Mezőgazdasági termelés

Megjelent a Magyar Államkincstár 35/2022. IV. 29. számú közleménye a mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszerben május hónapban teljesítendő adatszolgáltatásról és kompenzációs kérelem benyújtásáról.

A mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszer működésének részletes szabályairól szóló 68/2020. (XII. 23.) AM rendelet alapján a mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszerhez önkéntesen csatlakozott mezőgazdasági termelő a csatlakozási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozatban vállalta, hogy a Rendeletben foglalt adatszolgáltatási kötelezettségét határidőben teljesíti.

Ezeknek megfelelően első alkalommal a csatlakozási kérelem benyújtásának évében, majd azt követően évente a mezőgazdasági termelőnek adott tárgyév május 2-ától május 31-éig a tárgyévet megelőző év tekintetében meg kell adnia az éves átlagos állatállományi létszámra vonatkozó adatokat, a mezőgazdasági jövedelmi adatokat, valamint a készletnyilvántartás adatait.

A 2021. évre vonatkozó májusi adatszolgáltatást egyaránt teljesítenie kell a 2022 februárjában csatlakozási kérelmet benyújtott mezőgazdasági termelőknek, valamint a már 2021. évben csatlakozott és tagsági jogviszonyt szerzett mezőgazdasági termelőknek is, tekintettel arra, hogy a csatlakozási kérelem részeként nyilatkozatban vállalták az adatszolgáltatási kötelezettségek határidőben történő teljesítését.

A krízisbiztosítási rendszerben tagsági jogviszonnyal rendelkező mezőgazdasági termelő a csatlakozás évét követő év május 2-ától május 31-éig krízisbiztosítási kompenzációs kérelmet nyújthat be a Kincstárhoz. Ennek megfelelően az idei évben a 2021. évben tagsági jogviszonyt szerzett mezőgazdasági termelők nyújthatnak be kompenzációs kérelmet a májusi adatszolgáltatás részeként. A 2022 februárjában csatlakozási kérelmet benyújtó ügyfelek első alkalommal majd 2023 májusában nyújthatnak be kompenzációs kérelmet a 2022. évre vonatkozóan.

NAK/ Mátyus Kornél

 

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése