük elsődleges élelmiszer-feldolgozásához kapcsolódó tétel.

(Németh Bálint/NAK)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése