Megyei hírek

Előadások:

  1. Hogyan segíti a Kamara a gazdák munkáját/ Zászlós Tibor mezőgazdaságért felelős országos alelnök, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
  2. Beszámoló a földbizottság és a TAB-ok elmúlt évi munkáiról /dr. Balogh Zoltán megyei elnök, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
  3. Új szabályok a földforgalomban és a termőföldek öröklésében /dr. Szilvás Zoltán, vezető stratégiai szakértő, NAK

Zászlós Tibor a NAK országos alelnöke tájékoztatta a résztvevőket a NAK elmúlt évi tevékenységeiről, feladatairól. Kiemelte, hogy nemzeti érdekek mentén, magyar agrár- és élelmiszergazdaság igényeire reflektálva, hazai termelők és fogyasztók védelmét előtérbe helyezve 2013 óta áll a NAK a tagjai szolgálatában.

A koronavírus okozta járványhelyzetben a kamara érdekképviseleti, valamint tájékoztatási feladata, illetve gazdasági segítségnyújtása továbbra is kiemelt jelentőséggel bírt. 2021 egyik legjelentősebb feladata volt, hogy a NAK kezdeményezésére megszületett, a családi gazdaságokról szóló törvény, mely 2021. január 1-jén lépett hatályba. A Kamara egyik legfontosabb feladata a Jogszabályalkotáshoz kapcsolódó tevékenysége. Mára nincs olyan, a tagjainkat érintő jogszabály, melynek véleményezésében a NAK nem vesz részt. Aktív kezdeményező munkánkkal pedig szintén tagjaink gyarapodását szolgáljuk. pl. nitrátrendelet módosítása, földforgalmi törvény módosítása, osztatlan közös földtulajdon megszűntetése. Soha nem látott mennyiségű forrás az agrár- és élelmiszerágazatban A NAK által is javasoltak szerint a Magyar Kormány a korábbi 17,5 százalékról 80 százalékra növelte a nemzeti társfinanszírozás arányát, ami messze a legmagasabb az EU-ban. A NAK további célja, hogy közvetlen jelenléttel és naprakész információkkal segítse a tagok tájékozódását, ügyintézését. Kiemelte a földügyi feladatok fontosságát, a NAK 2021-ben már hetedik éve látta el a földbizottságok útján a földforgalmi törvény által előírt feladatokat, annak érdekében, hogy a földforgalom során biztosítsa a helyi gazdálkodók érdekeinek érvényesítését. Az ágazati segítségnyújtás rendkívül fontos feladat, melynek keretében számos olyan tevékenységet folytat a Kamara mely a tagok versenyképes működését és megélhetését hivatott elősegíteni. A NAK aktív külkapcsolati tevékenységet folytat tagjai eredményes működésének segítése érdekében. A Magyarok Kenyere Program a legfontosabb jótékonysági programja a Kamarának.

Balogh Zoltán megyei elnök részletezte az elmúlt időszakra vonatkozó, Települési Agrárgazdasági bizottságok által elvégzett munkáját. Előadásában kitért a Települési agrárgazdasági Bizottságok megalakítására, és az elmúlt 5 éves tevékenységére, miszerint a TAB-ok tevékenységének legfontosabb része a földforgalmi törvény szabályainak érvényesítése, ami által meghatározó befolyást gyakorolnak az adott település közigazgatási határán belül fellelhető termőföldek tulajdonjogának megszerzésére, az új tulajdonos személyére. Részletezte az elmúlt 5 évben földbizottságokon átment ügyek számát, mely meghaladta a 7000-es darabszámot.

Szilvás Zoltán a NAK földügyi szakértője előadásában a földforgalommal kapcsolatos törvény és a termőföldek öröklésének legfontosabb változásait, szabályait mutatta be. Részletesen tájékoztatta a megjelenteket a föld adás-vételi szerződésekhez kapcsolódó hatósági jóváhagyáshoz kapcsolódó változásokról, a haszonbérleti szerződések vonatkozásában új vizsgálati szempontokok rögzítéséről. Módosult a haszonbér aránytalanságának a szabályozása is. Az előadásában szót ejtett a termőföld öröklésével kapcsolatos új szabályozásokról is.

A fórum kiváló lehetőség volt az új ismeretek begyűjtésére. Az előadók minden kérdést megválaszoltak.

                                        

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ