Mezőgazdasági termelés

A 55/202 (IX. 15.) AM rendelet alapján 2023. évben 1,62 milliárd forintos keretösszeggel mintegy 90 000 hl borra vonatkozóan került meghirdetésre a borok krízislepárlása, amely alternatívát jelenthet azoknak a termelőknek, akik kapacitáshiánnyal vagy eladási gondokkal küzdenek vörös- és rozé borok esetében.

Globális tendencia, hogy az utóbbi időben a fogyasztók részéről visszaesett a vörösborok iránti kereslet, éppen emiatt adott lehetőséget az Európai Unió a tagországok számára, hogy a borpiaci támogatás keretében a felhalmozódott vörösbor készletek levezetésére lepárlási támogatás vehető igénybe.

A termelők által beszállításra kerülő borból a lepárló által előállított alkohol csak ipari vagy gyógyászati célokra használható, így a szeszesitalok piacát nem terheli, ugyanakkor enyhíthet a vörösborok piacán kialakult eladási nehézségeken.

A lepárló a borok alkoholtartalma alapján 150-180 forint átvételi árat adhat literenként a termelőnek. Egy bortermelő legfeljebb 2 500 hl vörös vagy rozé OEM borral vehet részt a támogatott lepárlásban.

 1. Támogatás jogosultja

A támogatás jogosultja a lepárló üzem, ha a bortermelőtől krízislepárlási intézkedés keretében borászati terméket adásvétel útján vesz át, amelyből kizárólag ipari és gyógyászati célú nyers alkoholt készíthet.

A támogatást a lepárlóüzem igényelheti, és teljes mértékben át kell adnia azt a beszállító borászat részére. A beszállítási lehetőség a lepárlóüzem felé a rendelet megjelenése után 5 nappal nyílik meg.

A lepárlóüzem a krízislepárlási intézkedésben történő részvételi szándékát a Kincstár által a közleményében meghatározott időpontig elektronikus úton kell bejelentenie a Kincstárnak.

A lepárlónak be kell jelentenie a lepárlási vállalását és a kötelezettségvállalását arra vonatkozóan, hogy a lepárlási vállalását a Kincstár közleményében közétett időpontig lepárolja.

A Kincstár a krízislepárlási intézkedésben történő részvételt a lepárlási keret erejéig hagyja jóvá. Ha a lepárlóüzemek lepárlási vállalása együttesen meghaladja a lepárlási keretet, a Kincstár a lepárlási vállalásokat azok mennyiségének növekvő sorrendjében fogadja el. Ebben az esetben a Kincstár jogosult a sorrendben utolsó lepárlási vállalást részben, a fennmaradó lepárlási keret mértékéig elfogadni.

Ha a lepárlásra vonatkozó jogos igények együttesen meghaladják az intézkedés keretösszegét, akkor a rendelkezésre álló támogatási keretet a jóváhagyott lepárlási vállalás arányában kell felosztani a lepárlóüzemek között.

 

 1. A támogatásban résztvevő borászati termékre és a bortermelőre vonatkozó kötelezettségek

A beszállított bor csak oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel ellátott (OEM) rozé- vagy vörösbor lehet, és a tényleges alkoholtartalma legalább 11,5 % vol.

Az intézkedés keretében csak olyan borászati terméket lehet lepárlóüzembe beszállítani, amelynek beszállítását vagy beszállíttatását az a bortermelő végzi vagy végezteti:

 • aki a borászati terméktétel végső származási bizonyítványán szerepel, és
 • akinek a borászati terméktétel 2023. június 1-jén a tulajdonában volt,
 • aki oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel rendelkező vörös vagy rozé borászati termékre vonatkozó forgalomba hozatali engedéllyel rendelkezik.

A bortermelő a lepárlási igényét a lepárlóüzem által a honlapján meghirdetett borfelajánlási időszakban jelezheti.

Egy bortermelő a támogatási időszakon belül összesen legfeljebb 2 500 hektoliter borászati terméket szállíthat be lepárlóüzembe krízislepárlás céljából.

A támogatással kapcsolatos további információk, a borászati termékek krízislepárlására a 2023. évben igényelhető támogatásról szóló 55/2023 (IX. 15.) AM rendeletről az alábbi linken találhatóak meg: https://njt.hu/jogszabaly/2023-55-20-7R

 

NAK / Dr. Sidlovits Diána

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

Őstermelői adatok lekérdezése

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám