Jogszabályi összefoglaló

2018. március 30-án hatályba lépett a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló 71/2015. (XI. 3.) FM rendelet (MePAR) módosítása.


A Földművelésügyi Minisztérium módosította a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló rendeletét. Ebben pontosították a nem támogatható területek között a repülőtér e rendelet szerinti értelmezését, valamint a rendelet hatályba lépésével enyhült a trágyalerakókra vonatkozó szabályozás, azzal hogy csak az állandó trágyalerakók területe maradt a nem támogatható területek kategóriájában.

Új elemmel bővült a változásvezetés eljárás kezdeményezésének lehetősége is. Korábban a változásvezetési kérelem alapját a tényleges helyszíni állapot és a MePAR-ban rögzített fizikai blokk határvonalainak, vagy a blokkon belül a támogatható és a nem támogatható – azon belül a speciális tulajdonságú – területek határvonalainak meghatározott mértékű eltérése jelentette. Ugyancsak a változásvezetési kérelem alapját jelentette a MePAR-ban rögzített táblaszegély, fás sáv, mezőgazdasági termelés alatt álló és termelés nélküli erdőszélek mentén fekvő támogatható sáv, továbbá védett tájképi elemnek minősülő kis kiterjedésű tó, fa- és bokorcsoport, valamint magányosan álló fa valós területi adatainak, a MePAR adatoktól való meghatározott mértékű eltérése.

A rendelet módosulásával változásvezetés kérelem alapját képezi, ha a fent felsorolt, de a MePAR-ban nem rögzített elemek megfelelnek a 10/2015. (III. 13.) FM rendeletben, illetve az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendeletben meghatározott fogalmaknak.


(NAK)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei