REL együttműködés

A „Társadalmi vállalkozások fejlesztésének támogatása” című (KAP-RD50-1-24 kódszámú) pályázati felhívásról készített összefoglaló a 2024.07.08-i állapot szerint tájékoztató jelleggel készült. A pályázati felhívás és annak mellékletei, a kapcsolódó közleményekkel együtt a hivatalos www.kap.gov.hu pályázati portálon jelennek meg, melyeknek nyomon követése a pályázó felelőssége.

Részletes célok:

 • A szociálisan hátrányos helyzetben lévő helyi közösségek, munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű személyek (fogyatékossággal élő, megváltozott munkaképességű munkavállalók és a hátrányos helyzetű munkavállalók) bevonása az akkreditált vagy védett foglalkoztatás, illetve a szociális intézményi fejlesztő foglalkoztatás keretei között folytatott mezőgazdasági tevékenység végzésébe.
 • A támogatásba bevont sérülékeny célcsoportok életminőségének javítása, azáltal, hogy az együttműködés eredményeként megvalósuló termék előállítás, szolgáltatás nyújtás, gazdálkodással kapcsolatos gyakorlati ismeretek megszerzése hosszú távon, fenntartható módon szolgálja az egyes csoportok életminőségének a javulását.
 • A mezőgazdasági ágazat sajátos adottságaira építve diákok oktatási, nevelési célból történő szemléletformálása, továbbá sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése egy szociális farm együttműködésével.
 • A szociális szövetkezetek tevékenységeinek bővítése, az előállított termék mennyiségének és minőségének a növelése.

1. célterület: Szociális farm típusú együttműködések támogatása

2. célterület: Szociális szövetkezet részvételével megvalósuló együttműködések támogatása

2. Támogatás összege: maximálisan 40 millió Ft

Előleg: legfeljebb 25 százalékáig előleg igényelhető.

Támogatási kérelmek benyújtása: 2024. szeptember 10. és 2025. május 5. között az alábbiak szerint meghatározott benyújtási szakaszokban

 1. benyújtási szakasz: 2024. szeptember 10. – 2024. szeptember 23.
 2. benyújtási szakasz: 2024. szeptember 24. – 2024. október 7.
 3. benyújtási szakasz: 2025.április 8. – 2025. április 21.
 4. benyújtási szakasz: 2025. április 22. – 2025. május 5.

Támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítást követően elérhető elektronikus felületen (www.mvh.allamkincstar.gov.hu ) keresztül lehet benyújtani.

Keretösszeg: 1,6 milliárd Ft, amely körülbelül 66 projekt támogatására alkalmas.

Támogatási kérelmet benyújthatnak:

 1. célterület esetében:

Szociális farm típusú együttműködések

Az együttműködésben legalább egy mezőgazdasági termelő részvétele kötelező.

További együttműködő tagok lehetnek: nonprofit szervezet (melynek alapító okirata/alapszabálya valamely hátrányos helyzetű célcsoport segítését, életminősége javítását tartalmazza), szociális intézmény, oktatási intézmény, gazdasági társaság (akkreditált munkáltató vagy védett foglalkoztató)

 1. célterület esetében:

Szociális szövetkezetet magukba foglaló együttműködések

Az együttműködésben legalább egy mezőgazdasági és/vagy élelmiszer-feldolgozó tevékenységet végző szociális szövetkezet részvétele kötelező.

Együttműködő tagok lehetnek: mezőgazdasági termelő-, élelmiszer-feldolgozó-, szolgáltató tevékenységet végző természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, for profit vagy hátrányos helyzetű személyekkel foglalkozó nonprofit gazdasági társaságok.

Figyelem! A támogatási kérelem benyújtására mindkét célterület tekintetében kizárólag konzorciumi formában van lehetőség!

Egy támogatási kérelem keretében csak az egyik célterülethez kapcsolódó művelet valósítható meg.

Támogatható tevékenységek:

 • Projekt előkészítés: - szakmai előkészítés – közbeszerzés, mérnöki feladatok és projektmenedzsment
 • Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.
 • A projekttervben vállalt tevékenységek megvalósítása céljából az alábbi tevékenységek

1. Kis léptékű fejlesztések megvalósítása, valamint a hatékony együttműködéshez szükséges egyéb tevékenysége,

 1. célcsoporthoz tartozó személyek segítésével foglalkozó személy alkalmazása;
 2. mezőgazdasági tevékenység és szociális farmgazdálkodás végzéséhez szükséges tapasztalatok cseréje, átadása, pl. oktatási, képzési tevékenységek, szaktanácsadó bevonása;
 3. oktatási és nevelési célhoz használt tárgyi eszközök, pl. tábla, írószer, székek, asztalok, projektor, televízió, laptop, mobiltelefon stb. beszerzése;
 4. a célcsoport mezőgazdasági vagy feldolgozó tevékenységéhez szükséges tárgyi eszközök beszerzése;
 5. a célcsoport fogadását, foglalkoztatását biztosító helyiségek (ideértve: szociális helyiségek, fekete-fehér öltöző) kialakítása, építése, átalakítása, felújítása;
 6. az előállított termékek előkészítéséhez, tárolásához szükséges helyiségek kialakítása;
 7. az előállított termékek fogyasztók részére történő átadásához szükséges csomagolóanyag beszerzése;
 8. új termék bevezetése esetén, a termék-előállításhoz szükséges eszközök és gépek beszerzése;
 9. 37 kW teljesítményű traktor, valamint a mezőgazdasági termeléshez szükséges művelőeszköz(ök) beszerzése; 11
 10. pótkocsi, félpótkocsi beszerzése;
 11. immateriális beruházások megvalósítása: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok, védjegyek megszerzése;
 12. gyakorlati tapasztalatszerzést biztosító szakmai tanulmányutak, hálózatok létrejöttét, bővítését segítő workshopok és szakmai tanácsadás (pl. REL, Biotermelés stb).

2. Megváltozott munkaképességű és/vagy szociális intézményben ellátott személy, mint munkavállaló foglalkoztatása esetén támogatható tevékenységek:

 1. a megváltozott munkaképességű és/vagy szociális intézményben ellátott személy, mint munkavállaló foglalkoztatásához szükséges helyiségek kialakítása, építése, átalakítása, felújítása;
 2. meglévő helyiségeknek a megváltozott munkaképességű munkavállaló általi használatra való alkalmassá tétele, az akadálymentes foglalkoztatás körülményeinek megteremtése, illetve a tárgyi eszközök, termék előállításhoz szükséges eszközök, gépek, technológiai felszerelések beszerzése,
 3. a fogyatékossággal élő vagy megváltozott munkaképességű munkavállaló segítésével foglalkozó személy foglalkoztatása, a fogyatékossággal élő vagy megváltozott munkaképességű munkavállaló helyszínre történő szállításához és rehabilitációjához kapcsolódó tevékenységek;
 4. védett vagy fejlesztő foglalkoztatást biztosító kedvezményezett esetén közvetlenül a megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatása: a termelőegység létrehozása, üzembe helyezése vagy korszerűsítése, valamint adminisztrációs és szállítási tevékenység, e) immateriális beruházások megvalósítása: számítógépes szoftverek megvásárlása, érvényesítése vagy kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok, védjegyek stb. megszerzése.

3. Szemléletformálási, oktatási, nevelési célú farmgyakorlatokat, a szociális farmgazdálkodás bemutatását szolgáló tevékenységek

A célcsoport bevonását biztosító, a projekttervben megfogalmazott célok eléréséhez kapcsolódó, a művelet megismertetését, népszerűsítését, az együttműködés és az abban foglalt környezeti, oktatási, társadalmi célok és eredmények megosztását szolgáló, kereskedelmi marketingnek nem minősülő (vagyis konkrét terméket nem nevesítő, vásárlásra nem ösztönző) tevékenységek, pl.: honlap készítése, kiadványok, szóróanyagok nyomtatása, együttműködést bemutató rendezvények, képzések, bemutató üzemi programok, nyílt napok lebonyolítása.

Nem támogatható tevékenységek: A felhívás keretében gépjármű beszerzése, meglévő gépjármű felújítása, átalakítása; használt gépek, eszközök, berendezések beszerzése továbbá élő állatok beszerzése.

A pályázat részleteit és a támogatási dokumentumokat itt találja meg.

További információ a www.kap.gov.hu oldalon érhető el.

NAK / Tószegi-Faggyas Katalin

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

Őstermelői adatok lekérdezése

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám