Nemzetközi hírek

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal az Express Innovation Agency közreműködésével webinárium sorozatot szervez a Horizont2020 (H2020) keretrendszert felváltó, Horizont Európa (HE) program pályázási és projektmenedzsment szabályairól.

Az interaktív előadásokon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. További információk, a webinárok tervezett időpontjai, illetve a regisztrációs felület az NKFI Hivatal honlapján érhető el.

A sorozat harmadik előadása, mely április 5-én került megrendezésre, a Horizont Európa keresztrendszerhez kapcsolódó elektronikus ügyintézési felület, a Funding and Tenders Portal lehetőségeit és használatát mutatta be.

Az előadássorozat ezen alkalmával a résztvevők választ kaphattak az alábbi kérdésekre:

 • Hogy lehet eligazodni a portálon található pályázati lehetőségek, egyéb funkciók között?
 • Hol találhatóak a Horizont Európa keretprogram felhívásai és háttérdokumentumai?
 • Hogyan lehet hatékonyan keresni a portálon?
 • LEAR, FSIGN, PLSIGN: Betűszavak, szerepkörök és jogosultságok a rendszerben: kihez milyen feladatkört rendeljünk?

A Funding & Tenders Portal lehetőséget nyújt az úniós támogatások feltérképezésére, a szükséges háttér dokumentumok megismerésére, egyéni, intézményi, illetve értékelői és szakértői regisztrációra, továbbá a pályázati ciklus során a pályázati anyag előkészítésére és benyújtására, szerződéskötésre, beszámolási kötelezettség teljesítésére, formális kommunikációra, valamint az ellenőrzéssel/audittal kapcsolatos tevékenységekre.

Az előadás során gyakorlati példákon keresztül bemutásra került a portál kereső felülete, a keresési és szűrési opciók, a felhívások leírásásnak szerkezete, a szükséges információk és háttérdokumentumok (munkaprogramok, támogatási szerződés minta, pályázati és elszámolási formadokumentumok), továbbá a pályázatelőkészítési felület elérhetősége.

Fontos megjegyezni, hogy a részvétel a Horizont Európa keretprogram pályázataiban minden esetben intézményhez kötött, a pályázatok benyújtásához tehát regisztrált intézményi profillal kell rendelkezni, melyet naprakészen kell tartani. Itt szükséges rögzíteni az intézményi szerepköröket is, melyek az következők lehetnek:

 • LEAR (Legal Entity Appointed Representative): az intézményi adatok kezelője és a projektszerepek kiosztója
 • Account Administrator: a LEAR segítője, de kevesebb hozzáférési joggal bír
 • LSIGN (Legal Signatory): aláírási jogkörrel rendelkező vezető
 • FSIGN (Financial Signatory): pénzügyi vezető, a pénzügyi beszámolók aláírója
 • AuCo (Audit Contact): az auditorokkal való tárgyalások lefolytatója

Az alapvető intézményi szerepeken kívül nyertes projekt esetén meg kell adni a projekthez rendelt, a megvalósításért felelős kötelező szerepeket is az alábbiak szerint:

 • PCoCo/CoCo ((Primary) Coordinator Contact): elsődleges kapcsolattartó
 • PaCo (Participant Contact): az intézmény első embere a projekt kapcsán
 • LSIGN: a projekthez rendelt aláírási jogkörrel rendelkező vezető, jogi ügyekben döntéshozó
 • FSIGN: a projekthez rendelt pénzügyi vezető, pénzügyi dokumentumok aláírója

A portálon keresztül továbbá felhasználói útmutató, tematikus blokkok szerinti IT támogatás és FAQ is elérhető, partnerkeresési lehetőség is biztosított, pályázati statisztikák is megjeleníthetőek.

A hasznos linkeket is tartalmazó teljes előadás megtekinthető az NKFIH weboldalán.

A következő, a Költségekről általában című webinárium időpontja 2022. április 26.

NAK/ Pók Zóra

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ