Jogszabályi összefoglaló

Megjelent az Európai Bizottság 2019/533/EU végrehajtási rendelete a növényi és állati eredetű élelmiszerekben, illetve azok felületén található növényvédőszer-maradékok értékelésére irányuló, a 2020., a 2021. és a 2022. évre vonatkozó többéves összehangolt uniós ellenőrzési programról.


Az Unióban a táplálkozás fő összetevőit harminc-negyven élelmiszer alkotja. Mivel a növényvédő szerek használata három év alatt jelentős változásokat mutat, a fogyasztók kitettségének és az uniós jog alkalmazásának értékelése céljából előfordulásukat ezekben az élelmiszerekben hároméves ciklusokban ellenőrizni kell. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (European Food Safety Authority, EFSA) tudományos jelentést nyújtott be a peszticid-ellenőrzési program tervezésének értékeléséről. Következtetése szerint legalább 32 különböző élelmiszerből álló 683 mintavételi egység figyelembevételével, 0,75 százalékos hibahatár mellett a megengedett növényvédőszer-maradék határértékek (Maximum Residue Level, MRL) túllépésének aránya 1 százalék felettire tehető.

E minták begyűjtését a tagállamok között a lakosság létszámával arányosan kell elosztani, termékenként és évente legalább 12 mintával számolva. A Bizottság honlapján megtalálható az „Élelmiszerekben és takarmányokban jelen lévő növényvédőszer-maradékok elemzésére vonatkozó minőség-ellenőrzési és hitelesítési eljárásokkal kapcsolatos iránymutatás”. Jelen rendelet további részleteket tartalmaz a mintavételre és az eredmények értékelésére vonatkozóan.

A jogszabály 2020. január 1-jén lép hatályba. A 22018/555 végrehajtási rendelet hatályát veszti, azonban a 2019-ben vizsgált minták tekintetében a 2020. szeptember 1-jéig továbbra is alkalmazható. A rendelet Az Európai Unió Hivatalos Lapjában olvasható.


(Dr. Szűcs Viktória/NAK)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei