Mezőgazdasági termelés

A Copa-Cogeca az állattenyésztési élelmiszerláncban tevékenykedő, hasonló gondolkodású uniós partnerekből álló „European Livestock Voice”, azaz az „Európai Állattenyésztés Hangja” elnevezésű csoporttal indított kampányának keretében „A felelősségteljes állattenyésztés fontossága” címmel egy újabb kommunikációs anyagot tett közzé, melyben a céltudatos és magas színvonalú tenyésztési munka jelentőségére, annak a gazdálkodók, a fogyasztók és a környezet számára egyaránt előnyös hatásaira hívja fel a figyelmet.

A modern, magas színvonalú és fenntartható állattenyésztésben az egyik fő prioritás az egészséges és kedvező szervezeti szilárdsággal rendelkező állatok tenyésztése az állatjólét fenntartása mellett. Az egyes egyedeknek a kedvező tulajdonságokra történő szelekciójával, a genetikai állományuk javításával és a genetikai diverzitás ezzel egyidejű megőrzésével a teljes populációban előrehaladást lehet elérni, amely kézzelfogható előnyökkel jár mind a gazdálkodók, mind pedig a fogyasztók és a környezet számára egyaránt. Az állattenyésztés tehát e tekintetben a kívánatos vagy előnyben részesített tulajdonságaik alapján kiválasztott mezőgazdasági haszonállatok szelektív keresztezésének tekinthető.

Fotó: Copa-Cogeca

A szervezeti szilárdság, a szaporaság, a hosszú, hasznos élettartam, a betegségekkel szembeni ellenállóképesség, az állatok jóléte, a kedvezőbb takarmányértékesítő képesség, a metán-kibocsátás és az állattenyésztés környezetre gyakorolt ​​negatív hatásainak mérséklése mind-mind kívánatos tulajdonságok az állattenyésztők által a gazdálkodási környezethez igazodóan kidolgozott tenyésztési programokban. A tenyésztőknek és az általuk alkalmazott tenyészési módszereknek a helyi fajták megőrzésében, fejlesztésében és népszerűsítésében is fontos szerepe van.

Forrás: Copa-Cogeca

Az alkalmazott tenyésztési módszerek fontos szerepet játszhatnak az állatok genetikai állományának javításában, ellenállóbbá és produktívabbá tételében, amely feltételek elengedhetetlenek ahhoz, hogy megfelelő mennyiségű tápláló, biztonságos és fenntartható módon előállított élelmiszert tudjunk biztosítani a lakosság számára. Az éghajlatváltozással és a biológiai sokféleség csökkenésével összefüggésben a tenyésztési, nemesítési módszerek értékes eszközök lehetnek az állattenyésztés káros környezeti hatásainak csökkentésében és a gazdálkodási tevékenységek fenntarthatóbbá tételében.

Az európai állattenyésztés a fejlődés kulcsfontosságú eszköze, és az, más ágazatokkal való együttműködésben egyértelműen a fenntartható állattenyésztés megvalósításának irányába halad. Ezen munkában a Haszonállat-tenyésztők Európai Fórumának, az EFFAB-nak kiemelt szerepe van, mely szervezet számos olyan szakmai platform és kulcsfontosságú csoport tagja, amelyekkel közösen haladnak előre a célok megvalósítása érdekében.

De mit is jelent a felelősségteljes állattenyésztés és tenyésztői munka?

A felelősségteljes állattenyésztés és tenyésztői munka keretében az emberek, a bolygó és a haszonállatok számára egyaránt fenntartható kompromisszumos megoldást kell találni. Összhangot kell teremteni továbbá az állattenyésztési ágazat fejlesztése, az ágazat által kifejtett környezeti hatások, valamint az előállított élelmiszerek minősége és mennyisége között, és mindezt az állatok magas színtű egészségügyi- és jóléti státuszának fenntartása mellett kell megvalósítani.

Elmondható, hogy az állattenyésztési ágazat fejlesztése és fenntarthatóbbá tétele érdekében már eddig megtett intézkedéseknek és a genetikai előrehaladásnak köszönhetően mára már például a sertések és a baromfi félék takarmányigénye a felére csökkent az elmúlt 40 évben. A genetikai előrehaladás a tejelő tehenek szervezeti szilárdságának és hasznos élettartamának javulásához, a sertések és baromfi félék esetében pedig kedvezőbb lábszerkezethez és végtag stabilitáshoz, valamint az emésztőrendszer egészségének javulásához vezetett, mely tényezők a termelés hatékonyságának fokozódását eredményezték. Az állattenyésztésben a genetika egyértelműen kulcsfontosságú mozgatórugó lehet egy fenntarthatóbb élelmiszer-termelési rendszer kialakításához. A genetikai előrehaladás ugyanis amellett, hogy növeli az előállított állati eredetű termékek ─ hús, tej, tojás stb. ─ minőségét, hozzájárul az antibiotikum felhasználás csökkentéséhez, mérsékli a károsanyag-kibocsátást és javítja a szénlábnyomot, továbbá elősegíti a genetikai sokféleség fenntartását.

A Haszonállat-tenyésztők Európai Fórumának tagjai, bizonyítva a felelős és kiegyensúlyozott tenyésztés iránti elkötelezettségüket elfogadták az Állattenyésztési és Reprodukciós Legjobb Gyakorlatok Kódex-ét, az EFABAR kódexet. A kódex hat pilléren ─ állategészségügy és állatjólét, környezetvédelem, termékminőség, genetikai sokféleség, az erőforrás-hatékonyság, valamint az élelmiszer-biztonság és a közegészségügy ─ nyugszik, felismerve a fenntarthatóság központi szerepét az élelmezésbiztonság megőrzésében. Az EFABAR célja, hogy hozzájáruljon az élelmiszer-termelési rendszerek átláthatóságának növeléséhez, a „jobb megértés” és párbeszéd kialakításához. Az állattenyésztésre pedig úgy tekint, mint amely az egyik megoldási elem lehet a jelenlegi környezeti kihívások – az EU Zöld Megállapodása, az F2F és a Biológiai Sokféleség stratégiákban rögzítettek – kezelésében. A kódexet háromévente felülvizsgálják, a következő változat 2023-ban kerül bemutatásra.

A párbeszédben való részvétel alapvető fontosságú, a további előrehaladás érdekében pedig a kutatás és fejlesztés előmozdítása, valamint a tudományos kutatások és az ipar közötti interakció fokozása elengedhetetlen. A Haszonállat-tenyésztők Európai Fóruma a Haszonállat-tenyésztési és Reprodukciós Technológiai Platformmal együttesen jelenleg is azon dolgozik, hogy egy webinárium-sorozat keretében az állattenyésztés és a genetika jelentőségét kommunikálja, továbbá, hogy a közös munkába az érdekelt ágazati szereplőket és az uniós tisztviselőket egyaránt minél szélesebb körben bevonja. A cél a fenntarthatóság és más az állattenyésztéshez és az állati-termékelőállításhoz kapcsolódó releváns témák megvitatása az EU Zöld Megállapodással összefüggésében.

Forrás: The importance of responsible animal breeding

                

NAK/ Borovka Zsuzsa

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

Őstermelői adatok lekérdezése

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám