Mezőgazdasági termelés

A cím persze akár több témában is aktuális lehetne, de most a köznyelvben „karbonvám” néven elterjedt árkiegyenlítő mechanizmusról szólunk. Aki még csak ízlelgeti az importáruk karbonintenzitását ellensúlyozó mechanizmusról (CBAM) szóló rendeletet, vagy épp magát a fogalmat, annak ajánljuk figyelmébe korábbi cikkünket, melyben megtalálhatóak a pontos uniós és hazai jogszabályhelyek is.

Fontos tisztázni, hogy köznyelvi megnevezése ellenére a „karbonvám” nem „igazi” vám, pontosabban nem behozatali vám (hiába importtal kapcsolatban hallunk róla), és nem is védővám. Alapjait nem az Uniós Vámkódex határozza meg, hanem klímavédelmi célok adják. A nemzeti szabályozók is kimondják, hogy azokra az árukra terjed ki itthon a törvény hatálya, amelyeket az uniós rendelet felsorol és „azok szabad forgalomba bocsátását a Magyarország területén letelepedett importőr … vagy közvetett vámjogi képviselő kéri”. Ki kell emelni tehát a szabad forgalomba bocsátás fontos mozzanatát, hiszen ez keletkezteti meg a kötelezettséget.

Jelenleg átmeneti időszak zajlik- egészen 2025. december 31-ig, amikor is negyedévente kell jelentést tenniük az érintetteknek. Az átmeneti időszak szabályai ezen kívül:

 • Nem kell engedéllyel rendelkezni (de regisztrálni kell a CBAM átmeneti nyilvántartásba és jelentéseket is be kell nyújtani)
 • A jelentésben foglalt adatok hitelesítése nem szükséges
 • CBAM-tanúsítványt vásárolni és visszaadni nem kell
 • Jelentésnek tartalmazni kell a közvetlen és a közvetett kibocsátásokat is
 • július 31-ig a teljes beágyazott kibocsátás 100%-a az alapértelmezett értékek alapján is meghatározható. A fennmaradó átmeneti időszakban (azaz 2024. július 1-től 2025. december 31-ig) becsült értékek használhatók, de mennyiségi korlátot alkalmaznak: összetett áruk esetén a teljes termelési láncot figyelembe véve a teljes beágyazott kibocsátás 20%-a. Ezt követően becslések segítségével kell meghatározni (a Bizottság által megadott alapértelmezett értékek használata „becslésnek” minősül). Olvasható a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság (NKVH) honlapján.

A nemrég lezárult 2024. április-június közti negyedévre vonatkozóan -tárgynegyedévet követő hó végéig- 2024. július 31. a benyújtási határidő. A kapcsolódó uniós útmutatás elérhető magyar nyelven.

Fontos kiemelni, hogy az EU Login fiók létrehozása nem elegendő a benyújtáshoz, az érintettnek e-papíron keresztül kérelmet szükséges benyújtania a CBAM Átmeneti Nyilvántartásba történő regisztrációra vonatkozóan a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság részére. A regisztrációval kapcsolatos útmutatások egy kattintással elérhetőek.

Bár első pillantásra nem tűnik agrár-vonatkozásúnak ez az intézkedéskör, de közvetlenül és közvetetten is több ágon kapcsolódhat az alaptermék-előállításhoz: ne feledjük, hogy a kötelezett termékkörök közt szerepelnek trágyázószerek, így az importáló agrárvállalkozások is érintetté válhatnak.

NAK / Pető Krisztina

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

Őstermelői adatok lekérdezése

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám