Mezőgazdasági termelés

Az Európai Bizottság felhatalmazáson alapuló rendeletet készít elő a keresztszennyeződésekről

 

24 antimikrobiális szerről fog szólni a szabály - az antimikrobiális rezisztencia (AMR) elleni küzdelem prioritást élvez az Európai Unióban (EU).A probléma tovagyűrűzésének korlátozására már számos intézkedést vezettek be.2006-ban az EU betiltotta az antibiotikumok takarmány-adalékanyagként történő használatát a növekedés elősegítésére.

A nem céltakarmányok (akár gyógyszeres, akár más hatóanyagot tartalmazó takarmányok) antimikrobiális szerekkel való keresztszennyeződését az egyik fő problémaként azonosították az AMR kapcsán. Keresztszennyeződés fordulhat elő a takarmány gyártása, feldolgozása, tárolása vagy szállítása során, ha ugyanazt a gyártó- és feldolgozóberendezést, ideértve a mobil keverést, a tárolót vagy a szállítóeszközt használják különböző összetevőket tartalmazó takarmányok előállításához. A gyógyszeres takarmányokról szóló rendelet alkalmazásában a keresztszennyeződés fogalmát kifejezetten a gyógyszeres takarmányban található hatóanyag nyomainak nem céltakarmányba történő átvitelére használják. A nem céltakarmány gyógyszeres takarmányban lévő hatóanyagokkal való szennyeződését el kell kerülni, vagy a lehető legalacsonyabb szinten kell tartani, de ugyanennek igaznak kellene lennie a nem gyógyszeres takarmányokra vonatkozóan is.

Az Európai Bizottság felkérte az EFSA-t (Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság), hogy az EMA-val (Európai Gyógyszerügynökség) együttműködve értékelje az élelmiszer-termelő állatok takarmányaiban a nem szándékolt keresztszennyeződésből eredő antimikrobiális szerek specifikus koncentrációit, amelyek alatt még nincs jelentős hatásuk az AMR kialakulásában, relevánsak emberi és állati egészség szempontjából, valamint növekedést serkentő hatással bírhatnak. Az értékelést 24 antimikrobiális hatóanyagra vonatkozóan végezték el, és publikálták 2021-ben.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/4 rendelete rögzíti, hogy Bizottságnak 2023. január 28-ig, a 20. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat kellett volna elfogadni a rendelet kiegészítésére vonatkozóan, megállapítva a II. mellékletben felsorolt antimikrobiális hatóanyagok tekintetében a nem céltakarmányokban visszamaradó hatóanyagok egyedi keresztszennyeződési határértékeit és a takarmányban lévő hatóanyagokra vonatkozó analitikai módszereket. Ez a határidő nyilvánvalóan tarthatatlanná vált, mert az EFSA szerint a vonatkozó háttértanulmány nem volt kielégítő ahhoz, hogy elfogadják. A helyzet feloldására több lehetőséget is vázoltak, a szakértők többsége viszont azt tartja reálisnak, ha a felső határértéket végül azoknak a tagországoknak a visszajelzései alapján állapítják meg, amelyek már végrehajtották az intézkedéseket.

Úgy tűnik, az Európai Bizottság is el fogja fogadni ezt a javaslatot, és a rendelet egyelőre harmonizált maximális keresztszennyeződési szintet fog meghatározni a gyógyszeres takarmány aktív hatóanyagának 1%-ában. Az elfogadás időpontja 2024. első negyedévére várható.

 

NAK / Pető Krisztina

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése

 
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám