REL együttműködés

Tájékoztatás a Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című felhívás kapcsán.Megjelent a helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című – VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú – felhíváshoz kapcsolódó tájékoztatás.

A tájékoztatás értelmében nem jogosult támogatási kérelmet benyújtani az az önkormányzat, non-profit szervezet és egyházi jogi személy, amely támogatási igényének benyújtási napjáig a kérelmében megjelölt megvalósítási helyen az adott célterülethez kapcsolódó, tevékenység(ek) vonatkozásában 2009. január 1-jét követően már uniós, illetve hazai támogatásban részesült, azonban a támogatáshoz kapcsolódó fenntartási kötelezettségét nem teljesítette, illetve fenntartási kötelezettségének időtartama még nem járt le.

Amennyiben ugyanazon megvalósítási hely tekintetében 2009. január 1-jét követően kapott hazai és/vagy uniós forrásból támogatást, de a jelen felhívásban megjelölt támogatható tevékenység nem azonos a korábban már támogatott tevékenységgel, úgy a felhívás keretében jogosult a támogatás elnyerésére.

 


(NAK)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

 

Őstermelői adatok lekérdezése

Ügyfélszolgálati irodák és falugazdászok