Mezőgazdasági termelés

2018. augusztus 2-ig várják az észrevételeket a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatással kapcsolatos leendő pályázati kiírás társadalmi egyeztetése során.


A pályázat célja a tejhasznosítású juh- és kecsketartás támogatása. A támogatási kérelem összeállítása során ügyelni kell arra, hogy a projektnek meg kell felelni a következőknek:

1. A támogatást igénylő által tartott nőivarú, tejhasznosítású juhok és kecskék után 3 éven keresztül gazdálkodási évente állategységenként, a támogatási kérelem kedvező elbírálását követően 2021-ig, meghatározott mértékű támogatás vehető igénybe.

2. A támogatás alaptámogatásból és kiegészítő támogatásokból áll.

3. Kiegészítő támogatás kizárólag az alaptámogatással együtt igényelhető.

4. Az alaptámogatáshoz a kiegészítő támogatások egymástól függetlenül igényelhetők, azonban a kiegészítő támogatások igénybevétele nem kötelező.

5. A támogatást igénylő köteles a vállalt, e felhívásban meghatározott kötelezettségeket a teljes támogatási időszak alatt betartani.

6. Támogatás illeti meg a támogatást igénylőt e felhívás alapján vállalt kötelezettségek betartása miatt keletkező tranzakciós költségek megtérítésére, amelyet a támogatást igénylő az adott évi kifizetési igénylés benyújtásával egyidejűleg igényelhet, amennyiben a támogatói okirata alapján erre jogosult.

7. A minimálisan támogatható állatlétszám 2 állategységnek megfelelő támogatható állategyed.

8. A támogatást igénylő vállalását a kötelezettségvállalási időszak első napján a tenyészetében megtalálható nőivarú tejhasznosítású juh vagy kecske állatlétszám alapján teszi meg.

9. A kötelezettségvállalások részletes leírása a felhívás 1. számú mellékletében található.

10. Alaptámogatáshoz kapcsolódó kötelezettségvállalások:
a) Állatsűrűségre vonatkozó kötelezettség a tartási helyen négyzetméterenként átlagosan legfeljebb 0,24 ÁE tartható.
b) Gondozói felügyeletre vonatkozó kötelezettség a tejhasznosítású juh- és kecskefajták naponta legalább két alkalommal történő ellenőrzésével.
c) Fejési technológiára és preventív beavatkozásokra vonatkozó kötelezettség a körmölés és lábfürösztés biztosításával.

A támogatást igénylők köre: A felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be ügyfél-azonosítóval rendelkező termelő. Az aktív mezőgazdasági termelő, aki a nyilvántartási rendszerekben az állatok tartójaként bejegyzett állattartóként szerepel, hatósági állatorvos által ellenjegyzett nyilatkozattal rendelkezik arról, hogy tenyészetei maradéktalanul megfelelnek a hatályban lévő állatjóléti előírásoknak.

Családi gazdálkodás estében támogatási kérelem benyújtására a családi gazdaság vezetője azon állatok vonatkozásában jogosult, amelyek tenyészetének állattartójaként a TIR-ben az eljárási törvény szerinti ügyfél-azonosítójával szerepel.

2018. október 1. és 2018. október 31. között lehet benyújtani a támogatási igénylést.

A fentiek tájékoztató jellegűek és nem teljes körűek, a támogatási kérelemmel kapcsolatos felhívás, valamint a véleményezésre kialakított partnerségi fórum itt elérhető.


(NAK/Németh Bálint)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

 

Őstermelői adatok lekérdezése

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei