Mezőgazdasági termelés

A Magyar Államkincstár 18/2024 (III. 28.) számú közleménye alapján 2023/2024-es borpiaci évben 2024. április 1. és július 1. között nyújtható be kifizetési kérelem a borszőlőültetvények megvalósított szerkezetátalakítási intézkedéseire.

A támogatás kifizetése a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához igényelhető támogatásról szóló 57/2020. (XI. 13.) AM rendelet értelmében a Kincstár által jóváhagyott egyéni tervben foglaltak szerint, valamint a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához igényelhető támogatásról szóló 152/2023. (XII. 21.) AM rendelet értelmében a Kincstár által jóváhagyott támogatási okiratban foglaltak szerint megvalósított szerkezetátalakítási intézkedésekre igényelhető.

Kifizetési kérelmet kizárólag az nyújthat be, aki a Kincstár által jóváhagyott egyéni tervvel, illetve támogatói okirattal rendelkezik.

A kifizetési kérelem a jóváhagyott egyéni tervben, illetve a támogatási okiratban szereplő intézkedés végrehajtását követően, de legkésőbb az intézkedés végrehajtásának borpiaci évét követő borpiaci évben nyújtható be.

A kifizetési kérelem kizárólag a www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon keresztül, Központi Azonosítási Ügynök szolgáltatással történő azonosítást követően elérhető elektronikus felületen keresztül tölthető ki és nyújtható be.

A kifizetési kérelmet az egyéni teret jóváhagyó határozat, illetve a támogatási okirat mellékletében feltüntetett Területazonosító számonként külön-külön kell benyújtani. Egy kérelmező több kifizetési kérelmet is benyújthat.

A kifizetési kérelemhez csatolni kell:

 • az ültetvény támberendezéséről készített oldalnézeti vázrajzot,
 • ültetvényleltárt;
 • a felhasznált szaporítóanyagra vonatkozó, a kedvezményezett nevére kiállított származási igazolás másolatát. A nem Magyarországról származó szaporítóanyag esetén a növényútlevél, valamint a kérelmező nevére kiállított számla másolatát;
 • ha a támogatási kérelemhez mellékelt újratelepítési engedély módosult, úgy annak másolatát;
 • a régi szőlőtőkék eltávolításának, a támberendezés bontásának és azok elszállításának támogatása esetében a kivágás előtti és az elvégzett kivágás utáni, a hegybíró által elvégzett helyszíni ellenőrzésről készült jegyzőkönyvek másolatát, amelyek igazolják a kivágandó ültetvény meglétét, annak méretét, valamint a kivágás tényleges megtörténtét;
 • 2022/2023-es egyéni tervekhez, valamint a 2023/2024-es támogatási kérelmekhez kapcsolódó kifizetési kérelmek esetében csatolni szükséges továbbá, a kifizetési kérelemmel érintett intézkedések számláinak és az azok kifizetését igazoló bizonylatoknak a másolatát az egységköltségek felülvizsgálatához.

 

2022/2023 borpiaci évben, vagy azt megelőzően benyújtott egyéni tervekhez kapcsolódó kifizetési kérelmek esetében amennyiben a műveletek végrehajtása nem történik meg a teljes területen, amelyre a támogatást igényelték, vagyis a helyszíni ellenőrzés útján meghatározott terület az egyéni tervben szereplő területnagyságtól

 • 20 %-ot meghaladó eltérés esetén a kifizethető támogatási összeg megállapításánál szankciót alkalmaznak,
 • 50 %-ot meghaladó eltérés esetén támogatás nem nyújtható.

 

A kérelem benyújtásával kapcsolatban részletes információk az alábbi linken olvashatók:
- 18/2024 (III. 18.) Kincstári Közlemény: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/18-2024-iii-28-szamu-kincstar-kozlemeny

 

NAK / Dr. Sidlovits Diána

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

Őstermelői adatok lekérdezése

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám