Nemzetközi hírek

Az „Access2Markets” csapata online szemináriumot tartott szeptember 28-án az import- és exporttevékenységet folytató vállalkozások és támogató intézmények számára, hogy megismerhessék az Európai Unió által létre hozott, térítésmentes információs weboldalt.

Az Access2Markets weboldal

Az Access2Markets az Európai Bizottságon belül a Kereskedelmi Főigazgatóság hatásköre alá tartozó, ingyenes, információs szolgáltatást nyújtó felület az uniós tagállamok harmadik országokkal folytatott kereskedelmének megkönnyítéséhez a kis-és középvállalkozások (kkv), a potenciális vállalkozók és befektetők, és az üzleti tanácsadók számára.  Az adatbázisban informálódni lehet: az Európai Unió belső piacáról és a harmadik országok piacairól, az unión kívüli országokkal kötött kereskedelmi megállapodásokról, az éppen hatályban lévő kereskedelmi korlátozásokról, alakiságokról, statisztikákról, az unión kívüli közbeszerzésről, befektetési tanácsokról, és az Egyablakos Ügyintézési Pontról (Single Entry Point).

Keresőfelület és a hozzátartozó szolgáltatások

A weboldal címoldalán négy fő eszköz használható a kereskedők, befektetők és vállalkozók számára: a Termékek és ROSA („Rules of Origin Self Assessment”), a Szolgáltatások és Beruházások, a Közbeszerzési asszisztens és az Oroszország/Belarusz által bevezetett korlátozásokat bemutató eszköz.

Termékek és ROSA

Importálási szándék esetén a Termékek +ROSA kereső felület a legalkalmasabb a tarifák, adók, kötelező okmányok és szabályrendszerek megértéséhez.

A keresőbe a termék HR-kódját (Harmonizált Rendszer) vagy a termék nevét kell beírni, majd a származási és a rendeltetési országot.

Amennyiben hiányzik a kód és a termék nevét sem találja a rendszer, a HR-Kód a Harmonizált Rendszerben beazonosítható. A találat során a termékkód szerinti termékre vonatkozó vámtarifákról, származási szabályokról, behozatali követelményekről, kereskedelmi forgalomra vonatkozó statisztikákról, és a találatok olvasásához készült útmutatóról lehet értesülni.

Amikor rákeresünk egy termékre az első, bal oldali kategóriák alatt a vámtarifa és az adott országra vonatkozó preferenciális vámtétel látható, amely az Európai Unió és a harmadik ország által kötött szabadkereskedelmi megállapodáson alapszik.

A Származási szabályok fül alatt, a feldolgozott termékek esetében, információt lehet szerezni a termékre vonatkozó uniós származási szabályokról, kötelező dokumentumokról, és a származás verifikációjának folyamatáról.

Az Adók fül alatt a keresett termékre vonatkozó adókat, a behozatali körülményekhez kötelező információkat – kereskedelmi számla, címkézési feltételek, állat- és növényegészségügyi ellenőrzések és kötelező okmányok, a fuvarlevél típusa, milyen okmányokat és miért kér be az unió –, valamint a kereskedelmi forgalomra vonatkozó statisztikákat lehet megtalálni.

Szolgáltatások és Beruházások

A Szolgáltatások és Beruházások fül alatt az Egyesült Királyságra és Kanadára vonatkozó, a jogi és tengeri szállítás kapcsolatban használható információs eszköz. A szolgáltatásokra vonatkozó feltételeket mutatja be, úgymint képzettségi követelmények (pl. UK), belföldi jog, határokon átnyúló szolgáltatás nyújtás, a felelős szabályozó hatósághoz való elérhetőséget és jogalapot, és a regisztrációs követelményeket.

Közbeszerzés

A Közbeszerzést elősegítő eszköz az aktuális pályázatok azonosításában, témájában, a közbeszerzés meghatározott értékküszöbének beazonosításában tud segítséget nyújtani a kanadai és a japán relációban. Emellett információt nyújt a hatályban lévő bilaterális megállapodásokról. Az Access2Markets weboldal közbeszerzési asszisztense csak az Európai Unión belüli országokból érhető el.

Oroszország/Belarusz által bevezetett korlátozások

A Korlátozások fül alatt a termékekre vonatkozó aktuális szankciókról kaphatunk tájékoztatást a terméknév beírását követően.

Kapcsolat - Egyablakos Ügyintézési Pont (Single Entry Point - SEP)

A jelenleg angol nyelven elérhető Egyablakos Ügyintézési Pont az elsődleges kapcsolattartási lehetőség az uniós ügyfelek számára az Európai Bizottság kereskedelmi osztálya felé, akár vitás ügyekben, akár más, kereskedelmi kérdésekkel kapcsolatosan.

Panasz benyújtható a harmadik országban felmerülő piaci hozzáféréssel kapcsolatos problémákkal, és a fenntarthatósági kötelezettségvállalásokkal (TSD/GSP) kapcsolatosan is.

Amennyiben további kérdés merül fel az Access2Markets használatáról az Oktatóanyagok nevű felületen lehet további információt szerezni.

NAK/ Kormos Anna

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ