Mezőgazdasági termelés

A Magyar Államkincstár 9/2019 (II. 26.) számú közleménye alapján 2018/2019-es borpiaci évben 2019. április 1. és június 17. között nyújtható be kifizetési kérelem a borszőlőültetvények megvalósított szerkezetátalakításának támogatására.


Kifizetési kérelmet kizárólag az nyújthat be, aki a Kincstár által jóváhagyott egyéni tervvel rendelkezik. A támogatás kifizetése a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához a 2017/2018 -2019/2020 borpiaci években igényelhető támogatásról szóló 1/2018. (II. 1.) FM rendelet alapján jóváhagyott egyéni tervben foglaltak szerint megvalósított szerkezetátalakításra igényelhető.

A kifizetési kérelem az egyéni tervben szereplő tevékenység végrehajtását követően, de legkésőbb a jóváhagyott egyéni tervben megjelölt tevékenység végrehajtásának borpiaci évét követő borpiaci évben nyújtható be. A kifizetési kérelmet a Kincstár által rendszeresített és honlapján közzétett B4048 számú nyomtatványon az előírt mellékletek csatolásával együtt postai úton kell benyújtani a Magyar Államkincstár Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztályához.

2019. április 1-je előtt vagy június 17-ét követően benyújtott (postára adott) kifizetési kérelmet a Kincstár visszautasítja. A kifizetési kérelmet az egyéni tervnek helyt adó (vagy részben helyt adó) határozat mellékletében feltüntetett területazonosító-számonként külön-külön kell benyújtani. Egy kérelmező több kifizetési kérelmet is benyújthat.

A kérelem benyújtásával kapcsolatban részletes információk itt olvashatók.
 


(NAK/Dr. Sidlovits Diána)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

 

Őstermelői adatok lekérdezése

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei