Nemzetközi hírek

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal az Express Innovation Agency közreműködésével webinárium sorozatot szervez a Horizont2020 (H2020) keretrendszert felváltó, Horizont Európa (HE) program pályázási és projektmenedzsment szabályairól.

Az interaktív előadásokon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. További információk, a webinárok tervezett időpontjai, illetve a regisztrációs felület az NKFI Hivatal honlapján érhető el.

A sorozat negyedik előadása a Horizont Európa keresztrendszer elszámolhatósági szabályait, a főbb költségkategóriákat, valamint a költségvetés tervező táblázat részleteit foglalja össze.

A keretrendszeren belül többféle elszámolási típust különböztethetünk meg, úgymint a költségalapú elszámolás, az egyszerű átalány, az egységköltség alapú elszámolás és a százalékos átalány. Minden esetben az elszámolhatóság több tényező függvénye, általában alapvetően meghatározza, hogy az elszámolandó költség szerepel-e a költségvetés tervezetben, a projekthez kapcsolódik és szükséges a megvalósításhoz, ténylegesen felmerült, a könyvelésben beazonosítható, reális és alátámasztható, valamint a megvalósítási időszak alatt merül fel.

A projektek megvalósítása során felmerülő költségeket az egyes elszámolási típusoknak megfelelően fel kell tüntetni a pályázati adatlapon, továbbá a költségvetéshez kapcsolódó szerepkörök kiosztását is szükséges megtervezni a pályázatok benyújtását megelőzően. Az egyes szerepkörök és költségtípusokhoz való kapcsolatukat az alábbi ábrák szemléltetik.

Költségtípusok és szerepkörök. Forrás: NKFIH webinárium

A projektek megvalósítása során lehetőség nyílik a tervezett költségvetés módosítására is, mely történhet a támogatási szerződés módosításaként (Grant Agreement Amendment) vagy egy adott elszámolási periódusban egyszerűsített jóváhagyási eljárással. Az Annex 1-ben rögzített tevékenységek változása és magasabb támogatási arányú vagy maximalizált költségvetésű költségkategóriákra való átcsoportosítás esetén mindenképpen a támogatási szerződés módosítása szükséges. A támogatás maximális összege nem változhat.

A pályázatok benyújtását megelőzően, illetve a projekt megvalósítási folyamatának tervezéséhez fontos átgondolandó szempont továbbá a pénzügyi ütemezés, mely minden esetben várhatóan az alábbiak szerint alakul.

Pénzügyi ütemezés. Forrás: NKFIH webinárium

Az egyes költségtípusok, elszámolható és nem elszámolható költségek részletes leírását és egyéb  hasznos linkeket is tartalmazó teljes előadás megtekinthető az NKFIH weboldalán. A költségek mélyrehatóbb megismeréséhez figyelmébe ajánljuk a webinárium sorozat elkövetkező két, a személyi költségek elszámolásáról szóló előadását.

NAK/ Pók Zóra

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ