Fiatal gazdálkodó

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 35/2017. (XII. 27.) MvM rendelete módosított négy, az induló fiatal mezőgazdasági termelők indulásához igényelhető támogatási rendeletet is. Ezeket sorra tekintjük át. A második rész.


A második változás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet módosítása. Ennek alapján a támogatási összeg fennmaradó 10 százalékára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtására legkésőbb a működtetési időszak ötödik évét követő év május 1. és 31. között van lehetőség.

A főállással kapcsolatos vállalás a következők szerint módosul. Amennyiben a vállalás szerint, a fiatal mezőgazdasági termelő a működtetési időszak 2., 3. vagy 4. évére főállású mezőgazdasági termelővé válik, és azt a támogatási kérelemben vállalt naptári évben teljesíti, de azt nem tartja fenn a működtetési időszak végéig, akkor a kifizetett támogatási összeg 50%-át köteles az intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.

Egyéb esetben pedig, ha a támogatási kérelemben vállalt évet követően a működtetési időszak bármely teljes naptári évében teljesíti a főállású mezőgazdasági termelővé válást, akkor a kifizetett támogatási összeg 50 százalékát köteles az intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni Amennyiben a termelő a működtetési időszak 5. évének kezdetétől sem válik főállású mezőgazdasági termelővé, akkor a már igénybe vett támogatás jogosulatlannak minősül, és az ügyfél támogatáshoz való joga megszűnik.

A vállalt üzemméret kapcsán a következő módosítás lépett érvénybe. Amennyiben a vállalás szerint, a fiatal mezőgazdasági termelő vállalta, hogy a működtetési időszak 4. évének végére vállalt EUME-érték megfelelő százalékát a működtetési időszak 3. évének végére teljesíti és az általa a működtetési időszak 3. évének végére vállalt üzemmérettől 10 százalékot meghaladó mértékben marad el, akkor köteles a 10 százalékot meghaladó elmaradáson túl százalékpontonként a kifizetett támogatási összeg 0,5 százalékát, de legfeljebb a kifizetett támogatási összeg 10 százalékát intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.

A rendelet 7. § (11) bekezdés értelmében az ügyfél támogatási jogosultsága megszűnik, ha a támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelmet a 8. § (3) bekezdésében meghatározott határidőig nem nyújtja be, vagy kifizetési kérelmet elutasítják.
A (11) bekezdéstől eltérően az ügyfélnek kizárólag a támogatási összeg fennmaradó 10 százalékához való jogosultsága szűnik meg, ha a működtetési időszak 5. évében teljesül az üzleti tervben a 4. évre vállalt üzemméret, vagy a működtetési időszak 5. évét követő év május 1. és 31. között benyújtott kifizetési kérelem alapján legfeljebb 10 százalékkal tér el a 4. évre vállalt üzemmérettől, feltéve, hogy az eltérés nem eredményezi az 5. § (2) bekezdése szerinti üzemméret-kategória változását.


(NAK)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

 

Őstermelői adatok lekérdezése

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei