Mezőgazdasági termelés

Dunaföldváron tartották 2023. szeptember 19-én az „Ökológiai gyógynövény-termesztés szaporítóanyag-ellátottságának javítása” elnevezésű szakmai napot.

A rendezvényen az Európai Mezőgazdasági Innovációs Partnerség (EIP) keretében 2021-2023 között megvalósított kísérletsorozat összefoglaló értékelését hallhattuk. A kutatás fő célja az ökológiai gyógynövény termesztésben alkalmazható szaporítóanyag ellátottság javításának elősegítése volt. Ennek érdekében három gyógynövényfajt vizsgáltak, így az édeskömény, az oregánó és a citromfű esetében végeztek kisparcellás kísérleteket különböző fajtákkal öt termőhelyen.  

A kísérletsorozat indoka és kiindulási alapja a gyógynövényágazatban, ezen belül különösen az ökológiai termesztésben folyamatosan jelen lévő szaporítóanyag-hiány volt. Ennek megfelelően zajlott a meghatározott három növényfaj esetében három vegetációs perióduson keresztül a konvencionális, részben külföldi fajták és taxonok ökológiai termesztésben való használhatóságának a vizsgálata.

Az édeskömény esetében különösen az ökológiai termesztésben okoz gondot az alkalmazható fajták, illetve a szaporítóanyag hiánya, ebből adódóan sok esetben tanúsítvánnyal nem rendelkező fogott vetőmagot használnak fel, így nagyon sok taxon van termesztésben. A vizsgálta fajták és taxonok között illóolaj-tartalom tekintetében nem volt számottevő különbség, mindegyik megfelelt a VIII. Magyar Gyógyszerkönyv előírásainak. A vizsgált anyagok közötti különbségek elsősorban a fagyérzékenység tekintetében mutatkoztak, így a német fajták kevésbé bizonyultak érzékenynek.

A citromfű esetében rendelkezésre áll ugyan fajtaválaszték, azonban hiányoznak az aktuális fajtaleírások, így sok esetben nem ismert az átlagos hozam és az illóolaj-tartalom, így számottevő kockázatot jelent a jelenleg elérhető szaporítóanyagok használata.  Ezen túl az oregánó esetében sem áll rendelkezésre megfelelő mennyiségű vetőmag. A vizsgálatok során az átlagos 0,2-0,4 %-hoz képest a német ’Lemona’ fajta illóolaj-tartalma bizonyult a legmagasabbnak 0,6% körüli értékkel.

Az oregánó fajtaellátottsága szintén nem megfelelő, hazai viszonylatban gyakorlatilag még kisebb mennyiségben sem áll rendelkezésre fémzárolt vetőmag. Ebből adódóan a kísérletben a meglehetősen drága sváci ’Carva’ fajta mellett fajtamegjelölés nélküli vetőmagok vizsgálatára kellet szorítkozni.

Az alapprobléma tehát adott, amely szerint nem csupán az ökológiai termesztésben, hanem konvencionális termesztéstechnológiai esetén sem áll rendelkezésre megfelelő fajtaválaszték és/vagy megfelelő mennyiségű vetőmag.

Ennek egyik oka, hogy a piaci folyamatokra reagálva az egyes fajok és fajták iránti igény dinamikusan változik, így a faja- és szaporítóanyag előállítás piaci alapon nem kifizetődő.

Másrész Magyországon hosszú évek-évtizedek óta nincs okszerű és koordinált fajtanemestés, fajtafeNnntartás és szaporítóanyagelőállítás sem a kutatóintézetekben, sem pedig az egyetemeken.

A gyógynövény-feldolgozók általában saját szeletált vonalakkal vagy fajtajelöltekkel dolgoznak, ezek a több év alatt előállított szaporítóanyagok azonban többnyire a vállalatok saját, védett tulajdonát képezik, így nem jutnak el az integrációkon kívüli termelőkhöz.

A szaporítóanyagok hiánya ebből adódóan a legnagyobb mértékben az integrációkon kívüli, illetve lazább együttműködésben megállapodó, adott esetben beszállítói szerződéssel rendelkező termelőket érinti, hiszen a szoros, hosszútávú együttműködések esetében az integrátorok többnyire a termelők rendelkezésre bocsátják a megfelelő szaporítóanyagot az alapanyag mennyiségének és minőségének biztosítása érdekében.

NAK/dr. Kozak Anita Andrea

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

Őstermelői adatok lekérdezése

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám