Országos hírek

A Digitális Agrárakadémia Plusz program 2024-es Digitális Bemutató Gazdaság Díj átadóünnepségét Mosonmagyaróváron tartották 2024. március 26-án.

A Digitális Agrár Stratégia (DAS) kiemelt projektje, a Digitális Agrárakadémia Plusz (DAA+) pályázatot hirdetett a Kárpát-medencei magyar agrárvállalkozások számára. A Digitális Bemutató Gazdaság Díj célja megkeresni, megszólítani és kiválasztani azokat a precíziós mezőgazdasággal magas fokon foglalkozó cégeket és gazdálkodókat, akik pályázat benyújtásával nyerhetnek részvételt a gazdaságok szakértői vizsgálatába.

A gazdaság digitális fejlettségének értékelése mellett a díjazásánál külön figyelmet fordítottunk arra, hogy a gazdaság tevékenységei és fejlesztései hogyan járulnak hozzá a digitális technológiák és adatalapú megközelítések hazai fejlesztéséhez. A díjak ünnepélyes átadása 2024. március 26-án történt Mosonmagyaróváron, a Széchenyi István Egyetem Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar Smart Farm tangazdaságában.

Fotó: Adorján András - Széchenyi István Egyetem

Elsőként a házigazda részéről Dr. Ásványi Balázs, a vállalati kapcsolatokért felelős dékánhelyettes beszélt. Köszöntőjében elmondta, hogy a három kategóriában kiválasztott, összesen 16, az agrárágazatban érdekelt cég nyerte el a Digitális Bemutató Gazdaság Díjat. Köszönetet mondott a Digitális Agrárakadémia Plusz projektben részt vevő szakembereknek. Részletezte, hogy a MAGOSZ, a Neumann Technológiai Platform, a Cibus Hungaricus Alapítvány, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Széchenyi István Egyetem közösen teremtette meg a díj átadásának feltételeit. A bíráló bizottságban Jakab István, az Országgyűlés elnöke, Varga Péter Miklós, a Cibus Hungaricus Alapítvány főtitkára, a Széchenyi István Egyetem Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar részéről pedig Dr. Tóth Tamás megbízott dékán, Dr. Vona Viktória tudományos munkatárs, Dr. Vér András tudományos főmunkatárs, valamint Dr. Kulmány István Mihály, az Agrár- és Élelmiszeripari Kutatóközpont igazgatója vett részt.

A 16 cég képviselői több éves, sok esetben évtizedes munkájukkal hozzájárultak a precíziós mezőgazdaság hazai előmozdításához. Mindannyian valami újat alkottak vagy mutattak meg a szakmának. Viszont nem elég  birtokolni a tudást, azt tovább is kell adni - fogalmazott.

A Digitális Bemutató Gazdaság Díjjal ezt a sok energiát ismerjük el és egyben együttműködésre kérjük őket, hogy segítsék és támogassák azon, a növénytermesztésben és állattenyésztésben érdekelt piaci szereplőket, akik most kezdik a digitalizáció útját, vagy annak elején járnak.

A növekvő élelmiszer- és takarmányigényt csak a hatékonyság növelésével lehet kielégíteni, melynek elengedhetetlen feltétele az agrártechnológiák fejlesztése és digitalizációja. A műszaki megoldások mellett a kapcsolódó ismereteket is fejleszteni, bővíteni kell. A díjátadó impozáns épülete jól kifejezi, hogy az Egyetem is részt vesz ebben, a Smart Farm tangazdaság kialakításával a piaci szereplők, az egyetemi hallgatók és az oktatás különböző szinten lévő szereplői is megismerkedhetnek a precíziós növénytermesztési, állattenyésztési és élelmiszeripari technológiákkal. Új szakokat és rövid átfutású képzéseket alakítottunk ki, közvetlen kapcsolódásokkal az agrárdigitalizációs területhez, ezekben a képzésekben is számítunk a díjazottakra. A szellemi megújulás mellett a fejlesztések is tovább folynak, a Smart Farm tangazdaság a kialakítás alatt álló óvári Science Parkkal kiegészülve további, nagyívű feladatokat tűzött ki maga elé a magyarországi agrárágazat digitalizációjának előremozdítása érdekében. Ezt az együttműködést és az erőforrásainkat ajánljuk nekik, annak érdekében, hogy a felsorolt célokat közösen, hatékonyan és gyorsan érjük el – zárta beszédét Dr. Ásványi Balázs vállalati kapcsolatokért felelős dékánhelyettes.

Balról jobbra a díjátadók: Varga Péter Miklós, a Cibus Hungaricus Alapítvány főtitkára, Dr. Kulmány István Mihály, az Agrár- és Élelmiszeripari Kutatóközpont igazgatója, Horváth Vivien, a Magyarok Kenyere program projektvezetője, valamint a Széchenyi István Egyetem Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar vállalati kapcsolatokért felelős dékánhelyettese, Dr. Ásványi Balázs

A MAGOSZ képviseletében a Magyarok Kenyere program projektvezetője, Horváth Vivien beszélt. Először Jakab István MAGOSZ-elnök köszönetét ás üdvözletét adta át, majd elmondta, hogy a DAA Plusz programmal olyan feladatot vállalnak, amellyel a magyar mezőgazdaság digitális átállását, a technológiai ismeretterjesztést segítik a gazdaságok számára.

A programba a MAGOSZ csatlakozásával a Digitális Agrárakadémia Plusz Fórumsorozatán mintegy 30 állomáson közel 1000 gazdálkodót sikerült bevonni. Lényeges, hogy adott üzemméretben minden gazdálkodónak meg tudjuk mutatni a jelenleg elérhető legkorszerűbb, idő- és termelési hatékonyságot növelő megoldásokat - mondta.

Van, hogy ez egy adminisztrációs program telepítése, egy drón, vagy távfelügyeleti rendszer. A cél a hatékonyság, a gazdasághoz illeszkedő működés, a megfelelő adatok gyűjtése és értelmezése. A programsorozat egyértelműen mutatja, hogy van érdeklődés a gazdák részéről, keresik a fejlődési lehetőségeket, a mai kor kihívásaira fejlesztett megoldásokat. Ezek átadásában kiváló partner az Egyetem és a DAA Plusz program. Külön öröm, hogy az Agrárakadémia a Kárpát-medencében gondolkodik, ahogy a Magyarok Kenyere program is, melyet jól jellemez, hogy nincsenek határaink, csak 15 millió búzaszemünk – zárta beszédét Horváth Vivien.

A Cibus Hungaricus Alapítvány főtitkára, Varga Péter Miklós elsőként megköszönte a pályázóknak, hogy elindultak a kiválasztáson és részt vesznek az együttműködésben. A Digitális Agrárakadémia Plusz projekt bemutatását két szervezet ismertetésével kezdte. A DAA Plusz program Magyarország Digitális Agrárstratégiájának keretében jött létre, 7 évre szóló finanszírozással, amiért minden évben új fejlesztéseket igyekszik végrehajtani, hazai forrásfelhasználással és digitalizációs ismeretterjesztéssel.

Az innovációs területen sok tudás elérhető, az alap kihívás az implementáció, hogy a megoldások beépüljenek, és ténylegesen hasznot hozzanak. A legszebb, ha a gyakorlat része lesz, de eddig sok döntést kell meghoznia az üzemek tulajdonosának, a szaktanácsadónak, integrátornak, a kereskedőnek.

Nagy társaság érintett a folyamatban, amiben meg kell ismerni, napi folyamatba illeszteni és használni az agráradatot. A digitalizáció az adat alapú gondolkodás, az adatgyűjtés, az okszerű döntés és a precíz beavatkozás elemeit tartalmazza.

Az ismeretterjesztésben és a gyakorlat bemutatásában segítenek a magyar projekt programelemei. Ezeken évről évre van lehetőség változtatni, a megoldási irányokon módosítani, ez többször is megtörtént már. Korábban az e-learningtől kezdtük, nem jött be, majd nagy ismeretanyagot tettünk fel a webre, hogy ott nézzék a termelők, ez sem jött be.

Ami bevált, hogy a MAGOSZ-szal közösen országszerte megtartjuk a találkozókat, fórum jelleggel. Odavisszük a szakma képviselőit, a tudományos területről érkező embereket, a digitalizációs gyakorlattal rendelkező gazdálkodókat, a fiatalokat, akik ezekben tapasztalatot szereztek. Az előadások mellett sok lehetőség van a beszélgetésekre, a bizalom kiépítésére a számok, az adatok felé.

A bemutató üzemek rendszerét azért alakítottuk ki, hogy legyenek olyan akkreditált vállalkozások, melyek már tudnak olyat mutatni, amit érdemes megnézni, egyúttal vállalják az ismeretterjesztést. Ehhez kapcsolódóan hamarosan a teremben 4 képernyőn bemutatott DAA Plusz filmek, újonnan elkészült anyagok érkeznek az oktatásba és a gyakorlati szakemberek számára is.  

A Digitális Agrárakadémia gondolatmenetén jött létre a Cibus Hungaricus Alapítvány, mely 5 egyetem és a MAGOSZ részvételével működik. A mai vendéglátó Széchenyi István Egyetem, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, a Debreceni Egyetem, az Állatorvostudományi Egyetem és az Edutus Egyetem digitalizáció témában folytat együttműködést. Ebben érdemes előbbre tekinteni és új feltételek szerint szervezni a fejlesztéseket: a „From farm to Health – a gazdaságtól az egészségig” program szerint. A végeredmény az egészségben mutatkozik meg, az utolsó hatásindikátor a fogyasztó egészségi állapota, próbáljuk ezt adat alapon összekötni és segíteni a termékpályákon a digitalizáció elterjedését – mondta Varga Péter Miklós.

A mosonmagyaróvári Smart Farm tangazdaság néhány gépe 2024. március 26-án, a Digitális Agrárakadémia Plusz program 2024-es Digitális Bemutató Gazdaság Díj átadóünnepségén

Dr. Kulmány István Mihály, az Agrár- és Élelmiszeripari Kutatóközpont igazgatója arról beszélt, hogy a Díj célja megkeresni, megszólítani és kiválasztani azokat a precíziós mezőgazdasággal magas fokon foglalkozó cégeket és gazdálkodókat, akik biztosítják a digitalizáció alacsonyabb szintjén lévő gazdálkodók számára a gyakorlati bemutató helyszíneiken a tudásátadást. Ott, ahol a precíziós állattenyésztés és növénytermesztés műszaki feltételrendszerei adottak, a szántóföldi kísérletek, a szaktanácsadási tevékenységet megalapozó mérések és az értékelések is történnek.

A gazdaságok digitális fejlettségének értékelése mellett a díjazásánál külön figyelmet fordítottunk arra, hogy a gazdaság tevékenységei és fejlesztései hogyan járulnak hozzá a digitális technológiák és adatalapú megközelítések hazai fejlesztéséhez. Sokat tudnak mutatni a Digitális Bemutató Gazdaságok, érdemes keresni őket – fogalmazott zárásként Dr. Kulmány István Mihály a mosonmagyaróvári rendezvényen.

A 2024-es díjazottak:

AGROCOM LEGUME VIISOARA SOCIETATE COOPERATIVA

Bábolna TETRA Baromfitenyésztő és Forgalmazó Kft.

Bonafarm Mezőgazdaság - sertéságazat

Bonafarm Mezőgazdaság - növénytermesztési ágazat

Ceres Holding Zrt. - tejelő szarvasmarha ágazat

Ceres Holding Zrt. - növénytermesztési ágazat

Cherry Farm Kft.

Dr. Csiba Mátyás

Dr. Weisz Miklós

DUNA‐ÁG AGRO Zrt.

Gallen Attila

Hargita Megye Fejlesztési Ügynöksége - növénytermesztés

Hargita Megye Fejlesztési Ügynöksége - állattenyésztés

Poľnohospodárske družstvo v Jurovej

Törő Agro Kft.

Uni-Agro-Food Kft.

 

A Digitális Agrárakadémia Plusz Fórumsorozata országszerte és a határon túl is folytatódik, ezekről ezen a weboldalon lehet részleteket olvasni:

https://www.facebook.com/digitalisagrarakademia/events

Szeretettel várjuk az érdeklődőket a szakmai programokra!

 

 

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám