Mezőgazdasági termelés

A szaruszabályozás nem olyan dolog, mint egy gyári futószalag egyforma munkadarabokkal, nem végezhető megszokásból szerzett rutin alapján, alapos ismereteket igényel többek között a lóanatómia és a fémmegmunkálás területén. Ormándi Zsolttal, a Magyar Patkolókovácsok Egyesületének elnökével beszélgettünk.

Mindenki tudja, hogy a lovat körmölni kell, de mi is ennek a lényege?

A szaruszabályozás elengedhetetlen egy ló életében. Ez vagy úgy történik, mint az elvadult házilovak esetében, ahol természetes úton kopik, törik a pata, vagy pedig megkörmölik az állatot.

A patkolókovács a szaruszabályozással egyensúlyi állapot elérésére törekszik a lovak lábvégén és ezáltal az egész lovon, szükség esetén pedig patkót használ ennek az állapotnak a fenntartására, valamint a ló munkájának támogatására. Fontos megértenünk, hogy nem a lovaknak van szükségük a patkóra, hanem nekünk embereknek, hiszen mi támasztunk olyan követelményeket a lovak felé, amelyeknek a teljesítéséhez segítség lehet a patkó. A segítségen van a hangsúly. Akkor van szükség a patkóra, ha az funkciójában (szarutok védelme, csúszásgátlás, ortopéd) segíti a lovat feladata elvégzésében vagy biztosítja jólétét.

Miben különbözik egy munkaló és egy sportló ellátása?

Nincs különbség abban, hogy a munka megkezdése előtt meg kell vizsgálnunk a lovat állásban, majd fel kell vezetni lépésben, ügetésben, hogy láthatóvá váljanak a mozgásbéli szabálytalanságok. A talajfogás, terhelés és a lebegő fázis elemzése történik ilyenkor. A szakember egészében is vizsgálja az összképet, a ló izomzatát, kondícióját, hogy sérülés, látható elváltozás található-e rajta. Ezek alapján állapítja meg a szükséges korrekciós intézkedéseket. Érdemes a lovast, edzőt, a lótartót is kikérdeznie a tartási körülményekről, és hogy a ló milyen talajon és mennyit dolgozik. Ezek ismeretében dönt a szakember arról, hogy milyen eszközökkel tudja támogatni a ló munkavégzését. Egy munkalónál (pl. szántóföldi, erdészeti munka) fontos a csúszásgátlás, a szarutok kopás elleni védelme, vagy a stabilabb talajfogás segítése (pl. vontatásnál). Egy sportlónál a szakágnak és a szezonnak (pihenőidő vagy versenyszezon) megfelelően kell végig gondolni a szabályozás mikéntjét, patkó felhelyezését.

Amennyiben a lónak valamilyen egészségügyi problémája van, érdemes a patkolókovácsnak állatorvossal együtt dolgoznia a legjobb eredmény elérése érdekében.

Minden esetben szükség van állatorvosra?

Panasz esetén feltétlenül, egyébiránt pedig a megfelelően képzett patkolókovács képes a ló és lovas igényeinek megfelelő ellátásra, hiszen a szakmai képzés igen széleskörű, nem csak a fém megmunkálását tanulják meg, hanem anatómiai, etológiai, járványtani és belgyógyászati ismeretekkel is gazdagodnak a hallgatók. Az oktatók a hazai állatorvosképzésben is részt vesznek.

Mit kell tudni a most induló képzésről?

2023-ban a szakképzés visszakerült az Állatorvostudományi Egyetemhez, ami a képzés és vizsgáztatás magas színvonalát is garantálja. 2024 februárjában ismét indul majd a kurzus. A helyszínt a Lógyógyászati Tanszék és Klinika biztosítja, ami tanműhelyével, az elméleti és gyakorlati képzésnek helyet adó tantermekkel a legideálisabb a feladatra az országban.

A jelentkezéskor feltételként tűztük, hogy a jelölt már rendelkezzen valamilyen lovas szakmai végzettséggel, ugyanis a ló nem egy munkadarab, egy érző élőlényről van szó, akivel tudni kell bánni a folyamat során.

Miért lehet jobb választás egy végzett szakember? Nem elégséges, ha 6-8 hetente hívunk lovunkhoz valakit, aki eddig is ellátta a feladatot?

Ugyanúgy kellene tekinteni erre, mint hogy végzettséggel rendelkező állatorvost hívunk állatainkhoz.

A lovak nagyon toleráns lények, nagyon sokáig kompenzálják az elrontott dolgokat. A helyesen és a helytelenül végzett pataszabályozásról is elmondható, hogy rövid időtávban szinte láthatatlan a különbség, de hosszútávon már van jelentősége a jól végzett munkának. Tehát ha hosszú távon rosszul dolgozik valaki, az azzal járhat, hogy a ló idejekorán válik használhatatlanná. Igaz a fordítottja is: ha hibás lábállás vagy pataproblémák esetén hosszú távon sikeres a korrekció és a ló folyamatos kontroll alatt kapja vissza az egyensúlyát, akkor egészségi és jóléti állapota javul, hasznos élettartama megnő.

Egy patkolókovács már az alapképzése során is alapos ismereteket szerez a lóanatómia, lógyógyászat, lótartás és a fémmegmunkálás területén, majd optimális esetben rendszeresen továbbképzéseken vesz részt. Ezáltal jobb minőségű szolgáltatást tud nyújtani a lótartóknak és lovaiknak.

Azt is meg kell jegyezni, hogy az általánosan elterjedt 6-8 hetes időköz már picit soknak számít, az egyensúlyi állapot nagyjából a pataszabályozást követő negyedik hétig tartható, azaz optimális esetben 4-6 hetente találkozna a patkolókovács a lóval.

Egy USA-ban készült felmérés során két hasonló adottságú istállóban mérték fel a patkolásra költött források és a versenyeredményekből származó bevételek viszonyát. Nem meglepő módon, ahol többet költöttek a kovácsra, ott a galopplovak teljesítménye megnőtt, így pénznyereményeiket összeszámítva kiderült, hogy a jó szakember szolgáltatásának igénybevétele pénzben mérhető, hosszú távú és jó befektetés, ami az állatok jólétéhez is nagyban hozzájárul.

Mit csináljanak azok a tulajdonosok, akik nem a Közép-magyarországi régióban vannak? Jó szakembert manapság már nem könnyű találni.

Szakképzett patkolókovácsokkal biztosított az országos lefedettség. Azon szakképzett patkolókovácsok elérhetőségei, akik a Magyar Patkolókovácsok Egyesületének tagjai, megtalálhatóak a MAPE Kovácskereső aloldalán.

Mik az Egyesület szakmai tervei a jövőre nézve?

Természetesen az, hogy a tanulók és a gyakorló szakemberek számára minél aktuálisabb szakmai ismereteket adhassunk át, lehetőséget biztosítsunk nemzetközileg elismert szakemberekkel, illetve más szakterületről érkező oktatókkal, különösképp állatorvosokkal történő találkozásra, tudásátadásra. Hosszú távú céljaink közt szerepel a szakma presztízsének emelése, ehhez keressük a társszervezetek támogatását is.

  

 

NAK / Pető Krisztina

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése

 
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám