Környezetgazdálkodás

Az öntözőtelep létesítésekor a vízhasználónak - a vízhasználat adatain, a vízilétesítmény műszaki paraméterein, a helyszínrajzok rendelkezésre állásán túl - mellékelnie kell a talajvédelmi terveket az engedélyezési dokumentációhoz. Az egynyári öntözésre szóló vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljáráshoz elegendő az egyszerűsített talajvédelmi terv.


A termőföld igénybevételével járó vagy arra hatást gyakorló beruházásokkal és tevékenységekkel kapcsolatos talajvédelmi követelmények meghatározásához talajvédelmi terv készítése szükséges, amelybe az öntözés is beletartozik. Fontos, hogy valamennyi tervtípus készítésénél betartandó követelmén, hogy a talaj állapotától függően javaslatot kell tenni mélylazításra. A mélylazítás különösen indokolt tömődött, kötött, rossz vízgazdálkodású talajokon, a talajok mélyebb szintjeiben a vízáteresztést, növényfejlődést gátló rétegek (mészkőpad, glej, összecementált kavics stb.) előfordulása esetén, a termőföldön végzett földmunkákat és többéves öntözést követően, lágyszárú évelő kultúrák felszámolása vagy felújítása során, továbbá a talaj erózió elleni védelme érdekében. Az öntözés talajra és talajvízre gyakorolt hatását 5 évenként kell ellenőrizni, vízjogi üzemeltetési engedély azonban akár 20 évre is kiadható a talajvédelmi hatóság által előírt felülvizsgálatok mellett.

A NÉBIH honlapján találhatóak meg azok a talajvédelmi szakértők, akik jogosultak a talajvédelmi tervek elkészítésére, amely elengedhetetlen az öntözésre irányuló vízjogi engedély beszerzésére.

Az információk tájékoztató jellegűek, a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően kell eljárni.

Vonatkozó jogszabályok:
- vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet,
- talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól szóló 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet,
- vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet.


(NAK/ Tasnádi Gabriella)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

Őstermelői adatok lekérdezése

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei