Nemzetközi hírek

A NAK 2019. novembere óta vesz részt az i2connect H2020-as európai projektben, amelynek célja a mezőgazdasági termelők és erdőgazdálkodók interaktív innovációs folyamatokba való bevonása és támogatása. A WP2 munkacsomagban 2023. augusztusában a NAK részéről egy méhészeti innovációs projekt került feltöltésre MyBeeFeed elnevezéssel. A munkacsoportvezetők a javasolt projektet kiválasztották és a portugál agro-ökológiai projekttel párosították össze. Ennek okán a két partnerország Field Peer Review (FPR - szakértői helyszíni értékelés) keretében vizsgálta meg, meghatározott metodika mentén az interaktív innovációs folyamatokat az adott országban.

A PRV tanulmány elkészítésének folyamata az i2connect projekt által kidolgozott keretet és módszertant követi, amelynek a célja: a tanácsadók szerepének és funkciójának értékelése az innovációs folyamatok támogatásában, valamint az, hogy értékelje e támogatás hatékonyságát és vizsgálja a támogató közeget.

Ennek a munkacsomagnak a keretében első körben a három fős magyar NAK-i2c csoport 2023. november 20-23 között a portugál CONSULAI Tanácsadó Központhoz látogatott el.

A portugál és a magyar gazdálkodók, szaktanácsadók, i2c projektfelelősök

 (Forrás: Jakab Ágnes, NAK)

Napindítóként a magyar vendégek, András Csaba gazdálkodó/méhész, Sörfőző Miklós méhészeti szaktanácsadó, Jakab Ágnes i2connect projektvezető (NAK), majd a vendéglátó José Palha gazdálkodó, a CONSULAI részéről Francisca Viveiros szaktanácsadó, Bruno Caldeira szaktanácsadó és Rui Almeida az i2c portugál projektvezetők bemutatták a képviselt szakterületüket, intézményeiket, szerepüket az agráriumban, amelynek fókuszában a vendéglátók által képviselt Consulai - piaci alapon működő - szaktanácsadó vállalkozás volt. Elmondták, hogy számos területen jelen vannak az agráriumban, mint például az innováció, a vidékfejlesztés és a szakpolitikai elemzések és tanulmányok készítése. Kiemelt szerepet vállalnak a kutatáson és az együttműködésen alapuló innováció területén releváns kezdeményezések kidolgozásában mind nemzeti, mind nemzetközi szinten. A vállalkozás célja, hogy új termékek, eljárások kifejlesztésével meghatározó szerepet játszanak az innovációban, egyúttal diverzifikálják a piaci alapú szolgáltatásuk portfólióját, ezzel a mezőgazdasági-, agráripari- és erdészeti ágazatot segítve Portugáliában.

A PRV célja a portugál EIP-AGRI projekt, a „Segunda Via – Ecological Intensification of Acriculture” („Másik út - A mezőgazdaság ökológiai intenzifikációja”) című operatív csoport innovációjának bemutatása volt a Monte de Santo Isidro birtokon. Ennek a projektnek a vállalása az, hogy egy olyan modern mezőgazdasági gazdálkodási modellt dolgozzon ki, amely összeegyezteti a mezőgazdasági termelés jövedelmezőségét az ökológiai élőhelyek megőrzésének és helyreállításának gyakorlatával.

José Pereira Palha előadása, a Pereira Palha Agricultura Kft. ügyvezetője, tulajdonos gazdálkodó

(Forrás: Jakab Ágnes, NAK)

 

A projektgazda eddig is és most is meg van győződve arról, hogy ennek a projektnek a megvalósításával lehetőség nyílik egy környezetvédelmi szempontból felelős gazdaság új típusmodelljének kidolgozására és elterjesztésére, kihasználva az alapjaiban már meglévő természeti adottságokat, előszőr a Tagus folyó mentén élő gazdálkodók számára, tehát helyben, majd az ország egész területére kiterjedően. A projekt sikere érdekében a gazdálkodó-projektgazda, José Pereira Palha, a helyi egyetem (Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa), és két közintézmény (EDIA és Fundo Ambiental), egy tanácsadó cég (CONSULAI) és az ágazathoz kapcsolódó szolgáltató vállalatok részvételével közösen, EIP-AGRI munkacsoportot hoztak létre.

A projekt során két fő irányt határoztak meg. Az egyik az, hogy ökológiai struktúrákat (például ökológiai folyosót, virágsávokat, madarak- és denevérek menedékhelyét) alakítanak ki a kevésbé termékeny területeken a különböző ökoszisztéma-szolgáltatások, nevezetesen a kártevők elleni védekezés, a beporzók élőhelyének segítése, a talajerózió elleni védekezés és a helyi biológiai sokféleséget szolgáló különböző élőhelyek létrehozása, ill. megtartása érdekében.  

 

Tereplátogatás a farmon (Forrás: Jakab Ágnes, NAK)

A másik, a már meglévő ökoszisztéma-szolgáltatásokról készült két kvantifikációs tanulmány, ami az ökológiai struktúrák meglétének hatásait határozza meg. A Faculdade de Ciências de Lisboa végzi a terepmunka és az in situ mintagyűjtést, számszerűsítve és naplózva a beporzók biológiai sokféleségét és a tápanyagok körforgását.

A CONSULAI egy térinformatikai modell és egy BI-eszköz (Business Intelligence) bevezetése révén meg tudta becsülni, hogy bizonyos ökológiai struktúrák bevezetése milyen hatást gyakorol a gazdaságok „ökoszisztéma-szolgáltatásra”, így pl. a kártevők elleni védekezésre, a talaj eróziójára, a biomasszára, a beporzásra és a biológiai sokféleségre.

 

Innováció-analízis (Forrás: Jakab Ágnes, NAK)

A látogatás utolsó napján az i2connectben kidolgozott kezdeményezések spirálja és a network analízis metodika alapján, két csoportban történt az EIP-AGRI részletes elemzése, és a tapasztalatok közös megosztása. A portugál EIP-AGRI Operatív Csoport eredményei megtekinthetők a projekt honlapján (https://www.segundaviafa.com/ az ökológiai fókuszterületek mappában).

 

NAK / Jakab Ágnes

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

 
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám