Mezőgazdasági termelés

Megjelent a Magyar Államkincstár 74/2022. (XI.14.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez igényelhető támogatásról szóló 53/2020. (X. 27.) AM rendelet alapján a 2022/2023 borpiaci évi kifizetési kérelem benyújtás feltételeinek közzétételéről.

A kifizetési kérelem a www.mvh.allamkincstar.gov.hu  honlapon keresztül, ügyfélkapus bejelentkezést követően elérhető elektronikus kérelemkitöltő felületen tölthető ki.

Kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítással nyújtható be. A kifizetési kérelem benyújtására vonatkozóan a Kincstár nem rendszeresít papír alapú nyomtatványokat.

Kifizetési kérelmet – az előírt mellékletek csatolásával együtt – a 2022/2023 borpiaci évben 2022. november 15. 00.00.00 óra és 2022. december 21. 23.59.59 óra között kell benyújtani. Egy benyújtási időszakban egy kérelmező kizárólag egy kifizetési kérelmet nyújthat be.

A jelenlegi benyújtási időszakban a 2021. április 1. és április 20. között és a 2022. január 15. és február
15. között benyújtott és jóváhagyott támogatási kérelmekre lehet benyújtani kifizetési
kérelmet. Egy kérelmező támogatási kérelem időszakonként egy-egy kifizetési kérelmet nyújthat be.

A kifizetési kérelemhez csatolni kell:

 • a borászati gép, technológiai berendezés beszerzéséhez kapcsolódó:
 • adásvételi szerződés, illetve hitelszerződés másolatát;
 • számla és annak kifizetését igazoló bizonylat másolatát;
 • átadás-átvételt igazoló dokumentum másolatát;
 • a gyártó által kiállított, a borászati gép, technológiai berendezés gyártási időpontját igazoló dokumentum másolatát;
 • üzembehelyezési jegyzőkönyv másolatát;
 • a borászati gép, technológiai berendezés műszaki adatait tartalmazó, a gyártó által kiállított dokumentum másolatát;
 • hegybírói igazolást az előző évi szüreti, termelési vagy készletjelentési kötelezettség teljesítéséről
 • az üzem működési engedélyének másolatát
 • az angoltól eltérő idegen nyelven kiállított dokumentum esetében a szakfordítói szakképesítéssel rendelkező személy által készített hiteles magyar nyelvű fordítást, valamint a fordítást végző személy szakfordítói szakképesítésének igazolását
 • a kérelmező Rendelet 3. § (1) bekezdés f) pontja szerinti nyilatkozatait (a borászati gép üzemeltetéséről és nyilvántartásáról).

A kérelem benyújtási módjai:

 1. természetes személy ügyfél (kérelmező) esetén, amennyiben rendelkezik ügyfélkapus hozzáféréssel, akkor az ügyfélkapuján keresztül saját nevében;
 2. nem természetes személy ügyfél (kérelmező) esetén elsődleges képviselője útján;
 3. természetes személy és nem természetes személy ügyfél (kérelmező) esetén meghatalmazott útján ügyfélkapus beazonosítással történő benyújtás;
 4. természetes személy és nem természetes személy ügyfél (kérelmező) esetén kamarai meghatalmazott útján ügyfélkapus beazonosítással történő benyújtás.

A kifizetési kérelem benyújtásának részletei és a Kincstári közlemény elérhető az alábbi linken.

NAK/ Dr. Sidlovits DiánaCímkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése

 
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Ha Ön kamarai tag, akkor a belépést követően szakterületét, tevékenységét érintő személyre szabott információkat, híreket olvashat, illetve az e-Irodában ügyeket intézhet.

Amennyiben Ön még nem rendelkezik kamarai azonosítóval, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.


Lépjen be a kamarai azonosítója és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám