Országos hírek

A mezőgazdasági biztosításokhoz díjtámogatás vehető igénybe, azonban tavaly közel ezer gazdálkodó nem részesülhetett díjtámogatásban adategyezőségi hibák, vagy a támogatás igénylés hiánya miatt. Az adathibák csökkentése érdekében a NAK – a Magyar Biztosítók Szövetségével és a Magyarországi Nonprofit Biztosító Egyesületek Szövetségével együttműködve – szakemberek, például a kamara falugazdászainak bevonását javasolja.


Rekordszámú, az „A”, „B”, és „C” módozati szintű összesítésben mintegy 20 ezer mezőgazdasági biztosítási szerződés megkötésére került sor 2016-ban. Talán azért is örvend ilyen népszerűségnek ez a biztosítási forma, mert a biztosítási díjakhoz állami támogatás is jár, azonban tavaly adategyezőségi hibák, vagy a támogatás igénylés hiánya miatt a biztosítottak öt százaléka, közel ezer gazdálkodó nem részesülhetett biztosítási díjtámogatásban. A támogatási forma igen kedvelt a gazdálkodók körében, idén a növénybiztosítások díjához 4 milliárd forintos keretösszegű támogatás áll rendelkezésre a Vidékfejlesztési Programból. Az adathibás szerződések számának csökkentése érdekében a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK), a Magyar Biztosítók Szövetsége és a Magyarországi Nonprofit Biztosító Egyesületek Szövetsége együttműködése keretében, fontos szabályokra hívja fel a szerződő gazdálkodók figyelmét.

 

 

Díjtámogatott növénybiztosítást csak a Magyar Államkincstár által alkalmazott ügyfél-azonosítóval (korábbi MVH regisztrációs számmal) rendelkező földhasználó termelő köthet, közvetlenül vagy integrátoron keresztül. A díjtámogatást kizárólag elektronikusan, a 2017. évi egységes kérelem felületén lehet igényelni, azonban fontos tudni, hogy az „igen” választása a nyilatkozatban nem jelent biztosításkötésre kötelezettséget. Az igénylés az egységes kérelem szankciós időszakának végéig, várhatóan 2017. június elejéig tehető meg. Amennyiben a gazdálkodó mégsem kap számára megfelelő ajánlatot, dönthet úgy, hogy nem biztosítja területeit a 2017-es évre vonatkozóan.

Díjtámogatott biztosítások köthetők tűz-, jég-, vihar-, fagy- és aszálykárokra, valamint árvíz és felhőszakadás kockázatokra. A támogatás intenzitása az egyes módozatoktól és az igénylések mértékétől függ. A díjtámogatás feltétele a biztosítási szerződés és az egységes kérelem vonatkozó adatainak maradéktalan egyezése. Az adategyezőség biztosítása, a hibák számának jelentős csökkentése, az egymásnak ellentmondó adatok miatti hiánypótlási eljárások számának mérséklése céljából a NAK falugazdász-hálózata a gazdálkodó kérésére segítséget nyújt a támogatás igénybevételével összefüggő elektronikus ügyintézéshez, a támogatási kérelem beadásához, a szükséges nyomtatványok kitöltéséhez, valamint a biztosítási szerződés-melléklet elkészítéséhez. A legfontosabb, hogy a termelő Magyar Államkincstár által alkalmazott ügyfél-azonosító száma és a biztosítani kívánt növények hasznosítási kódjai pontosan szerepeljenek a biztosítási szerződésben.

 

Hogyan kerüljük el a buktatókat a díjtámogatott mezőgazdasági biztosítások kötésekor?

A 2016-os évben rekordszámú mezőgazdasági biztosítási szerződéskötésre került sor, de az adategyezőségi hibák, vagy a támogatás igénylés hiánya miatt közel 1000 gazdálkodó nem részesülhetett támogatásban.
A támogatási forma kedvelt a gazdálkodók körében, ezért az adathibás szerződések csökkentése érdekében a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Magyar Biztosítók Szövetsége és a Magyarországi Nonprofit Biztosító Egyesületek Szövetsége együttműködése keretében az alábbi fontos szabályokra hívjuk fel a szerződő gazdálkodók figyelmét.

 

Ki köthet díjtámogatott növénybiztosítást?

Díjtámogatott növénybiztosítást csak MVH regisztrációs számmal rendelkező földhasználó termelő köthet, közvetlenül vagy integrátoron keresztül.
Hol és meddig lehet igényelni a támogatást?
A díjtámogatást a VP3-17.1.1-16 pályázati kiírásnak megfelelően kizárólag elektronikusan, a 2017. évi egységes kérelem felületén lehet igényelni. Fontos felhívni a gazdálkodók figyelmét arra, hogy az ” igen” választása a nyilatkozatban nem jelent biztosításkötésre kötelezettséget. Amennyiben mégsem kap számára megfelelő ajánlatot, dönthet úgy, hogy nem biztosítja területeit a 2017-es évre vonatkozóan. A 2017. évre rendelkezésre álló támogatási összeg 4 milliárd Ft.
Az igénylés az egységes kérelem szankciós időszakának végéig tehető meg, várhatóan 2017. június első napjai.

 

Melyek a legfontosabb határidők?

Szerződéskötés és szokásos éves adatközlés (határozatlan idejű szerződés esetén): május 31-ig
Főszabály szerint a 2017. évben termelésbe vont területekre növénybiztosítást jellemzően május 31-éig lehet kötni, azonban egyes kockázatokra (pld. tavaszi fagy) koraibb dátumok érvényesek.

Támogatás igénylés: június 5.
Az igénylés az egységes kérelem szankciós időszakának végéig tehető meg.

Szerződés módosítás: július 15.
Az érvényes szerződéseken a területet július 15-ig lehet módosítani (a MEPAR vagy a támogatható terület változása miatt).
Fontos tudni, hogy a díjtámogatott biztosítási konstrukcióban, egy-egy növénykultúra esetén a MÁK a vonatkozó 2017. évi EK teljes területet adatairól tájékoztatást fog adni az MVH ügyfélszám, és növénykultúra alapján a biztosítónak. Ezért ez alapján is módosulhatnak a biztosított területi adatok.

Teljes éves díj befizetési határidő: október 31.
A támogatás utófinanszírozott, azaz a teljes biztosítás díj megfizetéséről kapott díjigazolást tudja csak figyelembe venni a MÁK. A biztosítók minden esetben írásban közlik a szerződőkkel a határidőt, ami általában október 31. A biztosítók, illetve integrátorok a díjigazolásokat november 15-ig kötelesek feltölteni a MÁK honlapjára.

2018. I. negyedév vége
Az engedélyezett feltételek szerinti szerződésekre a támogatás a következő év első negyedév végéig érkezhet meg.

 

Milyen veszélynemekre, milyen támogatással köthető a biztosítás?

A díjtámogatott biztosítások a következő kockázatokra köthetők: tűz, jég, vihar, őszi, téli, tavaszi fagy, aszály, árvíz, felhőszakadás.
A támogatás intenzitás az egyes módozatoktól és az igénylések mértékétől függ.
A piaci várakozások szerint a 4 milliárd Ft keretösszeget, így a maximális 65%-os támogatási intenzitás lehetőségét valószínűleg olyan mértékben haladja meg a 2017-es támogatható szerződések díja, hogy a túligénylés miatt az egyes módozatokban az elmúlt évek tapasztalata alapján a támogatási mérték,”A”: 55%, „B”: 40%, „C” 40%-os szintre csökkenhet.

 

Mit kérnek a biztosítók?

A díjtámogatás feltétele a biztosítási szerződés és az egységes kérelem vonatkozó adatainak maradéktalan egyezése. Az adategyezőség biztosítása, a hibák számának jelentős csökkentése, az egymásnak ellentmondó adatok miatti hiánypótlási eljárások számának mérséklése céljából, a NAK falugazdász hálózata a gazdálkodó kérésére segítséget nyújt a támogatás igénybevételével összefüggő elektronikus ügyintézéshez, a támogatási kérelem beadásához, a szükséges nyomtatványok kitöltéséhez, a biztosítási szerződés-melléklet elkészítéséhez.
A legfontosabb, hogy a termelő MVH ügyfél azonosító száma és a biztosítani kívánt növények hasznosítási kódjai pontosan legyen megadva a biztosítási szerződésen.
A területi adatok elektronikusan kikérhetőek a 2017. évi egységes kérelemből, és az MKR felületén a biztosítási területi összesítő kérelemből.

Mire figyeljünk a biztosítók díjajánlatának értékelésekor?

A NAK, a MABISZ és a MANBESZ is javasolja, hogy szakemberhez forduljanak a gazdálkodók, hiszen az egyes növényi kultúrákra többféleképpen, ennek következtében eltérő díjon lehet növénybiztosítást kötni. A piacon működő 4 Biztosító társaság és a Növénybiztosító Egyesületek alkalmazott díjaiban a szerződési feltételeikben jelentős eltérések (záradékok, vállalási szabályok) vannak.
A legnagyobb különbségeket az önrészek és a kármentességi engedmények %-os mértéke, valamint számítási módjai okozhatják.

 

(www.nak.hu)

 

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

Földbizottsági meghívók

Őstermelői adatok lekérdezése

 

Ügyfélszolgálati irodák és falugazdászok