Vidékfejlesztés

A Tanyafejlesztési Program keretében megnyílt az alföldi tanyás térségek tanyafejlesztési pályázata, melyen induló tanyagazdaságok is indulhatnak. A pályázat célja a gazdálkodási feltételek javítása, a saját részre történő termelés alapjainak biztosítása, a tanyák fenntartható működtetése.

A pályázaton magánszemély, őstermelő vagy egyéni vállalkozó indulhat (5999 STE termelési értéket nem meghaladó gazdasággal), amennyiben Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg, vagy Pest megyei (ez utóbbinál csak bizonyos tanyasias járásokban) tanyán lakhellyel rendelkezik, mely saját vagy közeli hozzátartozója tulajdonában áll.

Kisléptékű infrastruktúra-fejlesztésre, kézműves háziipari feldolgozó kapacitás kialakítására, gazdasági épület felújítására, gazdálkodáshoz szükséges gépek, eszközök beszerzésére, valamint vagyonvédelmi eszközök beszerzésére, karám/kerítés kialakítására/felújítására, szaporítóanyag beszerzésre és állatállománybővítésre ad lehetőséget a pályázat. Az infrastruktúra fejlesztés, vagyis a víz, szennyvíz és villamosenergiahálózat fejlesztése nem haladhatja meg a pályázati összköltség 50%-t. Előkészületi költségek (2021.02.03. előtti) is elszámolhatóak maximum 10%-ig. A komplex, többcélú fejlesztés a pályázat elbírálásánál előnyt jelent. Tanyánként és személyenként is csak egy pályázat nyújtható be.

Maximum 3 000 000 Ft támogatás igényelhető, 75%-os (fiatal gazdák esetében 90%-os) támogatási intenzitás mellett. A fennmaradó önrész rendelkezésre állását, a ténylegesen felmerült költségeket pedig számviteli bizonylattal kell tudni igazolni.  A támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, annak szabályaira figyelemmel kell lenni, ezen kívül a kettős finanszírozás elkerülésére is, vagyis csak olyan tevékenységre lehet támogatási igényt benyújtani, mely más (VP-s) pályázat üzleti tervében nem szerepel. A rendelkezésre álló keretösszegből várhatóan  280-300 nyertes pályázat finanszírozható.

A pályázatról részletesebben itt olvashat. A pályázati felület 2021.02.18.-tól elérhető (az elektronikus pályázati adatlap a Hermann Ottó Intézet honlapján már szerkeszthető), a pályázat majd 2021.02.25-től egy hétig (amennyiben forráskimerülés miatt nem zárják le korábban) lesz benyújtható.

(NAK/Nagy Anikó)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám