Mezőgazdasági termelés

A termelésben résztvevő állatfajok jólétének fejlesztéséből a halak sem maradhatnak ki.

Az akvakultúra fontos állattenyésztési tevékenység. A halak és más vízi fajok tenyésztése az elmúlt évtizedekben megnövekedett, és a politikai döntéshozók, a tudósok és a fogyasztók egyre inkább az alkalmazott tenyésztési gyakorlatokra és a kapcsolódó jóléti kérdésekre helyezik a hangsúlyt. A halak jólétének felmérésére szolgáló tudományos megközelítések folyamatosan fejlődnek. A kihívások közé tartozik a halfajok és a tenyésztési rendszerek nagy változatossága, valamint az e területre vonatkozó tudományos adatok általános hiánya. Alább kisebb történeti áttekintést vázolunk a halak jólétével kapcsolatos intézkedésekről.

Uniós keret

Az EU-ban a 98/58/EK tanácsi irányelv minimumszabályokat határoz meg a tenyésztési céllal tenyésztett vagy tartott állatok, köztük a halak védelmére vonatkozóan.

Nemzetközi szervezetek is kiadtak ajánlásokat és iránymutatásokat a halak jólétére vonatkozóan. 2005-ben az Európa Tanács ajánlást fogadott el a tenyésztett halak kíméletéről , 2008-ban pedig az Állat-egészségügyi Világszervezet (OIE) irányadó elveket fogadott el a halak kíméletére vonatkozóan. Az ipar számos gyakorlati kódexet is elfogadott, amelyek tartalmazzák a halak jólétének védelmét szolgáló intézkedéseket.

EFSA

Az EFSA haljóléti tevékenységeit az állat- egészségügyi és állatjóléti testülettel (AHAW) együttműködve végzi. A testület független tudományos tanácsokat ad a kockázatkezelőknek az állatbetegségek és az állatjólét minden vonatkozásában. Munkája főként az élelmiszertermelő állatokat, köztük a halakat is érinti.

A halak jólétével kapcsolatos tevékenységei révén az EFSA célja, hogy mélyrehatóan megértse a tenyésztett halak jólétét befolyásoló tényezőket, és tudományosan megalapozott alapot biztosítson az európai politikákhoz és jogszabályokhoz. Tudományos véleményei arra összpontosítanak, hogy segítsenek a kockázatkezelőknek olyan módszerek azonosításában, amelyek csökkentik az állatok szükségtelen fájdalmát, szorongását és szenvedését, és lehetőség szerint növelik az állatok jólétét. Az EFSA nem köteles tanácsot adni az állatjólléttel kapcsolatos etikai vagy kulturális kérdésekben. Egy 2004-es véleményben az EFSA szakértői számos olyan veszélyt azonosítottak, amelyek a halak jólétét is veszélyeztethetik. A vélemény kiemelte, hogy a halakat általában úgy kell be- és kirakodni, hogy elkerüljék a levegővel való érintkezést, megfelelő mennyiségű oxigént kell biztosítani a vízben, és megfelelő állománysűrűséget kell tartani.

2008-ban az Európai Bizottság felkérte az EFSA-t, hogy értékelje az EU fő tenyésztett halfajai tenyésztési rendszereinek jóléti szempontjait. Az AHAW Panel öt fajspecifikus véleményt fogadott el a tenyésztett atlanti lazacról, a pisztrángfajokról, az európai angolnáról, az európai tengeri sügérről és az aranyos sügérről, valamint a pontyról.

2009-ben az AHAW Panel véleményt fogadott el a haljólét általános megközelítéséről. Ez átfogó megközelítést ad a halak jóllétére, biológiájára és élettanára vonatkozóan. Még ugyanebben az évben az AHAW Panel 7 fajspecifikus véleményt fogadott el a tenyésztett halak kábítási és leölési módszereinek jóléti vonatkozásairól. Az egyes tudományos vélemények a kékúszójú tonhalra, a pontyra, az angolnára, az atlanti lazacra, a szivárványos pisztrángra, a nagy rombuszhalra, az európai tengerisügérre és az aranykeszegre vonatkoznak. Ez a munka frissíti a 2004-ben elfogadott, a kereskedelmi és üzemi vágási gyakorlatok alá tartozó fő állatfajok kábításának és leölésének jóléti vonatkozásairól szóló véleményt, amelyben általános következtetéseket és ajánlásokat fogalmaztak meg.

Nagy lépésnek számított, hogy 2022. decemberében bejelentette a Bizottság, hogy létre kell hozni egy új, a tenyésztett halakkal foglalkozó uniós állatjóléti referenciaközpont (EURCAW-Fish) is. Az uniós referenciaközpontok célja az állatjóléti jogszabályok végrehajtásának javítása, ami a Bizottság egyik prioritása. Már három állatjóléti referenciaközpontot hoztak létre: sertések; baromfi és egyéb kis haszonállatok; kérődzők és lovak.

A halas referenciaközpont konkrét céljai az alábbiak lesznek:

(1) technikai támogatást és összehangolt segítséget nyújt a tagállamoknak – különösen az állatok jóléti szintjének javítására és értékelésére szolgáló módszerek kidolgozásával; tanulmányok végzése; valamint tudományos és műszaki szakértelem biztosítása (beleértve a telefonos támogatást is), hogy segítse a tagállamok illetékes hatóságait az akvakultúrával kapcsolatos jogszabályok és iránymutatások értelmezésében és végrehajtásában.

(2) hozzájárul az állatjóléttel kapcsolatos bevált gyakorlatok terjesztéséhez az EU-ban;

(3) tudásátadás és innovatív stratégiák biztosítása, többek között a kutatási eredmények terjesztése és képzések lebonyolítása révén a tagállamok illetékes hatóságai és az EU-n kívüli országok szakértői számára.

A halak szükségleteivel kapcsolatos ismeretek bővítése és felhasználása nemcsak jólétüket javítja, hanem a gazdasági és környezetvédelmi költségeket is csökkenti azáltal, hogy:

 • csökkenti az orvosi költségeket;
 • csökken az elhullások száma;
 • csökken a takarmánypazarlás.

Az EURCAW-Fish-nek bevált gyakorlatok, mutatók és az akvakultúra-üzemeltetők képzése révén be kell tartania a Bizottság stratégiai iránymutatásait a fenntarthatóbb és versenyképesebb uniós akvakultúrára vonatkozóan. Elsősorban az EU állatjóléti jogszabályainak felülvizsgálatát kell segítenie, indikátorok megállapításával és az illetékes hatóságok támogatásával segítve az új rendelkezések végrehajtását.

 

NAK / Pető Krisztina

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

Őstermelői adatok lekérdezése

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám