Mezőgazdasági termelés

Aránytalan terhet ró a mezőgazdasági termelőkre a Bizottság javaslata.

2024. január 1-én a Bizottság arra tett javaslatot, hogy további egy évre újítsák meg az EU-ba irányuló ukrán exportra vonatkozó behozatali vámok és kontingensek felfüggesztését, melyet már 2022. júniusa óta alkalmaznak.

Az érzékeny uniós termékeket azonban igyekeztek védeni, így a baromfi, tojás és cukor esetében vészfékmechanizmust irányoztak elő, amely a 2022-ben és 2023-ban importált mennyiségek átlagán stabilizálná a behozatalt. Ez azt jelenti, hogy ha e termékek behozatala meghaladná az említett mennyiségeket, ismét kivetnék a vámokat annak biztosítása érdekében, hogy a behozatal mennyisége ne haladja meg jelentősen a korábbi évekét.

A javaslatokat most az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa vizsgálja. A cél az, hogy az autonóm kereskedelmi kedvezmények jelenlegi rendszerének lejártakor zökkenőmentesen át lehessen térni az új rendszerre 2024. június 6-án.

A COPA-COGECA, mely szervezetnek a NAK is aktív tagja, levélben reagált a folyamatokra 2024. január 1-én több nagy európai szakmai szervezettel közösen. A közös nyilatkozat szerint a hat szervezet (AVEC, CEFS, CEMP, CIBE, EUWEP, COPA-COGECA) nem hiszi, hogy elegendő védelmet kapnak az uniós termelők a növekvő import hatásától, a gabona-, olajos magvak, baromfi-, tojás- és cukorágazatban.

Sajnálatukat fejezték ki, hogy a szükséges védintézkedések automatikus kiváltásának küszöbértékét a 2022/23-as baromfi, tojás és cukor átlagára alapozzák, és teljességgel elfogadhatatlannak tartják a gabonafélék és olajos magvak kizárását az ilyen automatikus intézkedésekből. A gabonafélék és olajos magvak tekintetében Ukrajna és az egyes tagállamok, például Románia és Bulgária között megállapodott jelenlegi engedélyezési rendszer nem nyújt hatékony uniós szintű megoldást, és veszélyezteti az EU egységes piacának integritását.

Bár úgy gondolják, hogy az EU-nak kötelessége és érdeke, hogy továbbra is támogassa Ukrajnát, hatékonyan kell foglalkozni a jelenlegi helyzet megoldásával, amely az importnak az uniós termelőkre gyakorolt hatását illeti. Így bár az uniós mezőgazdasági termelők készek továbbra is kivenni a részünket az EU Ukrajna megsegítésére tett erőfeszítéseiből, úgy gondolják, hogy ez az erőfeszítés nem oszlik meg méltányosan, mivel a mezőgazdasági ágazatokra aránytalanul nagy és fenntarthatatlan terhet ró.

Ha a bevezetett megoldások nem hatékonyak a probléma kezelésében, akkor az EU gabona-, olajos magvak, baromfi-, tojás- és cukortermelőinek túlélése forog kockán a szomszédos országokban és azon túl is, éppen úgy, mint Ukrajna további támogatása.

A szakmai szervezetek felszólítják a Tanácsot és az Európai Parlamentet, hogy a javaslatról folytatott viták során találják meg a megfelelő egyensúlyt az alábbi kérdésekben:

1, Az automatikus vészfékmechanizmust a 2021-es és 2022-es év együttes éves átlagára kell alapozni, és a gabonaféléket és az olajos magvakat is figyelembe kell venni. Az említett időszak átlagos éves behozatala már jelentős erőfeszítést igényelne az uniós gyártók részéről.

2, Biztosítani kell, hogy az e küszöbérték felett importált termékeket az EU-n kívülre, az EU-n átmenő tranzittal exportálják. A mennyiségek mérése a DG TAXUD felügyeleti rendszerén alapulna.

Az intézményeknek működőképes kompromisszumot és konstruktív megoldást kell találniuk a kereskedelmi forgalom fenntartására, az uniós termelők védelmére, az ukrán termelők segítésére exportjuk diverzifikálásában, a régi kereskedelmi útvonalak helyreállításában és az uniós piactól való függőségük korlátozásában.

NAK / Pető Krisztina

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése

 
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám