Mezőgazdasági termelés

Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez igényelhető támogatásról szóló 53/2020 (X. 27.) AM rendelet szerint 2023. évben benyújtott, jóváhagyott támogatási kérelemmel rendelkezők, akik 2023-ban nem tudtak kifizetési kérelmet benyújtani, 2024. május 13-ig kifizetési kérelmet nyújthatnak be a támogatás keretében beszerzett borászati gépek és technológiai berendezésekre. A támogatás kifizetési kérelem benyújtásának feltételeit és a benyújtandó mellékleteket a 24/2024 (IV.9.) Kincstári Közlemény tartalmazza.

 Kik nyújthatnak be kifizetési kérelmet?

A borászati gépbeszerzésekről szóló új rendelet (13/2024. (IV. 4.) AM rendelet) lehetővé teszi a 2023. évben benyújtott, jóváhagyott támogatási kérelemmel rendelkező részére, aki 2023-ban nem nyújtott be kifizetési kérelmet, vagy akinek a részére a Kincstár a benyújtott kifizetési kérelme tekintetében az új rendelet hatálybalépését (2024. április 7.) követően eljárást megszüntető döntést hozott, a Kincstár támogatási okiratot ad ki, amelyet a kedvezményezett részére a Rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül (2024. május 7-ig) megküld, a kedvezményezett kifizetési kérelmet nyújthat be a Kincstár részére

a) 2024. április 10. és május 13. vagy

b) 2024. november 15. és december 21. közötti időszakban.

A most megjelent Kincstári Közlemény alapján a kifizetési kérelmek benyújtására 2024. április 10. és május 13. között van lehetőség, elektronikus úton. Az elektronikus benyújtás feltétele, hogy a kérelmet benyújtó személy (ügyfél/elsődleges képviselő/meghatalmazott/kamarai meghatalmazott) rendelkezzen Központi Azonosítási Ügynök azonosítással. A benyújtási határidő jogvesztő.

A kérelmező a támogatási kérelemhez kapcsolódóan egy kifizetési kérelmet nyújthat be.

A kifizetési kérelemhez csatolni kell:

 • a borászati gép, technológiai berendezés beszerzéséhez kapcsolódó dokumentumok másolatát:
  • adásvételi szerződés, illetve hitelszerződés;
  • számla és annak kifizetését igazoló bizonylat;
  • átadás-átvételt igazoló dokumentum;
  • a gyártó által kiállított, a borászati gép, technológiai berendezés gyártási időpontját igazoló dokumentum;
  • üzembehelyezési jegyzőkönyv;
  • a borászati gép, technológiai berendezés műszaki adatait tartalmazó, a gyártó által kiállított dokumentum;
 • a gazdasági aktát vezető hegybíró igazolását arról, hogy a kérelmező a kifizetési kérelem benyújtását megelőző borpiaci évben határidőben eleget tett a szüreti, termelési vagy készletjelentési kötelezettségének;
 • az üzemeltetési hely szerinti borászati üzemre vonatkozó, az adott beruházási eszköz szabályszerű működtetését lehetővé tevő, a kedvezményezett nevére kiállított üzemengedély számát;
 • az angoltól eltérő idegen nyelven kiállított dokumentum hivatalos magyar nyelvű fordítását;
 • ha a támogatási kérelem Kincstárhoz történő benyújtását követően megváltozott az üzemengedély tartalma, a módosításról szóló határozat másolatát;
 • a tárolótartály-nyilvántartás másolatát a borászati üzem – beruházási eszköz beszerzését követő – terméktárolási kapacitásáról;
 • a kifizetési kérelemben szereplő beruházási eszközről, valamint a beruházási eszköz egyedi azonosításra alkalmas jelöléséről készített fényképet.

A támogatás akkor fizethető ki, ha a támogatási kérelemmel jóváhagyott beruházást teljes egészében végrehajtották.

 

Az intézkedéssel kapcsolatban további információ az alábbi linken található:

 

NAK / Dr. Sidlovits Diána

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

Őstermelői adatok lekérdezése

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám