Erdő- és vadgazdálkodás

Az Agrárminisztérium a Földművelésügyi Értesítő LXX. évfolyamának 13. számában, valamint LXXI. évfolyamának 1. számában közzétette a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és az Országos Magyar Vadászkamara megbízása alapján szakértői munkacsoportok által összeállított egységes vadkárfelmérési és értékelési útmutatókat. Az útmutatók sokat segíthetnek abban, hogy a vadkárok összegszerű meghatározása objektívebb alapokon, egységes normák szerint történjen.


Az Agrárminisztérium sajtóközleményében foglaltak szerint vadfajaink életmódjukkal, elsősorban táplálkozásukkal gazdasági kárt tudnak okozni az élőhelyükként szolgáló erdőkben és a mezőgazdasági területeken. Az így keletkező vadkár megelőzése a vadgazdálkodók, illetve az erdő- és mezőgazdálkodók közös érdeke és feladata. Ha azonban a védekezés ellenére mégis bekövetkezik a vadkár, akkor annak korrekt megállapítása és értékelése egy bonyolult szakértői feladat, melynek a kártérítés során kiemelt szerepe van. A vadkárbecslési eljárásra korábban nem volt egységes eljárásrend hazánkban, a vadkárszakértők a különböző szakirodalmakban található eljárási metódusok szerint becsülték fel a kár mennyiségét és értékét. Az útmutatóknak köszönhetően egyértelműen és egzaktul megállapítható lesz a kár mértéke, csökkenni fog a termelők és a vadgazdálkodók közti lehetséges ütközési pontok száma, és a vitákból adódó bírósági eljárások száma. Az útmutatók tehát az egyazon területen gazdálkodó erdő- vagy mezőgazdálkodók és a vadgazdálkodók közti összhang megteremtését segítik, ezzel hozzájárulva az összehangolt gazdálkodáshoz és a természeti erőforrások fenntartható használatához.

A vad védelméről és a vadgazdálkodásról szóló 1996. évi LV. törvény előírásai alapján a vadkár felmérését a törvény által szabályozott jegyzői eljárásokban a miniszter által megállapított szabályok szerint kell elvégezni. Az Agrárminisztérium által most közzétett útmutatók ezeket a szabályokat határozzák meg (az egységes mezőgazdasági útmutató itt, az erdei itt érhető el). A közzétételét követően a szakértőknek a vadkár mértékének és összegének meghatározását fő szabály szerint az útmutatókban foglaltak szerint kell elvégezniük.

Az útmutatók megjelenése tehát jelentős mérföldkő a bekövetkezett vadkárok korrekt rendezése tekintetében. Közvetetten hozzájárulhat a vadkárok hatékonyabb megelőzéséhez is, hiszen ha a vadkárok rendezése szabályozott keretek között, gördülékenyen zajlik, akkor a mező- és erdőgazdálkodók valamint a vadászatra jogosultak figyelme a vadkárok megelőzésére terelődhet. Mert a két fél közötti viszony normalizálását végeredményként nem a vadkárok pénzügyi rendezése, hanem azok eredményes megelőzése szolgálná.

A két kamara az előbbiek érdekében az elkészült útmutató tervezetek beterjesztésével párhuzamosan jogszabálymódosítási javaslatokat is tett az Agrárminisztérium részére. Ezek az útmutatók elrendelésére – a most alkalmazott megoldásnál formálisabb elrendelésre tettünk javaslatot –, az alkalmazásuktól való eltérés esetén betartandó normákra, a vadkárfelmérést végző szakértőkkel szemben támasztott követelmények újraszabályozására, a rendszeres képzésükre, a tevékenységük kontrolljára és a szükséges jogkövetkezmények meghatározására, valamint a vadkárok rendezésének gördülékenyebbé tételére irányultak. Bízunk benne, hogy a közeljövőben ezek a javaslatok is megvitatásra, illetve a megfelelő jogszabályokba beépítésre kerülnek.

Az útmutatók készítése során felmerült továbbá, hogy a vadkárok felmérésére és értékelésére meghatározott normák valamilyen formában a párhuzamosan szabályozott igazságügyi szakértői tevékenységre is kiterjesztésre kerülnek. Ez ugyancsak jogalkotási és szervezési feladatokat igényel, amelyre feltehetően mielőbb sor kerül.


NAK/Szalai Károly

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám